Před 43 lety padlo město Phnompenh do rukou Rudých Khmerů. Ti pak rozpoutali brutální teror proti vlastnímu obyvatelstvu

Před 43 lety padlo město Phnompenh do rukou Rudých Khmerů. Ti pak rozpoutali brutální teror proti vlastnímu obyvatelstvu
Autor fotografie: Screenshot YouTube
17 / 04 / 2018, 16:00

Před 43 lety ovládli Rudí Khmerové Phnompenh a zavedli brutální útisk obyvatelstva i menšin žijících v Kambodži.

Boj mezi vládou a vzbouřeneckou komunistickými vzbouřenci již od roku 1970, kdy generál Lon Nol vyhnal prince Norodoma Sihanuka a provedl státní převrat. Ten pak ,,korunoval" vyhlášením Khmerské republiky. Situace se však v žádném případě neuklidnila a nový vládce Kambodži si postupně proti sobě poštval jednak monarchisty a také komunisty, kteří vedli proti vládě permanentní boj.

psali jsme: Turecko: "Chybné rozhodnutí" německého parlamentu má na svědomí "rasistická arménská lobby"

Lon Nol prohloubil zkorumpovanost režimu a začal zavádět represe proti vietnamské menšině. Narůstala tak nespokojenost s Lon Nolovou vládou, proti níž se spojili právě monarchisté s komunistickými bojůvkami. V roce 1975, kdy krize režimu vrcholila, odletěl Lon Nol na léčení na Havaj, čehož využili Rudí Khmerové, kteří 17. dubna převzali pod svou kontrolu hlavní město Kambodži Phnompenh, a přinutili vládní jednotky, aby se vzdalz.

Rudí Khmerové pak nastolili brutální diktaturu, která byla namířena proti vlastnímu obyvatelstvu. Nový režim v čele s Pol Potem se sice formálně opíral o doktrinu marxismu-leninismu, ale značně zdeformovanou a plně přizpůsobenou svým vládnoucím potřebám. Zaváděli absurdní opatření, jejichž cílem bylo úplné sjednocení života Kambodžanů. Rudí Khmerové zrušili peníze, zakázán byl také obchod, ale také rybolov. Mnoho naprosto běžných věcí bylo hodnoceno jako kontrarevoluční. Kambodžanům byli dokonce přidělováni manželé.

psali jsme: Papež František: Vraždění Arménů za první světové války byla genocida

Stejně jako za diktatury Lon Nola, i nyní trpěly pod Rudými Khmery i kambodžské menšiny - Vietnamci, Číňané nebo Čamové. Byli systematicky vyvražďováni, stejně jako skuteční či domnělí nepřátelé režimu. Odhaduje se, že režim Rudých Khmerů má na svědomí v letech 1975 - 1979 více než 2 miliony životů, některé zdroje hovoří i o 3 milionech. 

V roce 1979 režim Rudých Khmerů svrhli Vietnamci, kteří vpadli do Kambodže. Rudí Khmerové se pokusili si znovu uzurpovat moc v nové občanské válce, to se jim však už nepodařilo.


Nepřehlédněte na Security magazínu:  Defence- tanky, lodě, letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

 

Zdroj: history.com

Tagy článku