Ten, který si ,,vyšlápl na Slezsko. Před 964 lety zemřel český Achilles, kníže Břetislav I.

Ten, který si ,,vyšlápl na Slezsko. Před 964 lety zemřel český Achilles, kníže Břetislav I.
Autor: Own work, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C5%99etislav_I.-Chrudim2.jpg|Popisek: Břetislav I.
10 / 01 / 2019, 13:00

Okolo roku 1005 se narodil českému knížeti Oldřichovi syn Břetislav. Kníže, který si ,,vyšlápl" na Slezsko.

Narodil se z romantické lásky knížete k prosté ženě Boženě. Jak pravil Kosmas:

“Jednoho dne totiž, vraceje se skrze selskou ves z lovu, uviděl řečenou ženu, jak pere roucha u studánky, a prohlédnuv si ji od hlavy až k patě, vpil do hrudi nesmírný žár lásky. Kníže poslav ihned pro ni, pojal ji v manželství, staré však manželství nerozvázal, protože toho času každý, jak se mu líbilo, směl míti dvě i tři ....”

psali jsme: Svatý Václav - symbol české státnosti a křesťanské Evropy

Břetislav I. byl dále Kosmou v jeho kronice označen za své válečnické činy za Českého Achillese. A právem. Za svůj život dokázal zvítězit nejen nad Poláky, ale i nad císařskými vojsky.

V roce 1038 obsadil Hnězdno a nad hrobem českého světce sv. Vojtěcha vyhlásil vydání prvního známého českého zákoníku. Ostatky svatého Vojtěcha pak odvezl do Vojtěchovych rodných Čech. V katedrále svatého Víta jsou dnes pochováni jak svatý Vojtěch, tak Břetislav I. Karel IV. svému slavnému předkovi nechal zhotovit velkolepy náhrobek z hutě Petra Parléře, který je umístěn na jednom z nejčestnějších míst v této katedrále Břetislav I. v Polsku usiloval mimo jiné u o zřízení arcibiskupství v Praze. Jeho záměry však naplnil až o více než tři století později jeho potomek Karel IV.

psali jsme: Dnes je výročí bitvy u Lechu - bez ní bychom mluvili maďarsky

Expanze Břetislava do Polska nebyla po chuti římskému císaři, proto v roce 1040 vytáhl císař Jindřich III. s říšským vojskem do Čech. Jeho vpád však byl odražen v bitvě u Brůdku na Šumavě. Teprve v následujícím roce se Jindřichovi podařilo oblehnout Pražský hrad, a protože někteří Čechové s biskupem v čele knížete zradili, byl donucen Břetislav s císařem uzavřít mír.

Břetislav se tak musel potupně dostavil na říšský sněm do Řezna bosý a v rouše kajícníka. Za své ponížení však dostal od císaře odškodnění, neboť v léno krom Čech a Moravy získal i slezské Vratislavsko a Hlohovsko. Slezsko se tak postupně za Prěmyslovců stalo součástí zemí koruny české a o toto rozvinuté a průmyslové území nás ,,připravila" až Marie Terezie, která postoupila toto území Prusku. Cisař Jindřich III. potřeboval Břetislava jako významného spojence. V následujících letech byl Břetislav již pevným a vysoce ceněným spojencem Jindřicha, kterého podporoval zejména při tažení do Uher.

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace