Polské námořnictvo - 2. světová válka (1939-1945)

Polské námořnictvo - 2. světová válka (1939-1945)
13 / 03 / 2019, 10:00

Po první světové válce mělo obnovené Polsko jen asi 100 km široký pás pobřeží, přístup k Baltskému moři mezi Východním Pruskem a Pomořanskem, a chyběl mu velký přístav: Gdaňsk byl svobodným městem. Nechyběly mu ovšem ambice. Počátkem roku 1920 vznikl na první pohled nerealistický plán rozvoje námořnictva, který zahrnoval dokonce 2 bitevní lodě. Dále 6 křižníků, 28 torpédoborců, 42 ponorek, a další plavidla. A ani jeho rychle redukovanou variantu do podoby 1 křižníku, 4 torpédoborců a 2 malých ponorek se nepodařilo naplnit. Druhé světové války se polské námořnictvo účastnilo s postupně jedenácti torpédoborci, minonoskou, osmi ponorkami a dvěma křižníky; z toho deset plavidel bylo zapůjčených od Royal Navy a jedno od Francie.

Prvními velkými meziválečnými jednotkami polského námořnictva byly torpédoborce Wicher a Burza, objednané ve Francii a náležící k francouzské třídě Bourrasque z let 1926-1928. Šlo o rychlá plavidla s rychlostí až 33 uzlů, plným výtlakem bezmála 2000 tun, vyzbrojené čtyřmi 130mm děly a dvěma trojhlavňovými torpédomety ráže 550 mm. Wicher byl potopen 3. září 1939 německými bombardéry. Burza odplula ještě před vypuknutím bojů s dalšími jednotkami do Velké Británie během operace "Peking". A během války sloužila při doprovodu konvojů, prošla modernizací, a v polském námořnictvu sloužila až do roku 1960.

Francouzi postavili pro Polsko také velkou minonosku Gryf. Minová válka měla na Baltu svou tradici. Na svou kategorii velké (2250 t) a silně vyzbrojené (šesti 120mm děly) plavidlo bylo rovněž potopeno v úvodu 2. světové války.

Dvě velmi dobré lodě Polsko získalo ve Velké Británii: torpédoborce třídy Grom, s plným výtlakem 2183 tun, dosahující úctyhodné rychlosti 39 uzlů, a s mohutnou výzbrojí sedmi 120mm děl a dvou tříhlavňových torpédometů ráže 533 mm. Obě vstoupily do služby v roce 1937, a oběma se podařilo uniknout pravděpodobnému zničení, když, spolu s Burzou, odpluly do Británie. Grom byl potopen 4. května 1940 u Narviku Heinkelem He 111 od KG 100 zásahem pumy do torpédometu a následným výbuchem torpéda. Většina přeživších členů posádky pak sloužila na francouzském torpédoborci Ouragan (třída Bourrasque), který plul pod polskou vlajkou do dubna 1941.

Blyskawica se účastnila mj. operace Dynamo, evakuace Dunkerque, dostala v roce 1941 dvoujúčelová 4palcová (101,6 mm) děla, a během války urazila ve službě především při doprovodu 83 konvojů 270 tisíc km. Poškodila tři německé ponorky, účastnila se bitvy u Ushantu proti německým torpédoborcům v roce 1944, a mj. sestřelila také čtyři letouny. Je jedinou polskou lodí vyznamenanou řádem Virtuti Militari, a je dodnes zachována jako muzeum v Gdyni.

V lednu 1943 byl Polsku zapůjčen křižník HMS Dragon britské třídy D z roku 1918. Během operace Overlord byl zasažen německým řízeným torpédem a v důsledku poškození řízeně potopen jako vlnolam před pláží Sword. Náhradou polské námořnictvo dostalo křižník Danae, který sloužil jako Conrad do září 1946. Kromě křižníků byly součástí polského námořnictva také britské torpédoborce HMS Myrmidon (Orkan), HMS Nerissa (Piorun), HMS Garland, a tři dobrovodné torpédoborce třídy Hunt II.

Polským a britským ponorkám v polské službě se budeme věnovat v některém z příštích článků.

Tagy článku