Ochromený Bismarck jde 27. kvěrna 1941 kde dnu, 1416 mrtvých z bitevního křižníku HMS Hood pomstěno

Ochromený Bismarck jde 27. kvěrna 1941 kde dnu, 1416 mrtvých z bitevního křižníku HMS Hood pomstěno
Autor fotografie: Autor: Royal Navy official photographer – This is photograph ZZZ 3130C from the collections of the Imperial War Museums (collection no. 4700-26), Volné dílo|Popisek: Záchrana přeživších z Bismarcku
27 / 05 / 2023, 10:00

V noci z 26. na 27. května útočí torpédoborce kapitána Viana na ochromenou německou bitevní loď, ale žádný další zásah se nepodařilo zaznamenat. Bismarck obklíčený torpédoborci Maori, Sikh, Zulu, Piorun a Cossack se již vydal vstříc svému osudu.

Na palubě zraněné lodi se ještě odehrál poslední akt související s potopením Hoodu, když admirál Lütjens předal rytířský kříž prvnímu dělostřeleckému důstojníkovi lodi, korvetnímu kapitánovi Schneiderovi.

Vyslání palubního letounu Arada 196 s lodním deníkem nebyl úspěšný díky poškození rozjezdových lišt katapultu. Lütjens tedy posílá poslední depeši s žádostí o ponorku, která by deník zachránila. Mezitím se britská flotila v čele s Toveyovou vlajkovou lodí vleče rychlostí necelých 22 uzlů k místu, kde se odehraje poslední boj. Svaz je brzděn pomalou bitevní lodí HMS Rodney, která není schopná vyvinout větší rychlost.

V 8:43 je už Bismarck vidět. Zmrzačená bitevní loď bude čelit dvěma bitevním lodím nepřítele, bez možnosti manévrování. Goering, ani Doenitz vlajkové lodi Kriegsmarine nepomohli, letouny Luftwaffe a ponorky se neobjevily.

8:47 Rodney pod velením kapitána Dalrmple-Hamiltona pálí první granáty 406 mm.

8:49 Bismarck odpovídá svými děly ráže 381 mm a snaží se vyřadit Rodney, která je pro německou loď mnohem větším nebezpečím, než King George V. s děly ráže pouhých 356 mm.

8:57 Bismarck je poprvé zasažen a King George V. se přibližuje na 16 000 yardů a pálí ze všech 4 dělových věží.

9:01 Bismarck opět zasažen.

9:07 Další zásah německé lodi a do bitvy zasahuje i křižník Norfolk s děly 203 mm.

Bismarck už v této době nemá funkční řízení palby a admirál Lütjens je po smrti poté, co admirálský můstek dostal zásah. Podle některých zdrojů s ním umírá i kapitán Lindemann.

9:15 do popravy německé lodi se zapojuje další těžký křižník Dorsetshire a vzdálenost mezi Brity a hořícím Bismarckem je již tak malá, že se zapojují i sekundární děla. Rodney napadne Bismarck dokonce torpédy.

Bismarck hoří, ale stále se nevzdává v boji, ve kterém nemá šanci. King George V přichází díky problémům na palubě o tři dělové věže hlavní ráže, ale již to nic neznamená. V deset hodin přestává střílet poslední dělová věž 381 mm na Bismarcku a němečtí námořníci se začínají vrhat do ledového oceánu.

Vlajka na lodi ale stále vlaje a ponorky se mohou blížit. Tovey vydává příkaz potopit hořící vrak torpédy a bitevní loď Rodney opět vysílá torpéda a tentokrát jedno zasahuje cíl, stejně jako torpédo z lodi Norfolk. Bismarck ale stále nejde ke dnu, a to na něj Britové vystříleli 700 granátů hlavní ráže a 1 400 střední.

10:20 Dorsetshire zasahuje Bismarck dvěma torpédy. Je vydán příkaz opustit loď.

10:45 Bismarck mizí pod hladinou.

Těžký křižník Dorsetshire a torpédoborec Maori vzaly na palubu 110 námořníků a lodního kocoura, nepotopitelného Sama. Poté se lodě stáhly kvůli obavám z možného ponorkového útoku. Ve vodě zůstalo asi pět trosečníků. O několik hodin později nalezla ponorka U 74, které velel Kapitänleutnant Kentrat, tři přeživší muže na voru. Dne 29. května zachránila meteorologická loď Sachsenwald další dva členy posádky Bismarcku. Z 2092 mužů na palubě tedy přežilo pouhých 115.

Vrak lodi se nalézá 4 800 metrů hluboko a pořízené fotografie naznačují, že loď byla řízeně potopena posádkou otevřením ventilů, vzhledem k velmi nízkému počtu průstřelů trupu pod čarou ponoru.

Zdroj: Hubáček Miloš, Moře v plamenech, history.com, warhistoryonline.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.