Ten, který si ,,vyšlápl na Slezsko. Před 964 lety zemřel český Achilles, kníže Břetislav I.

Ten, který si ,,vyšlápl na Slezsko. Před 964 lety zemřel český Achilles, kníže Břetislav I.
Autor fotografie: Own work, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C5%99etislav_I.-Chrudim2.jpg|Popisek: Břetislav I.
10 / 01 / 2019, 13:00

Okolo roku 1005 se narodil českému knížeti Oldřichovi syn Břetislav. Kníže, který si ,,vyšlápl" na Slezsko.

Narodil se z romantické lásky knížete k prosté ženě Boženě. Jak pravil Kosmas:

“Jednoho dne totiž, vraceje se skrze selskou ves z lovu, uviděl řečenou ženu, jak pere roucha u studánky, a prohlédnuv si ji od hlavy až k patě, vpil do hrudi nesmírný žár lásky. Kníže poslav ihned pro ni, pojal ji v manželství, staré však manželství nerozvázal, protože toho času každý, jak se mu líbilo, směl míti dvě i tři ....”

psali jsme: Svatý Václav - symbol české státnosti a křesťanské Evropy

Břetislav I. byl dále Kosmou v jeho kronice označen za své válečnické činy za Českého Achillese. A právem. Za svůj život dokázal zvítězit nejen nad Poláky, ale i nad císařskými vojsky.

V roce 1038 obsadil Hnězdno a nad hrobem českého světce sv. Vojtěcha vyhlásil vydání prvního známého českého zákoníku. Ostatky svatého Vojtěcha pak odvezl do Vojtěchovych rodných Čech. V katedrále svatého Víta jsou dnes pochováni jak svatý Vojtěch, tak Břetislav I. Karel IV. svému slavnému předkovi nechal zhotovit velkolepy náhrobek z hutě Petra Parléře, který je umístěn na jednom z nejčestnějších míst v této katedrále Břetislav I. v Polsku usiloval mimo jiné u o zřízení arcibiskupství v Praze. Jeho záměry však naplnil až o více než tři století později jeho potomek Karel IV.

psali jsme: Dnes je výročí bitvy u Lechu - bez ní bychom mluvili maďarsky

Expanze Břetislava do Polska nebyla po chuti římskému císaři, proto v roce 1040 vytáhl císař Jindřich III. s říšským vojskem do Čech. Jeho vpád však byl odražen v bitvě u Brůdku na Šumavě. Teprve v následujícím roce se Jindřichovi podařilo oblehnout Pražský hrad, a protože někteří Čechové s biskupem v čele knížete zradili, byl donucen Břetislav s císařem uzavřít mír.

Břetislav se tak musel potupně dostavil na říšský sněm do Řezna bosý a v rouše kajícníka. Za své ponížení však dostal od císaře odškodnění, neboť v léno krom Čech a Moravy získal i slezské Vratislavsko a Hlohovsko. Slezsko se tak postupně za Prěmyslovců stalo součástí zemí koruny české a o toto rozvinuté a průmyslové území nás ,,připravila" až Marie Terezie, která postoupila toto území Prusku. Cisař Jindřich III. potřeboval Břetislava jako významného spojence. V následujících letech byl Břetislav již pevným a vysoce ceněným spojencem Jindřicha, kterého podporoval zejména při tažení do Uher.

 

Tagy článku