Projekt Austerlitz v roce 2018

Projekt Austerlitz v roce 2018
Popisek: Napoleonova armáda
05 / 02 / 2018, 20:00

Na prosinec 2018 připadá 213. výročí bitvy u Slavkova, ve světě proslulé pod německým názvem města – Austerlitz – a také jako bitva tří císařů, francouzského císaře Napoleona, rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra. Bitva, jejíž průběh přirovnává z francouzské strany prof. Tulard spíše než k partii šachu k partii pokeru, fascinuje i po dvou staletích nejen vojenské historiky, a je právem považována za Napoleonovo největší vítězství, protipól Waterloo. Kromě akce Austerlitz 2018 bude letošní rok věnován mj. a především 220. výročí obsazení ostrova Malty v úvodu Bonapartova egyptského tažení (1798–1801), a také 205. výročí událostí válečného roku 1813, bitev u Lützenu, Chlumce a Lipska.

Projekt Austerlitz, v jehož rámci jsou historické události spojené s obdobím prvního císařství připomínány od roku 1998, připravuje či podpoří v roce 2018 řadu akcí nejen na bojišti u Slavkova:

  • 14.–15. dubna, manévry ve Valticích; účast cca 200 vojáků, program věnovaný především výcviku a manévrům jako příprava na sezónu 2018 a především pro akci Austerlitz 2018. Program bude tématicky zaměřen na přípravu egyptského tažení v roce 1798, protože…
  • 4.–11. června, 220. výročí obsazení ostrova Malty Bonapartovou armádou; Projekt Austerlitz je partnerem této jedinečné akce, na kterou se vypraví přibližně stovka účastníků z České republiky (asi pětina celkového počtu účastníků). Její bezmála týdenní program proběhne nejen ve Vallettě a jinde na Maltě, ale také v pevnosti na ostrově Gozo.
  • 7.–8. července, 209. výročí bitvy u Znojma; Projekt Austerlitz a C.E.N.S. připravují velkou vzpomínkovou akci věnovanou 210. výročí bitvy u Znojma (10.–11. července 1809) v příštím roce; v letošním roce proběhne na znojemském bojišti program zahrnující rekonstrukci bitvy a pásmo přednášek na téma roku 1809, císaře Napoleona bude představovat Mark Schneider.

 

Nikoli u Wagramu, ale právě bitvou u Znojma skončilo tažení roku 1809. Rakousko, na něž těžce dopadly podmínky Prešpurského míru z roku 1805, spatřilo příležitost ke změně své situace v tom, že jádro francouzské armády bojovalo od roku 1808 ve Španělsku. S finanční podporou Velké Británie připravilo ofenzivní plán, který se opíral o předpoklad všeobecné německé nespokojenosti s Francouzi uspořádanou Evropou. Rakouské velení počítalo s tím, že se menší jihoněmecké státy přidají na jeho stranu. Podobně jako v roce 1805 však tento předpoklad nevyšel. Napoleon se vrátil ze Španělska a s novou armádou, stojící zejména na druhosledových jednotkách a v níž významné kontingenty tvořily jednotky států Rýnského spolku, rakouské sbory vytlačil z Bavorska a po měsíčním tažení opět po čtyřech letech obsadil Vídeň. Následovala bitva u Aspern-Esslingu, kde arcivévoda Karel uštědřil císaři Francouzů první porážku v jeho oslnivé kariéře. Nebyla to však porážka rozhodující a o šest týdnů později se na stejném bitevním poli před Vídní utkaly obě armády znovu. V bitvě u Wagramu již Napoleon zvítězil a donutil Rakušany ustoupit. Vyrazil se svou armádou za nimi a v okolí Znojma, kde arcivévoda Karel zastavil, došlo k poslední bitvě tažení, jež byla přerušena příměřím. Mírová smlouva byla podepsána až 14. října v Schönbrunnu a představovala pro Rakousko další těžkou politickou a ekonomickou ránu. Stalo se na čtyři roky z donucení spojencem Francie, což bylo v roce 1810 stvrzeno sňatkem císaře Napoleona a dcery císaře Františka, Marie Louisy.

 

  • 18.–19. srpna, Napoleonské dny 2018; tradiční letní akce věnovaná 249. výročí narození Napoleona Bonaparta (1769). Současně proběhne v Brně 14. ročník mezinárodní soutěžní výstavy vín Grand Prix Austerlitz.
  • 30. listopadu–2. prosince, Austerlitz 2018, 213. výročí bitvy u Slavkova; cca 1000 účastníků, 60 koní, 15 děl, největší vzpomínková akce napoleonského re-enactmentu roku 2018; role Napoleona se zhostí Mark Schneider, který císaře Francouzů ztvárňuje pravidelně od roku 2005. Scénář bitevní ukázky, která proběhne v sobotu 1. prosince 2018 od 14 hodin pod Santonem u Tvarožné, se bude inspirovat úvodním střetnutím bitvy mezi předvojem rakouského generála Kienmayera a posléze 1. kolony ruského generála Dochturova s francouzským 3. plukem řadové pěchoty v Telnici, kam přibyla Heudeletova brigády od sboru maršála Davouta.

Členové Středoevropské napoleonské společnosti (C.E.N.S.) se letos představí mj. na těchto významných akcích: 

  • 4.–6. května, Grossgörschen, 205. výročí bitvy u Lützenu
  • 27.–29. července, 211. výročí bitvy u Friedlandu, dnes v Kaliningradské oblasti
  • 30. srpna–2. září, 205. výročí bitvy u Chlumce

 

Třetím místem významné události napoleonských válek na našem území je Chlumec u Ústí nad Labem. Na konci srpna roku 1813 se zde střetla část Napoleonovy armády pod velením generála Vandamma, jenž do severních Čech pronásledoval spojence ustupující po Napoleonově vítězství u Drážďan. U Chlumce a Přestanova však Vandamme narazil na silné ruské uskupení, po příchodu pruských jednotek generála Kleista se dostal do bezvýchodné situace a byl nucen kapitulovat. Bitva byla součástí podzimního tažení roku 1813, jež v říjnu vyvrcholilo bitvou u Lipska. Tomuto tažení předcházel mírový kongres, který se konal v Praze od počátku června do poloviny srpna. Rakousko se snažilo hrát roli prostředníka mezi Francií na jedné a Pruskem a Ruskem na druhé straně, přičemž mělo samozřejmě na mysli své vlastní mocenské zájmy. Bezvýsledné jednání skončilo vstupem Rakouska do války na straně protinapoleonské koalice.

 

  • 12.–14. října, 208. výročí obležení španělské Astorgy
  • 19.–21. října, 205. výročí bitvy národů u Lipska

 

 

Programy a podrobnější informace k akcím budou průběžně zveřejňovány na serveru www.austerlitz.org; akce jsou pořádány společností AusterlitzPro s.r.o., spolkem Austerlitz z.s., a Středoevropskou napoleonskou společností; návštěvnost hlavního bodu programu, prosincové rekonstrukce bitvy u Slavkova, se pohybuje mezi 5 a 10 tisíci, v roce 2005, kdy se 200. výročí zúčastnilo 3500 „vojáků“ z 24 zemí světa, přišlo na 30 tisíc diváků, v roce 2015 se 210. výročí účastnilo 1500 „vojáků“ z 19 zemí a přišlo na 18 tisíc diváků. Akce má značný ohlas v médiích nejen v České republice, ale v celé Evropě.

 

Autor: Jakub Samek, viceprezident Projektu Austerlitz

 

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace