Ponižující smrt milovníka Albrechta z Valdštejna

Ponižující smrt milovníka Albrechta z Valdštejna
Autor fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_z_Vald%C5%A1tejna_OOP.jpg|Popisek: Albrecht z Valdštejna
26 / 02 / 2018, 10:15

Je mrazivá noc. Albrecht z Valdštejna na svém lůžku klidně oddychuje, když tu najednou jej ze spánku vytrhne ruch, který zaslechne před svou komnatou. Do pokoje se znenadání vřítí irský žoldnéř Walter Deveroux. Albrecht již tuší, co se nyní bude dít.

Albrecht z Valdštejna byl bezesporu jedním z nejzajímavějších a nejvýznamnějších válečníků a politických taktiků své doby. Díky svým válečným výpravám a oddanosti císaři si vysloužil nemalé množství statků a poct, včetně pozice velitele císařských vojsk. Albrecht si užil svůj prostopášný život, jak se říká, „na plno“. Proto na sklonku roku 1633, tedy ve svých padesáti letech, byl již na pokraji sil a tušil, že brzy nastane konec jeho života. I když byl stále ve vedení jedné z císařských armád, jeho tělo a mysl začala nahlodávat dna a pokročilé stádium syfilitidy. I přes všechny neduhy těla si ale Albrecht nemoci nepřipouštěl a dále politicky a takticky fungoval.

psali jsme: Kdo ovlivňoval českého krále Ladislava Pohrobka?

Osudový zlom v jeho vztahu k císaři nastal, když bylo Valdštejnovi nařízeno, aby se se svým vojskem přesunul do Bavorska. Albrecht však, kvůli obavě z kruté zimy, radši vojsko ubytoval v Plzni, což si císař vykládal jako neuposlechnutí jeho rozkazů. Valdštejn pomalu přestával mít císařovu přízeň, čehož začali využívat jeho protivníci. U dvora se postupně rozšiřovaly pomluvy, podle kterých generalisimo zradil císaře a za jeho zády jedná s nepřátelskými Francouzi a Švédy. Albrecht byl tak od této doby brán za zrádce jak u císařského dvora, tak ale i v českém království.

Císař nechal Valdštejnovu situaci prošetřit a ze všech stran se o jeho intrikách informoval. Konečné rozhodnutí nakonec padlo díky pomlouvačné zprávě Albrechtova blízkého Ottavia Piccolomoniho. V ní šlechtic shrnul kroky, které údajně Valdštejn za zády císaře podniká. Císař nakonec 24. ledna 1634 sepsal dekret, ve kterém poručil Valdštejna zatknout a odvézt do Vídně. V případě, že by to nebylo možné, měl být Albrecht rovnou zavražděn. Osudný čin měl být vykonán v noci z 24. na 25. února, kdy byl právě kvůli připravované vraždě nachystán banket na Chebský hrad. Po příjezdu do Chebu se však Albrecht omluvil a na slavnostní večer se kvůli únavě z cesty nakonec nedostavil. Vrazi, kteří na banket dorazili, zde tak našli pouze Albrechtovy blízké, které bez milosti pobili.

psali jsme: Nešťastný život údajné travičky Anny Falcké

Po tomto svém činu se skupina, vedená Walterem Deverouxem, vydala do Pachelbelova domu, kde Valdštejn trávil noc. Nejdříve Deveroux a jeho skupina obratně porazila stráže, které hlídaly dům. Při souboji si žoldnéř zlomil kord, a proto některému z protivníků sebral partyzánu. Následně Deveroux vyběhl do prvního patra, vyrazil dveře, na nic nečekal a do překvapeného šlechtice, který stál vedle postele pouze v noční košili, se slovy: „Ty bezcharakterní, věrolomný, starý ničemo, ty rebelantská šelmo“, vrazil zbraň. Takto potupně tak nad ránem 25. února 1634 skonal válečník a aspirant na královský trůn Albrecht z Valdštejna.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.