První Medaile cti ve Vietnamu - dva prapory Vietkongu v Nam Dong odraženy

První Medaile cti ve Vietnamu - dva prapory Vietkongu v Nam Dong odraženy
Autor fotografie: U.S. Army Military History Institute, volné dílo|Popisek: Prezident Johnson uděluje Medaili cti kapitánu Donlonovi
07 / 12 / 2020, 10:00

5. prosince 1964 byla kapitánu Rogeru Hugh Charlesi Donlonovi udělena Medaile cti. V průběhu války ve Vietnamu se stal jejím prvním držitelem, a současně také prvním tímto nejvyšším vyznamenáním oceněným příslušníkem Speciálních sil americké armády. Citace k udělení Medaile cti popisuje mimořádné nasazení, s nímž kapitán Donlon přispěl 6. července 1964 k odražení útoku Vietkongu na tábor Nam Dong hájený americkými a jihovietnamskými vojáky.

Citace k udělení Medaile cti:

"Za prokázenou udatnost a neohroženost s nasazením života nad rámec povinnosti, zatímco hájil americké vojenské zařízení před prudkým útokem nepřátelských sil. Kapitán Donlon sloužil jako velící důstojník Odřadu speciálních sil americké armády A-726 v táboře Nam Dong, když zesílený prapor Vietkongu náhle před rozedněním zahájil rozsáhlý útok na tábor.

Během násilné bitvy, která trvala pět hodin a vedla k těžkým ztrátám na obou stranách, kapitán Donlon řídil obranné operace uprostřed nepřátelské palby minometných střel, dopadajících granátů a mimořádně těžké palby. Po počátečním náporu rychle uspořádal své síly a nařídil odstranit potřebnou munici z hořící budovy. Poté překonal hustou palbu z ručních zbraní a explodující ruční granáty, aby přerušil snahu prorazit hlavní bránu.

Na cestě do této pozice zjistil nepřátelský tříčlenný demoliční tým v blízkosti hlavní brány a rychle jej zničil. Přestože byl vystaven intenzivnímu granátovému útoku, podařilo se mu dosáhnout pozice 60mm minometu, ač utrpěl těžkou ránu do břicha, když se nacházel asi pět metrů od palebného postavení. Když zjistil, že většina mužů v něm byla také zraněna, zcela ignoroval své vlastní zranění, nařídil jejich ústup na místo vzdálené 30 metrů a znovu riskoval svůj život tím, že zůstal pozadu a s krajní efektivitou ústup pohyb kryl.

Všiml si, že Team Sergeant nebyl schopen palebné postavení opustit, plazil se k němu, a zatímco táhl zraněného vojáka pozice, explodovala nepřátelská minometná střela a způsobila kapitánu Donlonovi zranění na levém rameni. Přestože utrpěl několik zranění, přenesl opuštěný 60mm minomet do nové pozice vzdálené 30 metrů, kde našel tři zraněné obránce. Po poskytnutí první pomoci a povzbuzení těmto mužům zbraň nechal, zamířil do jiné pozice a přinesl 57mm bezzákluzové dělo.

Poté se s velkou odvahou a chladnokrevně pod palbou vrátil do opuštěné palebné pozice, odnesl odsud munici pro obě zbraně a při plazení a tažení naléhavě potřebné munice byl nepřátelským ručním granátem potřetí zraněn, tentokrát na noze. I přes svůj kritický fyzický stav se opět plazil 175 metrů do pozice 81mm minometu a řídil palbu, která chránila vážně ohrožený východní sektor tábora.

video: youtube, CriticalPast (kapitán Donlon prochází zničeným táborem Nam Dong v listopadu 1964, čtyři měsíce po útoku)

Poté se přesunul do východní 60mm minometné pozice, a když, co zjistil, že rozhodný útok nepřítele zeslábl, plazil se s 60mm minometem zpět, připravil jej k obraně a předal dvěma obráncům s menšími zraněními. Bez váhání tuto chráněnou pozici opustil a pohyboval se z místa na místo po obleženém perimetru, zatímco vrhal ruční granáty na nepřítele a inspiroval své muže k nadlidskému úsilí.

Když se takto s odvahou pohyboval po perimetru, explodovala minometná střela a zranila ho na obličeji i na těle. Dlouho očekávané denní světlo přineslo nepřátelským silám porážku a jejich ústup zpět do džungle a zanechalo za sebou 54 mrtvých, mnoho zbraní a granátů. Kapitán Donlon okamžitě reorganizoval svou obranu a poskytl první pomoc zraněným.

Jeho dynamické vedení, statečnost a udatné úsilí inspirovalo nejen americké vojáky, ale také spojenecké vietnamské obránce, a vyústilo v úspěšnou obranu tábora. Mimořádné hrdinství kapitána Donlona, ​​s nasazením života nad rámec povinnosti, je v nejvyšších tradicích americké armády a slouží ke cti jemu samotnému, ozbrojeným silám i celé zemi."

Donlon později odešel do výslužby v hodnosti plukovníka. Kromě Medaile cti je držitelem Legie za zásluhy, Bronzové hvězdy a Purpurového srdce. Celkem bylo za mimořádné nasazení ve vietnamské válce Medailí cti vyznaznamenáno 235 mužů bezprostředně, a dalších 26 s větším časovým odstupem. A jedna byla udělena Neznámému vietnamskému vojákovi.

Tagy článku