Přínos ruských bolševiků? Naučili lidi číst a psát

Přínos ruských bolševiků? Naučili lidi číst a psát
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo
01 / 11 / 2021, 16:30

Ruští bolševici po převzetí moci v roce 1917 spustili velkorysý proces gramotizace ruského obyvatelstva, který byl z dlouhodobého hlediska úspěšný.

Když ruští bolševici uchopili v roce 1917 veškerou moc, nebudeme příliš vzdáleni pravdě, když uvedeme, že ovládli v podstatě negramotnou zemi. Rusko bylo negramotné i před vypuknutím první světové války a počet lidí, kteří uměli číst a psát a měli alespoň nějaké vzdělání, byl v populaci velmi nízký.

Odhaduje se, že pouze 25-30% Rusů, tedy každý třetí, respektive čtvrtý člověk uměl číst a psát, a to ještě k tomu nedokonale. V první dekádě 20. století pak zhruba polovina populace západního Ruska zůstávala nevzdělaná. Na Sibiři byla ještě situace horší, protože pouze 10-15% lidí dostalo nějaké vzdělání, nicméně oproti střední Asii, kde bylo negramotných až 97% (!) lidí, to bylo ještě lichotivé číslo.

Bolševici v čele s Leninem se rozhodli tento stav razantně změnit, a to nejen u mladých lidí, ale samozřejmě negramotných dospělých. Bolševici postupovali podle Leninova hesla, které pravilo, že nelze vybudovat komunistickou společnost v negramotném národě, a zaměřili se na vymýcení či eliminaci negramotnosti Rusů. V prosinci 1919 byl vydán klíčový dekret o likvidaci negramotnosti (rusky ,,Likbez"). Dekret tak vlastně spustil dlouholetou kampaň bolševiků za postupné vymýcení negramotnosti. Schopnost naučit se číst a psát tak byla nejprve povinná pro všechny ruské občany mezi 8-50. rokem života.

V tomu určených místech od malých vesnic až po velká města se shromažďovali negramotní Rusové a učili se zde základům čtení, psaní a také počítání. Pro negramotné a nevzdělané rolníky byly v zemi zřizovány zvláštní čítárny. Kampaň byla samozřejmě mohutně podporována vládní mocí, soustavnou propagandou, plakáty, veřejnými akcemi a dalšími prostředky. Plakáty z té doby tak například výhrůžně hlásaly, že pokud nebude Rus číst knihy, zapomene číst i psát. A mělo to pro Rusy i praktické výhody - v rámci gramotizace národa byl pracovní den zkrácen o dvě hodiny a ti, kteří se procesu zúčastňovali, byli i odměňováni.

Bolševici však sledovali dlouhodobou státně podporovanou kampaní jasný cíl. Tím, jak rostl počet gramotných Rusů, mohla vládnoucí moc na ně daleko účinněji ideologicky působit. A o to jí šlo především. Gramotný Rus se totiž mohl seznámit se základní komunistickou literaturou, která se stala posléze povinnou a měla především ideologicky závazný a ,,správný" obsah. Gramotní lidé tak pochopitelně snáze podléhali komunistické propagandě, zvláště když v Rusku a od roku 1922 Sovětském svazu prakticky chyběla západní literatura, která byla ideologicky ,,závadná".

Kampaň sice přinesla své výsledky, ale celý proces byl pozvolný a probíhal pomalu. Například v roce 1926 jen 51% populace nad 10 let dosáhlo gramotnosti. V roce 1939 se situace znatelně zlepšila, když gramotných lidí ve věku 9-49 bylo již 89,7%. Skoro plné gramotnosti dosáhl Sovětský svaz v podstatě až v 50. letech.

 Zdroj: historynet.com

Tagy článku