Polské Thermopyly 1939 - proti šedesátinásobné přesile se drželo 700 Poláků tři dny. Guderian hrozil zabíjením zajatců

Polské Thermopyly 1939 - proti šedesátinásobné přesile se drželo 700 Poláků tři dny. Guderian hrozil zabíjením zajatců
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Protitankové dělo Boforst polské armády
01 / 09 / 2021, 10:00

Bitva u Wizna byla polskou obdobou bitvy u Thermopyl, kdy polský kapitán Wladyslaw Raginis vzdoroval s asi 700 muži generálovi Heinzi Guderianovi a jeho jednotkám o síle 42 000 mužů.

Pro polské ozbrojené síly byla opevnění kolem vesnice Wizna klíčovým bodem v obranném systému na severní hranici. Opevnění byla umístěna blízko soutoku řek Narew a Biebrza a jejich úkolem bylo bránit oblasti, kde by mohly být řeky překročeny. Mezi obcemi Kołodzieje a Grądy-Woniecko vedla obranná linie podél vysokých říčních břehů o délce 5 km, uprostřed byla Wizna. Kromě toho Wiznou procházela důležitá silnice Łomża – Białystok.

Tato obranná linie však byla špatně opevněna, a pokud by byl dobyta a překročena, nepřítel by měl přístup na sever do Varšavy. Výstavba hlavních opevnění začala až v dubnu 1939.

Do 1. září 1939 Poláci postavili šest těžkých bunkrů se železobetonovými kopulemi o hmotnosti 8 tun, dva lehké betonové bunkry a osm kulometných míst, chráněných pytli s pískem nebo zemními pracemi. Další čtyři bunkry byly ještě ve fázi výstavby, když začala válka.

Průměrná tloušťka stěn bunkru byla téměř 1,5 metru. Bunkry byly také chráněny ocelovými deskami tlustými téměř 20 cm, kterým v té době nemohlo žádné pozemní dělo wehrmachtu ublížit.

Kromě bunkrů byly postaveny protipěchotní a protitankové bariéry a bylo vykopáno mnoho zákopů a příkopů. Celá oblast mohla být navíc zaplavena, aby byly protivníkovi způsobeny další problémy. Bylo plánováno zničit přehrady na řekách Narew a Biebrza, rekordní suché letní období a nízká hladina vody tomu však v září zabránily.

Navzdory jejich nedokončenému stavu byly polské bunkry vynikající kvality, opevnění byla umístěna na kopcích, což jim dávalo velký obranný perimetr a mnoho příležitostí ke střelbě.

1. září 1939 Německo napadlo Polsko, čímž začala druhá světová válka. Německá 3. armáda, umístěná ve východním Prusku, postupovala ve směru Varšavy proti polským silám u Narewu.

2. září převzal velení obrany Wizny kapitán Wladyslaw Raginis. Jako velitelství si vybral bunkr GG-126, který se nachází na kopci nedaleko vesnice Góra Strękowa v centru polské obranné linie.

Polské síly čítaly asi 700 vojáků a 20 důstojníků. Jiné zdroje však naznačují, že polské síly čítaly ne více než 360 lidí. Jejich výzbroj zahrnovala 6 kusů děl ráže 75 mm, 24 těžkých kulometů a 18 lehkých kulometů, a dvě protitankové pušky Wz.35.

3. září byly polské jednotky napadeny ze vzduchu, ale jejich vlastní letadla je nemohla bránit.

7. září první jednotky 10. tankové divize generála Nikolause von Falkenhorsta vstoupily do vesnice poblíž Wizny. Polští zvědové utrpěli ztráty a byli nuceni ustoupit na jižní břeh Narewu. Polští armádní inženýři zničili jediný most přes Narew, čímž dočasně zastavili postup Němců. Německé pěchotní hlídky překročily řeku a pokusily se postoupit do Giełczyna, ale utrpěly těžké ztráty.

