Před 25 lety zaniklo Československo

Před 25 lety zaniklo Československo
Popisek: Československo
01 / 01 / 2018, 18:00

Před 25 lety došlo k rozdělení společného státu Čechů a Slováků.

Společný československý stát bude příští rok slavit 100 let svého vzniku. Tehdy se z hroutící Rakousko-uherské monarchie zrodilo několik nových států. Mezi nejdůležitější nástupnické státy náleželo právě Československo. Hned z počátku fungování řešilo mnohé spory, zejména na národnostní úrovni. V tehdejší Republice Československé byli nejsilněji zastoupeni Češi, následovaní Němci, Slováky, Maďary, Rusíny, Poláky a dalšími minoritami. V euforii po vzniku samostatného státu lidé přijímali Masarykovu myšlenku čechoslovakismu. Ta měla zejména filozofický základ podložený několika literárními díly z let minulých.

Po dvaceti letech fungování byla pod tlakem nacistického Německa a s pomocí západoevropských spojenců republika nejprve okleštěna. Po půl roce byl pod koly wehrmachtu pozůstalý československý útvar rozbit. Vznikl samostatný Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava pod přímou německou správou. V této době došlo k zásadním myšlenkovým pochodům v rámci obyvatelstva rozdělených států. V českých zemích posilovala touha po obnově společného československého státu bez druhé největší národnostní menšiny. Na Slovensku však bylo toto období vnímáno, jako skutečná vznik vlastního státu.

Po osvobození byla obnovena Československá republika bez Podkarpatské Rusi, kterou si Stalin ponechal jako válečnou kořist. Po odsunu německého obyvatelstva došlo k obnovování země s cílením na české země. Následný komunistický převrat znamenal mnoho změn, zejména ekonomických a společenských. Nicméně i v té době byla pomíjena národnostní otázka.

psali jsme: Na 28. říjnu 1918 se podíleli i českoslovenští socialisté

Ta se lehce začala objevovat v době liberalizace socialistického režimu v 60 letech. V té době obyvatelé slovenské části republiky cítili jakési zadostiučinění, když v čele strany stanul Alexander Dubček. Ten byl krátce po sovětské invazi nahrazen Gustávem Husákem. Oba tito muži prosadili novelu Ústavy, která zaručovala federální uspořádání a zformování slovenských samosprávných orgánů. Z logiky nastavení se nejednalo o skutečné federální uspořádání. Nicméně právě Gustáv Husák, jako skutečný slovenský Slovák, jak jej nazval Josef Smrkovský, začal preferovat zemědělsky založenou východní část republiky. Během dalších dvaceti let došlo k budování průmyslu na Slovensku. Národnostní otázka tím byla uložena na pár let k ledu, za cenu ekonomického uplácení.

psali jsme: Pogrom v Holešově roku 1918 byla akce příslušníků Československé armády

Zvrat nastal s příchodem demokratických změn po roce 1989. V revolučních dnech se začala na Slovensku ozývat národnostní otázka a pocit odstrčení. Důkazem může být ustavení hlavních opozičních sil v obou částech federace, kdy se utvořilo Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu. Z české strany bylo znatelné nepochopení situace, odstrčení problému a cílení na politickou a ekonomickou transformaci. Na Slovensku se tímto přístupem dostali k moci lidé typu Vladimíra Mečiara, který rozehrál zajímavou politiku za použití právě národnostních vášní. Ty se značně projevovaly během dvouleté existence demokratického Československa.

Po druhých svobodných volbách v roce 1992 zvítězily politické síly, které již nepovažovaly udržení společného státu za prioritu. Ty se oproti jugoslávské cestě byly schopny domluvit na ukončení společného svazku a došlo k pomyslnému rozvodu. Po 25 letech se mnohé rány zacelily a oba národy jsou si nejblíže a dokáží společně spolupracovat.  

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Defence  - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagy článku