Před 370 lety byla osvobozena Jihlava ze švédského sevření. Městu vládl krutý plukovník

Před 370 lety byla osvobozena Jihlava ze švédského sevření. Městu vládl krutý plukovník
Autor: Screenshot YouTube
09 / 12 / 2017, 16:00

8. prosince 1647 byla osvobozena Jihlava od švédských vetřelců.

Švédové vtrhli do Čech vtrhli r. 1639, kdy oblehli obléhali Prahu a vydrancovali východní Čechy. Zanedlouho se jejich cílem stala Jihlava. V době třicetileté války byly pro Jihlavu nejtěžší dva poslední roky bojů, kdy ji okupovaly švédské pluky, a to s velkou ,,pečlivostí". 13. 3. 1645 pronikli do města bez boje švédští vojáci a odzbrojili městskou hotovost. Švédská vojska po několika dnech odpočinku a zkasírování výpalného odtáhla ke Znojmu, ale zanechala v Jihlavě posádku tvořenou Österlingovým a Prückelovým pěším plukem a Penzovým a Tannabergovým jízdním plukem. Velitelem města se stal krutý plukovník Samuel Österling, jenž vládl posléze Jihlavě tvrdou rukou.

Švédové zahájili přestavbu města na mohutnou barokní pevnost s deseti bastiony, rozmístěnými na severním, východním a západním obvodu a zabezpečovanými vodou z Koželužského potoka. Má se za to že právě v této době byl dokončen systém podzemních katakomb o délce 23 km. Na výstavbě se nuceně podíleli všichni obyvatelé města. Jak císařské jednotky postupně obsazovaly okolní města (1646 – Německý Brod, Telč, Brtnice, Třebíč, 1647 - Pelhřimov, Počátky, Horní Cerekev a Polná), začala švédská posádka trpět nedostatkem potravin.

psali jsme: Krutý osud švagra krále Eduarda II. Za popravou Huga Despensera mladšího byla zrada

Pokus v dubnu 1646 některých měštanů tajně se domluvit s císařskými oddíly na otevření bran města byl odhalen a účastníci popraveni. Nejprve pokračovaly jen drobné šarvátky s císařskými jednotkami procházejícími v okolí a poté v červnu 1647 dorazilo císařské vojsko generála Raduita de Souches, ale po pětitýdenní neúspěšném obležení císařští ustoupili.

Druhé obléhání města začalo 1. 9. 1647 oddíly armády polního podmaršálka Jana Kryštofa hraběte von Buchheim a generála Raduita de Souches. Kromě dalších se ho zúčastnily pěší pluky Conti, de Mers, Holzapfel, Knöring, Buchheim, Rochow, Souches, Strassoldo, Waldstein… Byla postavena obléhací hradba s několika redutami s obléhacími děly, která zahájila palbu 5. 10. Těžké boje vrcholily na konci listopadu, kdy se kruh obléhání stáhl až k hradbám města.

psali jsme: V bitvě u Nikopole Zikmund Lucemburský a křižáci selhali

30. 11. byl smrtelně raněn švédský velitel města plukovník Samuel Österling, který zemřel 1. 12. Jeho nástupce plukovník Klaudius Benchson uzavřel 7. 12. 1647 dohodu s císařskými a příštího dne Jihlavu opustil. Bilance švédské okupace byla tragická. Ve městě zůstalo jen 234 domů s tisícem obyvatel, o švédské důkladnosti v ničení svědčí i fakt, že v okolí Jihlavy neproběhly v letech 1646-48 vůbec žně. Po Olomouci byla Jihlava nejvíce poškozeným moravským městem. Švédskou posádku vystřídala císařská a Jihlava se stala ubytovnou pro pluky Contiho, de Merse a dalších. Válka zredukovala počet obyvatel na osminu původního počtu.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

 

Zdroj: valka.cz

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace