Osudové ženy posledního lucemburského císaře

Osudové ženy posledního lucemburského císaře
Autor fotografie: Screenshot/Youtube|Popisek: Barbora Cejlská
18 / 02 / 2018, 09:00

14. února roku 1368, tedy přesně před 650 lety se římskému císaři Karlu IV. a jeho čtvrté ženě Alžbětě Pomořanské narodil krásný rusovlasý chlapeček, který byl pojmenován po burgundském světci sv. Zikmundovi. Aby český král svému synovi co nejvíce usnadnil život, rozhodl se ho již ve velmi brzkém věku zasnoubit s uherskou princeznou Marií. Budoucí sňatek měl být výhodný pro obě strany, jelikož by Marie dostala českou a Zikmund uherskou korunu. Uherský král Ludvík I. ale o čtyři roky později náhle skonal a Marie již ve dvanácti letech, zatím stále neprovdána, zasedla na trůn.

Zikmund měl již od dětství dobrý vztah k Uhrám. Po svém zasnoubení jej otec na nějaký čas poslal na uherský dvůr, ale poté byl svým bratrem Václavem přesunut do Polska. Po smrti Ludvíka v Uhrách vypukly boje o trůn. Šlechta totiž nechtěla uznat Marii královnou a korunu nabídla chorvatskému králi Karlu II. Karel, který Mariinu otci před smrtí slíbil, že neohrozí právo jeho dcery na uherský trůn, ale vytáhl se svým vojskem na Budín, čímž ohrozil Mariino, ale zároveň i Zikmundovo právo na trůn. Zikmund, překvapený z náhle nejisté situace a ze strachu o ztrátu uherské koruny, pod záminkou obrany práv své snoubenky vytáhl do Uher a vynutil si sňatek s královnou. Zikmund získal uherskou korunu v roce 1387 a od té doby prakticky vládl sám. Jeho žena ve vysokém stupni těhotenství po pádu z koně v květnu 1395 zemřela. Marie pod srdcem údajně nosila chlapce. Ten ale bohužel zahynul i s ní, což mělo nakonec fatální následky pro celou dynastii Lucemburků.

Král Zikmund se tak musel v Uhrách vypořádat hned s dvěma nepříjemnostmi. Nejen, že truchlil pro smrt své ženy Marie, ale zároveň upadl v nemilost uherské šlechty. Podle kronik byl jeho jedinou záchranou sňatek s o dvacet pět let mladší Barborou Celjskou. Barbora byla dcerou hraběte Heřmana II, který králi pomohl  z uherského zajetí, do kterého upadl v roce 1401. Zikmund se znelíbil uherské šlechtě hlavně kvůli svým výbojům proti Turkům, které aristokracii i poddané stály mnoho peněz. Šlechta byla dále velmi nespokojená kvůli zvyšování daní a omezování jejich privilegií a postavení. Zikmundovi nakonec museli pomoct rakouští Habsburkové, bez kterých by byl král ztracen. Sňatek s Barborou byl z mnoha důvodů výhodný. Nejen, že mu přinesl krásnou dceru Alžbětu, ale částečně uklidnil jeho vztah se šlechtou, jelikož se díky svazku dostal do příbuzenského vztahu s předákem uherské šlechty a místodržícím Garaiem.

Psali jsme: V bitvě u Nikopole Zikmund Lucemburský a křižáci selhali

Zikmundovi se sice podařilo urovnat situaci v zemi, prostředí rodinného krbu na tom ale nebylo až tak dobře. Barbora byla velmi spanilá a chytrá, ale po králově boku se kvůli přepychovému životu brzy začala nudit a rozhodla se si zpříjemnit chvíle zálety. Zikmund taky nebyl zrovna svatý a nejde říct, že by byl své ženě zrovna věrný. Po nějaké době ale králi začala docházet trpělivost a svou záletnou ženu nechal internovat v uherském Budíně.

Barbora však, kromě toho, že byla vášnivou milenkou, byla i velmi schopnou podnikatelkou a umně rozmnožovala svůj majetek. Zikmund jí v této činnosti nijak nebránil, podporoval ji, a tak se schopné Barboře podařilo získat kontrolu nad většinou Horních Uher. Barbora tak překvapivě začala disponovat čím dál větší mocí, král jejího zázemí využíval a díky ní financoval svoje válečné výpravy. Za její půjčky ji obdarovával dalšími a dalšími pozemky a statky, tudíž se na královně stával čím dál víc závislý. Barbora si tak mohla dovolit při Zikmundově absenci krále zastupovat a podle kronik byla dokonce v celku ucházející panovnicí.

Proto, když v roce 1436 přijela s králem do Čech, okamžitě začala spřádat politické plány. Barbora se začala stýkat jak s katolickou, tak i protestantskou šlechtou a udržovala blízký vztah s tehdy sedmnáctiletým Jiřím z Poděbrad. Královna tušila, že její manžel brzy odejde na pravdu boží, a proto se snažila, aby po jeho smrti převzala moc v zemi ona. Zikmund si ale za svého nástupce vybral manžela své dcery Albrechta Habsburského a svou manželku nechal dva dny před svou smrtí zatknout. Barbora tak byla přesunuta do Prešpurku, aby svému zeti nemohla nikterak škodit. Až po jeho smrti se v roce 1441 smířila se svou dcerou Alžbětou, usadila se na Mělníku, a začala se šlechtou domlouvat, jak dosadit svého vnuka Ladislava Pohrobka na český trůn.


Nepřehlédněte na Security magazínu:  Defence - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

Tagy článku