Poslední cesta císařského bitevního křižníku SMS Hindenburg

Poslední cesta císařského bitevního křižníku SMS Hindenburg
Popisek: Hindenburg na své poslední cestě
11 / 01 / 2020, 12:30

Vrcholem bitevních křižníků Velké války byla německá třída Derfflinger, ve které vznikly tři lodě – SMS Derfflinger, SMS Lützov a SMS Hindenburg. Poslední loď byla třídou sama o sobě, kdy se němečtí inženýři poučili na předchozích dvou lodích a implementovali změny designu na základě zkušeností s Derfflingerem a Lützovem.

Bitevní křižník - loď, která měla být schopna zničit téměř vše co se na moři vyskytovalo, a před silnějšími bitevními loděmi měla díky vysoké rychlosti utéct. Jedna z méně geniálních myšlenek britského admirála „Jackie“ Fishera... Britská koncepce totiž v praxi moc nefungovala.

Císařské Německo bylo v konstrukci lodí o něco pozadu, a velkoadmirál Tirpitz hodlal britskou cestu rychlé, silně ozbrojené a špatně pancéřované lodi okopírovat. Naštěstí zbytek admirality a německý císař Willhelm II. s tímto konceptem nesouhlasili a proto byl první německý bitevní křižník velmi odlišný od těch britských. SMS Von der Tann měl hlavní děla menší ráže, ale střílející rychleji a byl i o něco pomalejší než jeho britské protějšky. Ale jeho pancéřování bylo téměř dvojnásobné oproti třídě Invincible.

Britům trvalo téměř devět let, než přivedli na svět bitevní křižník se stejnou úrovní pancéřování jako měl Von der Tann – a nebyl jím nikdo menší, než legendární HMS Hood. Po SMS Von der Tann přišly lodě třídy Moltke (SMS  Moltke a SMS Goeben) a jedna loď své třídy SMS Seydlitz. Každá byla samozřejmě lepší než její předchůdci.

Vrcholem byly lodě třídy Derfflinger. Revoluční lodě této třídy totiž měly přežít i souboj s britskými bitevními loděmi a díky tomu byla pancéřová ochrana zvednuta asi o 30 mm, došlo tedy ke zvýšení výtlaku a ztrátě rychlosti. Z lodí byly vlastně „lehké bitevní lodě“. Lodě dostaly děla hlavní ráže 305 mm do čtyř dělových věží, výtlak vyrostl na téměř 27 000 tun!

SMS Hindenburg

Poslední loď této třídy Hindenburg byla o 2,5 metru delší, a díky efektivnějšímu uspořádání kotlů měla výkon větší o 10 000 koní. Děla byla také upgradována z Drh LC/1912 na Drh LC/1913, díky čemuž došlo ke zvětšení elevace děl z 13,5 na 16 stupňů a dostřel se díky tomu zvětšil o 2 kilometry. Ráže torpéd vzrostla z 50 na 60 cm.

SMS Hindenburg Velkou válku přečkal a byl s jádrem Hochseeflotte roku 1918 internován na britské základně Scapa Flow. Konec nejlepšího německého bitevního křižníku nastal 21. června 1919 v 14:45, kdy se německé lodě potopily,aby se zabránilo jejich rozdělení mezi vítězné státy. Rozkaz vydal německý velitel, kontradmirál Ludwig von Reuter, který původně předpokládal, že se válečné lodě vrátí poraženému Německu. Když ale zjistil, že lodě mají být vydány vítězům, vydal rozkaz k potopení celé flotily.

 

Zdroj: SMS-navy.com

 

Tagy článku