Pro Hitlera bych se dal i rozčtvrtit, napsal Joseph Goebbels. Démon s koňskou nohou se chtěl stát knězem, skončil u nacistů jako fanatický antisemita

Pro Hitlera bych se dal i rozčtvrtit, napsal Joseph Goebbels. Démon s koňskou nohou se chtěl stát knězem, skončil u nacistů jako fanatický antisemita
Autor fotografie: flickr.com|Popisek: Joseph Goebbels (vlevo)
07 / 09 / 2020, 10:00

Jedním z největších obdivovatelů Adolfa Hitlera byl nepochybně Joseph Goebbels. Zdatný rétor, novinář a především zaryty antisemita se dal do služeb NSDAP, do níž počátkem 20. let vstoupil. Záhy se začala odvíjet úspěšná kariéra stranického demagoga, jehož osud se naplnil s pádem Třetí říše.

Jedním z nejvýše postavených nacistů byl i dr. Joseph Goebbels (1897-1945). Fyzicky hendikepovaný, zato však intelektuálně velmi nadaný mladík získal doktorát v roce 1921 na prestižní univerzitě v Heidelbergu. Původní představa o vlastní seberealizaci si pohrávala s tím, že se Goebbels vydá na kněžskou dráhu, nicméně další osud jej zavál úplně jinam.

Goebbels měl totiž nepochybně literární talent, pracoval jako novinář, psal romány i divadelní hry, leč mu je nechtěl nikdo vydat. A možná právě zde, stejně jako u Adolfa Hitlera, určité zneuznání nasměrovalo jeho další osudy do NSDAP. Jejím členem se stal v roce 1924 a pozdější fanatický antisemita (na rozdíl od Hermanna Göringa) začal rychle stoupat ve stranické hierarchii.

Goebbels se posléze vyprofiloval ve (všeho) schopného novináře a propaganistu. V roce 1927 byly založeny otevřeně antisemitské noviny s příznačným názvem Angriff (,,Útok"), které útočily především na židy, ale nejen na ně. Goebbels se navíc dokázal vetřít umně do přízně Hitlerovi a stal se později jedním z jeho nejloajálnějších spojenců, což dokumentoval větou, kterou si zapsal do svého nechvalně proslulého deníku: ,,Pro Hitlera bych se dal i rozčtvrtit". Hitler šel Goebbelsovi i za svědka v roce 1931, když se oženil s Martou Quandtovou, s níž měl 6 dětí.

Pozdější ministr říšské propagandy však rozhodně nebyl vzorem manželských ctností. Marta mu tolerovala jeho nesčetné zálety, sama však měla milence. Goebbels se koncem třicátých letech zamiloval do české herečky Lídy Baarové, s níž prožil sice krátký, ale o to intenzivnější románek. Baarové učaroval Goebbelsův intelekt a pronikavý pohled. Milostná avantýra, během níž Goebbels vážně uvažoval, že se s manželkou rozvede a s Baarovou zůstane, se dostala ,,na stůl" samotnému Hitlerovi a ten nařídil její rázné utnutí. Goebbels jako poslušný voják svého mentora poslechl. Není jistě bez zajímavosti, že Goebbels měl slabost pro české umělkyně. O tom se přesvědčila v roce 1940 i známá zpěvačka Valja Petrová.

V roce 1933 přišel mocenský vrchol nejen Goebbelse, Hitlera, ale i celé NSDAP. Hitler byl 30. ledna 1933 jmenován kancléřem, a tím byl podepsán ortel i Výmarské republice. Nacisté po dvou měsících ,,hry na demokracii" nenechali nikoho na pochybách, že jejich cílem je zničení pluralitního systému a nastolení mocenského monopolu. Pro Goebbelse převzetí mocenských otěží nacistickou stranou znamenalo další stranický vzestup. V roce 1933 se stal vlivným ministrem říšské propagandy a současně přitvrdil ve svých útocích proti ,,proradným" židům. Zde vynikly Goebbelsovy řečnické schopnosti - byl zapáleným, energickým rétorem, jehož projevy však často sklouzávaly k fanatismu a vybičovaným emocím. Ale to bylo přesně to, co Hitler od svého blízkého spojence očekával. Na druhé strany Goobbels došel tolik toužebného uznání, o něž usiloval na začátku 20. let.

V listopadu 1938 proběhla Křišťálová noc, kterou Goebbels svým antisemitským fanatismem podnítil. Během ní byly zapalovány synagogy, ničeny židovské hřbitovy, židé byly v podstatě beztrestně zabíjeni. Jednotky SA fanaticky ničily také židovské školy, nemocnice a domovy, kde žilo židovské obyvatelstvo. Někteří Židé, kteří během masakru přišli takřka o všecho, raději spáchali sebevraždu. Židé, kteří tento pogrom přežili, byli internováni v koncentračních táborech. Bilance Křišťálové noci je hrozivá. Během noci usmrtili nacisté 91 Židů (některé prameny uvádějí 100 i více), 30 000 Židů bylo zatčeno, zhruba 7 500 obchodů poničeno, stejně jako stovky synagog, škol a dalších zařízení.

Na druhé straně bylo jasné, že Goebbelsova kariéra stojí a padá s tím, jestli se podaří vyhrát válka. A to se nakonec nepodařilo. Což ovšem nezabránilo tomu, aby Goebbels jako zastánce totální války fanaticky nevystupoval a neburcoval k tomu, aby Němci bojovali do posledního vojáka a za vítězství nacistického praporu. Na začátku roku 1945 však bylo jasné, že hitlerovci válku nevyhrají a svět bude ušetřen od mnohem horší katastrofy, než ke které došlo. V berlínském bunkru se pak shromáždili Hitlerovi nejvěrnější, mezi nimiž nemohl chybět ani Goebbels. Hitler, jehož Göring zradil, pak určil (na jediný den) jako svého nástupce právě Goebbelse. Všichni však věděli, že válka je ztracená a že se zhroutily jejich představy o nacionálně socialistickém ,,ráji".

Goebbels a jeho žena Marta se rozhodli pro šokující konec: otráví všech 6 svých dětí a nakonec se sprovodí sami ze světa. Marta pak skutečně otrávila všechny děti, nejstarší z nich, Helga, se sice vzpírala, ale nebylo jí to nic platné. Marta se pak sama otrávila, podle některých historiků ji měl zastřelit sám Goebbels. Ten posléze vyšel na zahradu říšského kancléřství a ukončil svůj život, kdy se mu zhroutil celý svět. Zároveň skončil život zaslepeného fanatika ve službách Třetí říše, který byl pro její úspěch schopen obětovat doslova všechno.

 

Zdroj: history.com

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.