Radost z osvobození předznamenala příchod nové totality

Radost z osvobození předznamenala příchod nové totality
Autor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_liberation_1945_konev.jpg|Popisek: Maršál I. S. Koněv
09 / 05 / 2019, 13:00

Před 74 lety končila v Evropě druhá světová válka, která zanechala po sobě hekatomby mrtvých a nezměrné materiální škody. V případě Československa dokladoval mohutné vzepětí Čechů v boji s nenáviděným německým nepřítelem i průběh Květnového povstání, které se odehrávalo v podmínkách faktického zániku protektorátu. Československo osvobodila z velké většiny postupující Rudá armáda, což do značné části anticipovalo i další politický vývoj země.

Přítomnost Sovětů v Evropě byla nezměnitelnou realitou a sovětský vůdce Stalin osvobozená území bral jako svou kořist, kterou nehodlal nikomu přenechat. Konec války a nacistické totality však na druhé straně předznamenaly příchod další, tentokrát komunistické totality, protože komunistická strana se stala po válce nejsilnějším politickým subjektem a postupnými kroky si vytvářela podmínky k uchopení absolutní moci.

psali jsme: Osudové osmičky. Čeká nás i jedna letos?

Komunisté si svými postoji k mnichovským událostem, odbojovou činností a vyhroceným protiněmeckým nacionalismem dokázali získat masy příznivců a zvítězili i v prvních poválečných volbách v roce 1946. Jejich program z roku 1946, zvaný Budovatelský, vycházel z národní revoluce, jak poválečnou dobu komunisté nazývali, a neobsahoval z taktických důvodů pojmy z komunistické dogmatiky, jako například diktatura proletariátu či znárodnění maloobchodu. Stejně jako Košický vládní program, tak Budovatelský program vyhlásila KSČ jako program celospolečenský a ne jako vlastní. Současně se pasovala do role „národních“ ochránců zájmů zdrcující většiny obyvatelstva a propracovanou sociální demagogií se jí dařilo občany přesvědčit, že KSČ je silou, která je zárukou cesty k socialismu a lepšího života.

Hrází proti komunismu se snažili na druhé straně být národní socialisté, kteří se vyprofilovali jako přední odpůrci komunistických snah o uchopení mocenského monopolu. P. Zenkl. P. Drtina, O. Hora či V. Krajina byli obhájci poválečné (řízené) demokracie a parlamentarismu a snažili se varovat před komunistickými praktikami, které se vyznačovaly porušováním zákonnosti a platných právních předpisů. Národní socialisté však nedisponovali účinnými nástroji, které mohly komunisty v jejich pochodu k moci zastavit či zbrzdit, neboť důležité mocenské pozice, jako ministerstvo vnitra, zemědělství či informací ovládali komunisté. To se ukázalo v únoru 1948 jako klíčové a KSČ dokázala své mocenské posty, nabyté těsně po válce i ve volbách v roce 1946 beze zbytku využít ke svým cílům. Národní socialisté a další nekomunistické strany tak v únorových dnech byli jen tichými pozorovateli rychlého a razantního ukončení nesourodé „lidově – demokratické“ koalice komunistů a demokratických složek.

psali jsme: Před 73 lety vznikla zřejmě nejslavnější válečná fotografie druhé světové války

Osvobození Československa Sověty bylo z politickomocenského hlediska klíčové. Stalin byl ochoten i kvůli němu riskovat válku, neboť pro něho mělo stěžejní geostrategický význam. Na rozdíl od Finska, Řecka či Rakouska, kde byli Sověti přítomni až do roku 1955. Související otázkou rovněž je, zda po válce v Československu existovaly síly, které by fungovaly jako účinný val proti expanzivnímu komunismu. Domnívám se, že nikoliv. Jedinou cestou bylo sjednocení všech demokratických sil ihned po skončení války, potlačit stranickopolitickou řevnivost a odejít z Národní fronty do opozice. Takový postup by však jistě vyvolal silnou protireakci komunistické strany a hrozil by přejít v otevřený střet ještě před únorem 1948. 

Vytlačit komunisty vzhledem k přítomnosti Sovětů v Evropě nebylo možné tak, jako se to stalo ve Francii a Itálii v roce 1947. A nebylo by možné i tehdy, kdyby demokraté vyhráli ve volbách v roce 1946 a vládu by sestavoval nekomunista. Systém Národní fronty totiž vylučoval opozici, všechny strany byly stranami vládními a vyloučit komunisty, kteří představovali v NF nejsilnější složku, nebylo myslitelné. Současně vzhledem k existenci protifašistické koalice museli nekomunisté akceptovat dočasnou spolupráci s demokraty, jakkoliv tato koalice byla vedena protichůdnými zájmy obou táborů.

psali jsme: Konvoj osvobození připomněl v Praze konec druhé světové války

Osvobození Československa znamenalo nastolení tzv. lidově - demokratického režimu, který v sobě zároveň nesl i některé prvky, jež byly přítomny v poúnorovém období. Rozhodně se nejednalo o režim plně demokratický, jak jsme již uvedli na jiném místě, poněvadž mocenskopolitickým základem se stala NF, v níž absentovala politická opozice. Tento režim jednoznačně nahrával komunistické straně, jež byla v podstatě jeho stvořitelem. Nekomunistické strany se naopak domnívaly, že udrží existencí NF komunisty na demokratické cestě a komunisté se tak neuchýlí k použití nedemokratických praktik v politickém boji. Protichůdnost obou stanovisek tak byla evidentní a v určitý okamžik se v poválečném vývoji Československa musela zákonitě střetnout, z čehož následně rezultovaly únorové události.

psali jsme: Statečného kněze a bojovníka proti nacismu Dietricha Bonhoeffera oběsili těsně před koncem války. Od záchrany ho dělily pouhé dny

Radost z osvobození země však byla po šesti letech nacistické poroby tak velká, že podobné úvahy málokdo vnímal. Přebila je národní hrdost a odhodlání drtivé většiny národa obnovit Československo jak politicky, tak především hospodářsky. Nicméně od osvobození vedla pozvolně cesta k další porobě po třech letech od pádu nacistického panství - komunistické totalitě, která přetrvala další čtyři dekády. 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace