Odhalení podoby královny Judity Durynské

Odhalení podoby královny Judity Durynské
Popisek: Judita Durynská
17 / 09 / 2018, 15:00

V září 2018 byly dokončeny práce česko-brazilského týmu odborníků na rekonstrukci podoby královny Judity podle její lebky.

Ostatky této české královny byly nalezeny již v padesátých letech dvacátého století při archeologickém výzkumu románské baziliky a kláštera v Teplicích. Královna Judita, druhá choť Vladislava II., byla podle kronikářů „ženou znamenité krásy, podnikavého ducha, mysli smělé, milovnice nauk a literatury, sběhlá v řeči latinské i ve věcech politických“. Po provedených antropologických expertizách navíc víme, že měřila něco málo přes 160 centimetrů, měla krevní skupinu B a zemřela ve výborném zdravotním stavu ve věku 75 – 80 let.

.

Díky iniciativě Dr. Augustina Andrleho byla v Antropologickém oddělení Národního muzea během roku 2017 bezkontaktně naskenována lebka Judity a vytvořena tak její velmi přesná a podrobná digitální kopie. Tento model se stal základním kamenem pro rekonstrukci obličeje dávno zesnulé královny. 

psali jsme: Krásná a inteligentní, to byla druhá česká královna Judita Durynská

judita

Metodika rekonstrukce obličeje podle lebky je na vědecké bázi rozvíjena od 70. let 20. století. V té době začalo zkoumání vzájemných vztahů mezi tvarem lebky a tvarem obličeje. Dnes existuje několik různých pracovních postupů, podle kterých lze s větší či menší úspěšností vytvořit podobu člověka pouze z kosterních ostatků. V té nejjednodušší formě je využíváno metody kresebné. S nárůstem softwarových produktů v posledních letech však narůstá i využívání metod trojdimenzionálních. Renomovaným odborníkem v této oblasti je pak brazilský 3D specialista Cicero André da Costa Moraes.

judita2

Postup při rekonstrukci obličeje královny Judity

Lebka královny je dnes uložena v depozitáři Národního muzea v Praze. Při novém antropologickém posuzování kosterních ostatků v r. 2017 byla Martinem Frouzem pořízena série 150 fotografií lebky. Fotografie byly pořízeny podle pravidel, definovaných Mezinárodní společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum v r. 2004. Díky tomu bylo možné, pomocí metody vícesnímkové fotogrammetrie, vytvořit přesnou digitální kopii lebky. Výsledný digitální model se stal základem pro rekonstrukci podoby české královny z 12. století. Při řešení dané úlohy využil Cicero Moraes kombinaci dvou trojdimenzionálních metod rekonstrukce obličeje. Metody anatomické a metody hloubky měkkých tkání. Metoda anatomická využívá skutečnosti, že lebka poskytuje jednoznačné informace o úponech jednotlivých svalů. Metoda měkkých tkání využívá znalosti tloušťky měkkých tkání na předem definovaných markerech (tedy konkrétních místech na lebce).

psali jsme: Projekt Dokumentace kosterních ostatků královny Judity poprvé odhalí podobu manželky krále Vladislava II.

judita3

Vzhledem k tomu, že se tyto dvě různé metody postupu nevylučují a nejsou protikladné, využil Cicero při rekonstrukci obličeje výhod a nejlepších aspektů obou, jejich vzájemnou kombinací. Nejprve byla zkoumána úponová místa na lebce a na základě jejich robustnosti vytvořena svalová hmota obličeje. Svalovou vrstvu pak pokryla simulovaná hmota podkožního tuku a kůže (dle metody měkkých tkání). Vznikl tak základní rekonstrukční model. Finální úpravu představuje nanášení textur, vlasů, obočí apod. Tato poslední etapa rekonstrukce je již z velké části uměleckým vkladem. Z archeologického výzkumu ani z písemných pramenů nemáme totiž žádné informace o barvě očí, barvě vlasů, délce vlasů atd.

Realizační tým:
Dr. Augustin Karel Andrle Sylor
Cicero André da Costa Moraes
Naše historie z.s.
Národní muzeum
Security Magazín
Muzeum Karlova mostu

 

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace