Re-enactment první světové války - Mladějov-Blosdorf 1915

Re-enactment první světové války - Mladějov-Blosdorf 1915
22 / 08 / 2019, 16:00

Mladějov-Blosdorf je tradiční vzpomínkovou akcí věnovanou padlým za světové války. Součástí programu je mimo jiné bitevní ukázka, v níž proti sobě nastoupí vojáci rakouské a ruské armády, aby názorně připomněli hrůzy války. Ročník 2019 proběhne tuto sobotu, 24. srpna, na tradičním místě v Mladějově na Svitavsku.

V Mladějově bude pro návštěvníky připraven celodenní program, jehož součástí budou mimo jiné výjevy ze starého mocnářství, dobová hudba nebo výstava historické vojenské techniky. Dopoledne se za účasti historických jednotek uskuteční pietní akt u Pomníku obětem první světové války v Mladějově a v 15:00 začne samotná bojová ukázka. A na večer se chystá zábava s hudbou i pivem. Celou akci završí slavnostní ohňostroj.

Michaela Wecker

Zájemcům o svezení úzkorozchodnou dráhou doporučujeme přijet již v dřívějších dopoledních hodinách. Jízdenky na odpolední vlaky před bojovou ukázkou a bezprostředně po ní bývají každoročně poměrně brzy vyprodány.

Jedenáct kilometrů dlouhá mladějovská úzkokolejka o rozchodu 600 mm byla vybudována na sklonku první světové války pro dopravu lupku, šamotu a místního uhlí. Svému účelu sloužila až do zrušení dolů a uzavření šamotky v roce 1991. Po celou dobu provozu sloužily na této trati převážně parní lokomotivy. S těmi se dnes můžete setkat ve vyhlášených termínech v čele pravidelných výletních vlaků, případně při některé z dalších akcí, které pořádá Mladějovská průmyslová dráha. Na návštěvu Vás zve také Průmyslové muzeum Mladějov, jehož expozice železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky najdete v areálu bývalého šamotového závodu v Mladějově.

Michaela Wecker

Vojensko-historickou část akce Mladějov-Blosdorf 1915 pořádá Společnost Renata, Sekce vojenské historie.

Program ročníku 2019

  • 8:00-22:00 Provoz parní dráhy
  • 9:00-18:00 Celodenní program - výjevy ze starého mocnářství, historická technika, vojenské tábory císařské a carské armády, četnická stanice, C.K. polní pošta, flašinetář, historický fotosalon, střelnice
  • 11:00 Pietní akt za účasti vojska
  • 15:00 Bojová ukázka - obrněná vozidla, dělostřelectvo, letectvo, 200 účinkujících

 

  • Web pořadatele vojensko-historické části: //www.mladejov1915.cz/

Tagy článku