První světová válka: Mladějov-Blosdorf 2018

První světová válka: Mladějov-Blosdorf 2018
Autor fotografie: Miroslav Nogawczyk|Popisek: Mladějov-Blosdorf 2017
07 / 08 / 2018, 16:30

Mladějov-Blosdorf je již tradiční vzpomínkovou akcí na padlé za světové války, součástí které je mimo jiné bitevní ukázka, v níž proti sobě nastoupí vojáci rakousko-uherské a ruské armády, aby názorně připomněli hrůzy války. Letošní ročník proběhne v sobotu 25. srpna s hlavním programem v Mladějově, a řada doprovodných bodů programu je připravena také do Moravské Třebové. Vojensko-historickou část akce Mladějov-Blosdorf 1915 pořádá Společnost Renata, Sekce vojenské historie.

Miroslav Nogawczyk

V Mladějově bude pro návštěvníky připraven celodenní program, jehož součástí budou mimo jiné výjevy ze starého mocnářství, dobová hudba nebo výstava historické vojenské techniky. Dopoledne se za účasti historických jednotek uskuteční pietní akt u Pomníku obětem první světové války v Mladějově a v 16:00 začne samotná bojová ukázka. A na večer se chystá zábava s hudbou i pivem. Celou akci završí slavnostní ohňostroj.

Psali jsme: Dluhy za vedení První světové války stále nesplaceny!

Zájemcům o svezení úzkorozchodnou dráhou pořadatel doporučuje přijet již v dřívějších dopoledních hodinách. Jízdenky na odpolední vlaky před bojovou ukázkou a bezprostředně po ní bývají každoročně poměrně brzy vyprodány.

Jedenáct kilometrů dlouhá mladějovská úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí. Svému účelu sloužila až do zrušení dolů a uzavření šamotky v roce 1991. Po celou dobu provozu sloužily na této trati převážně parní lokomotivy. S těmi se dnes můžete setkat ve vyhlášených termínech v čele pravidelných výletních vlaků, případně při některé z dalších akcí, které pořádá Mladějovská průmyslová dráha. Na návštěvu Vás zve také Průmyslové muzeum Mladějov, jehož expozice železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky najdete v areálu bývalého šamotového závodu v Mladějově.

Psali jsme: Vánoční zázrak v zákopech během první světové: Vojáci si podávali ruce a zpívali

Miroslav Nogawczyk

Program v Mladějově

 • 9:00 – 18.00 Celodenní program pro veřejnost – výjevy ze starého mocnářství, manévry vojsk, výstava historické techniky, provoz úzkorozchodné dráhy
 • 9:00 Odchod dobových vojsk z tábora v Mladějově
 • 9:15 Pietní akt za účasti historických jednotek, manévry a cvičení historických vojsk, dobové atrakce, burza militárií
 • 16:00 Bojová ukázka za použití obrněných vozidel, parního vlaku, letadel a další dobové techniky
 • od 17:00 Zábava s hudbou a vojskem
 • 21:00 Slavnostní ohňostroj

Miroslav Nogawczyk

Psali jsme: 15. září 1916 byl poprvé nasazen tank do bojů

Doprovodný program v Moravské Třebové

 • 10.15 Odjezd vlaku z Mladějova do Moravské Třebové
 • 10:31 Příjezd do Moravské Třebové – vítání vlaku (dobové kostýmy návštěvníků vítány)
 • 11:00 Slavnostní průvod k pomníku na Rybní náměstí - trasa průvodu: Lanškrounská, Olomoucká, Piaristická
 • 11:30 Pietní akt za účasti dobových jednotek, vojenských hudeb a hostí na Rybním náměstí a slavnostní odhalení pomníku moravskotřebovským padlým v první světové válce - dobové kostýmy návštěvníků vítány
 • 12:30 Příchod vojsk na náměstí TGM - C. a K. Polní orchestr - dekorování vojska odznaky a slavnostní přehlídka dobových jednotek
 • 13:45 Koncert vojenské posádkové hudby Olomouc (náměstí TGM)
 • 15:00 Odjezd normálněrozchodného parního vlaku z Moravské Třebové do Mladějova
 • 17:45 Odjezd normálněrozchodného parního vlaku z Mladějova do Moravské Třebové (a dále do Skalice nad Svitavou)

Změna programu vyhrazena.

web pořadatele: www.mladejov1915.cz

Za fotografie děkujeme Miroslavu Nogawczykovi

Tagy článku