8. září obdržel německý generál Heinz Guderian rozkaz postupovat přes Wiznu k Brześći. Následující ráno jeho jednotky vpadly do oblasti Wizny a spojily se s Lötzenskou brigádou a 10. tankovou divizí.

Německé síly čítaly 42 200 mužů, nejméně 350 tanků, 108 houfnic, 188 granátometů, 195 protitankových děl a téměř 1 000 různých kulometů. Podle různých odhadů bylo na jednoho polského vojáka 40-60 německých vojáků, nemluvě o mnohem větší palebné síle útočících sil.

Za úsvitu německé letouny vypustily letáky, které vyzývaly polské vojáky, aby se vzdali. Na oplátku slíbili nechat Poláky žít. Kapitán Wladyslaw Raginis a Lt. Brykalski se však odmítli vzdát a slíbili, že budou bojovat až do své smrti.

Brzy na to Němci zahájili letecké a dělostřelecké bombardování. Polské dělostřelectvo bylo nuceno ustoupit do Białystoku. Po bombardování Němci zaútočili na severní bok polských jednotek. Po silné dělostřelecké palbě obdržel polský velitel oblasti Giełczyn, poručík Kiewlicz rozkaz spálit dřevěný most přes Narew a ustoupit do Białystoku. Některým z jeho jednotek se podařilo uprchnout z německého obklíčení a připojit se k jednotkám generála Franciszka Kleeberga v Białystoku. Zároveň byla obklíčena jižní polská opevnění, která nemohla odrazit tankový útok, protože v opevněních nebyly k dispozici protitankové zbraně, ale když se Poláci ukryli v bunkrech, mohli stále střílet na útočící nepřátelskou pěchotu.

V 18:00 byly polské jednotky nuceny ustoupit do bunkrů, německým tankům se podařilo překročit linii obrany a postoupit do obcí Tykocin a Zambrów. Německá pěchota však utrpěla těžké ztráty a nemohla následovat obrněné jednotky.

Podplukovník Tadeusz Tabaczyński nebyl schopen vyslat své jednotky na pomoc Raginisovi, i když byl v opevněné oblasti Osowiec méně než 30 km daleko. 8. září maršál Edward Śmigły-Rydz nařídil 135. pěšímu pluku, který tvořil rezervy Wizny a Osowiec, aby se vrátil do Varšavy.

Než se tento rozkaz dostal k bojujícím jednotkám, bylo už příliš pozdě. Vojáci na linii Wizna byli obklíčeni. Na opevnění kolem Wizny pokračovaly útoky, 10. září již německé jednotky využívající dělostřelectvo a tanky zničily všechny kromě dvou posledních polských bunkrů. Bez ohledu na velké množství mrtvých a zraněných vojáků, ti ve zbývajících bunkrech stále odolávali německé přesile.

Aby donutil Poláky zastavit odpor, požadoval Heinz Guderian, aby Poláci zastavili palbu a kapitulovali, jinak že nařídí postřílet válečné zajatce. Na chvíli odpor pokračoval, ale Raginis byl v té době těžce zraněný a tak nařídil přeživším složit zbraně. Sám ale nehodlal padnout Němcům do rukou a spáchal sebevraždu výbuchem granátu, na který nalehl.

Hrdinný odpor Poláků trval tři dny, od 7. do 10. září 1939, a Němci přišli o 900 mužů, 10 tanků a dokonce i o jedno letadlo. Na polské straně padlo 660 mužů a pouhých 40 přeživších padlo do zajetí.

Boj několika stovek mužů proti invazní armádě nacistů se stal kromě bojů u Westerplatte jedním ze symbolů boje Poláků proti nacismu. Švédská metalová skupina Sabaton čerpala inspiraci pro píseň „40: 1“ právě z bitvy u Wizny. Název písničky ukazuje poměr německých a polských jednotek. Píseň se zaměřuje na odvahu polských vojáků a srovnává je s legendárními 300 Sparťany v bitvě u Thermopyl.

Zdroj: wearethemighty.com; warhistoryonline.com

Tagy článku