Perská princezna padla v bitvě proti Alexandrovi Velikému

Perská princezna padla v bitvě proti Alexandrovi Velikému
Autor fotografie: Autor obrázku: Neznámý – Volné dílo|Popisek: Alexandr Veliký
06 / 12 / 2022, 10:00

Po bitvě u Gaugamél 1. října 331 př. n. l. Alexandr dobyl Babylonii a Elam a do Persie chtěl proniknout ještě před začátkem zimy. Cesta vypadala jednoduše, Súsy, hlavní město Elamu, byly spojeny s Persepolí Královskou cestou. Makedonci se rozdělili na dvě skupiny a Alexandrova část armády během svého postupu zmasakrovala v horách Zagros pastevecký kmen Uxianů. Od toho okamžiku útočníkům nikdo v průchodu nebránil.

Před Makedonci stála takzvaná Perská brána (Darvazeh-ye Fars), úzký průchod mezi horami, kde Peršané v údolí malé řeky Meyran postavili zeď a čekali na útočníky.

Past v údolí Tang-e Meryan

Asi 20. ledna 330 př.n.l Alexandrova armáda vpochodovala do údolí a postupovala směrem na východ. Lidí na okolních kopcích a skalách si Makedonci všimli, ale domnívali se, že je o uprchlíky. Po masakru Uxianů se domnívali, že se jim nikdo nepostaví.

Perský velitel s asi 700 až 2 000 vojáky čekal ve východní části údolí Tang-e Meryan, které se postupně zužovalo. Průzkumníky Alexandr buď nevyslal, nebo byli zajati Peršany. Makedonská armáda byla v údolí už celá, když přední voj oslepený vycházejícím sluncem zahnul po silnici doleva a narazil na zeď postavenou Peršany. Na Makedonce se začaly valit z okolních svahů kameny, do práce se daly i perské katapulty a lukostřelci a Alexandrova armáda, která utrpěla těžké ztráty, se pokoušela stáhnout ze svahů pokrytých sněhem. Alexandr musel opustit své mrtvé, aby zbytek armády zachránil, což byla velká hanba, protože Řekové i Makedonci své vojáky vždy pohřbívali.

Ariobarzanes měl plán zabránit Alexandrovi v průchodu a dát tak svému vládci Dareiovi čas na přípravu armády, která by útočníky definitivně zastavila. Dařilo se mu to přibližně jeden měsíc, než Alexandr a jeho elitní jednotky pochodem přes hory obešly Peršany a bylo možné na statečné obránce zaútočit z obou stran.

Peršané bojovali statečně, a ti kteří již neměli zbraně, stahovali ozbrojené Makedonce na zem, kde je zabíjeli jejich vlastními zbraněmi. Vedle perského vojevůdce bojovala i jeho sestra, perská princezna Youtab, která prý v bitvě padla.

Ariobarzanes byl podle jedné z verzí zabit během posledního útoku, podle jiné se mu se zbytkem vojáků podařilo ustoupit k hlavnímu městu Perské říše Persepoli, kde ho velitel města nechal stát před hradbami a zmasakrovat přesilou Alexandrova vojska.

Přesný počet mrtvých není znám, ale tato bitva stála Alexandra Velikého nejvíce mužů během perského tažení a stala se největší výzvou geniálnímu vojevůdci při dobývání říše založené Kýrem Velikým.

Zdroj: Livius.org

Tagy článku