Pruská pýcha utrpěla zdrcující ránu – 214. výročí bitev u Jeny a Auerstaedtu

Pruská pýcha utrpěla zdrcující ránu – 214. výročí bitev u Jeny a Auerstaedtu
Autor: Gaspard Gobaut 1879, volné dílo|Popisek: Bitva u Auerstaedtu a Davoutova karé
14 / 10 / 2020, 17:00

Prusko, které se v roce 1805 nepřidalo na stranu třetí koalice a vyčkávalo i v době, kdy by jen náznak hrozby mohl celé Napoleonovo tažení podél Dunaje zastavit, došlo k podivnému závěru, že podzim 1806 je ten správný čas zasáhnout. Velká armáda ověnčená vavříny od Slavkova vtrhla v odpověď na pruské ultimátum, aby se stáhla za Rýn, do Saska-Výmarska a ve dvou paralelních bitvách u Jeny a Auerstaedtu napudrovanou pruskou armádu, dědičku slávy Fridricha Velikého, rozdrtila. Pro Prusko byla válka z roku 1806 pohromou a ponížením, na které nezapomene.

Myrbach

Důstojníci pruského pluku Gardes du Corps brousí palaše o schody francouzské ambasády v Berlíně v předvečer války 4. koalice (scénu podle Marbotových pamětí vytvořil rakouský malíř Felician Myrbach)

14. října 1806 porazil hlavní pruskou armádu vedenou králem Fridrichem-Vilémem III. a vévodou Brunšvickým (smrtelně raněn) maršál Davout v čele svého 3. armádního sboru: 66 tisíc pruských vojáků, z nich 14 tisíc jezdců, proti 26 tisícům Francouzů, z nich 1400 jezdců lehké kavalerie. Ztráty činily více než 4000 padlých a raněných Francouzů a na 13 tisíc padlých, raněných a zajatých Prusů.

Napoleon porazil v paralelní bitvě u Jeny armádu knížete Hohenlohe-Ingelfingen, a v jednom dni tak bylo rozhodnuto první tažení 4. koaliční války, kterou zahájilo Prusko, a zopakovalo přitom rakouskou chybu z roku 1805 - postavilo se Francii v úvodu bez podpory spojeneckého Ruska.

Davout vjede 25. října do Berlína, plukovní hudby hrají árii Vengeons et la nature et les Dieux z Glückovy Ifigenie na Tauridě. Odmítne převzít klíče od města se slovy, že náleží "většímu než je on". Napoleon vstoupí do pruského hlavního města osobně o den později. A 28. října provede přehlídku 3. sboru, shromáždí jeho generály, důstojníky a poddůstojníky a vyjádří jim obdiv a vděčnost. Davout odpoví: "Le troisième corps sera toujours digne de la confiance de son souverain et il sera pour lui, dans toutes les circonstances, ce que la dixième légion avait été pour César." (třetí sbor bude vždy hoden důvěry svého panovníka a bude pro něho za všech okolností tím, čím byla desátá legie pro Caesara) – Napoleon jmenuje Davouta vévodou z Auersteadtu.

Davoutovy "železné divize" odolaly přesile díky disciplíně a zkušenostem. Slavná jsou karé v nichž francouzská pěchota vzdorovala početné pruské kavalerii. Její útoky odrážela podle Davoutova hlášení s provoláváním "Vive l'Empereur !" - "střílejte už!" říkal svým vojákům velitel 17. řadového plukovník Lanusse, zatímco vojáci provolávali slávu císaři s klobouky nabodnutými na bajonetech... "Máme čas, podíváme se na to na patnáct kroků," měl mu odpovědět jeden z granátníků.

Snad... liché granátnické pelotony tvořily zálohu karé. Možná to tedy nebyl granátník, možná byl, a možná neměli klobouky na bajonetech a možná nevolali "ať žije císař", protože měli jiné starosti, a maršál své hlášení Napoleonovi přibarvil, a možná někteří volali - ale o těch patnáct kroků se hrálo určitě a Davoutova pěchota dokázala pruské útoky účinnou palbou vedenou chladnokrevně na minimální vzdálenost odrážet. Jak to fungovalo obecně:

Při obsazování zbývajícího pruského území narazila Velká armáda znovu na pluky ruského cara a začala nesmírně tvrdá polská zimní kampaň. V bitvách u Pultusku, Golyminu, Pruského Jílového a při obléhání Gdaňsku se Francouzi v nepříznivých podmínkách střetli s překvapivě dobře bojujícími Rusy (a ne všichni Prusové složili zbraně). Šťastná hvězda však císaře neopustila a v červnu u Friedlandu je vše opět „v pořádku“. 19. června se v Tylži císař Napoleon poprvé osobně setkal s carem Alexandrem. Oba na sebe zapůsobí velmi dobrým dojmem, poražené Rusko rozhodně nepotká osud Pruska a stane se francouzským spojencem. Do pozadí jsou odsunuty sporné otázky, jež v budoucnu obě země opět postaví proti sobě (např. osud Polska, kde Napoleon vytvoří Varšavské velkovévodství, formálně náležící saskému králi). Car souhlasí s kontinentální blokádou, která má hospodářsky vyčerpat Británii, ruské hospodářství mu však nepoděkuje, a konflikt se znovu rozhoří.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace