Renta od Pentagonu již nepřijde. Zemřel poslední přímý potomek veteránů americké občanské války – dcera jižanského dezertéra

Renta od Pentagonu již nepřijde. Zemřel poslední přímý potomek veteránů americké občanské války – dcera jižanského dezertéra
Autor fotografie: wikipedia, public domain|Popisek: Thure de Thulstrup, Pickettův útok u Gettysburgu
10 / 06 / 2020, 16:00

V Severní Karolíně zemřel poslední příjemce penze určené pro vojáky americké občanské války (1861-1865) a jejich přímé pozůstalé. Irene Triplettová dostávala z Pentagonu ročně necelých 900 dolarům na něž měla nárok coby na pomoc odkázaný přímý potomek vojáka - trpěla kognitivní poruchou. Zemřela 31. května 2020 ve věku 90 let. Jejím otcem byl Mose Triplett. Vojín konfederační armády, který dezertoval k Seveřanům. Irene se narodila z jeho druhého manželství. Moseovi bylo v době jejího narození, v roce 1930, bezmála 84 let.

Americká občanská válka je stále živé téma. Důsledkem jsou nejen více či méně necivilizovaná odstraňování nebo dokonce ničení pomníků vojákům Konfederace. Aktuálně jsme mohli být svědky neuvěřitelného aktu, kdy smyslu zbavení "protestovali" proti (jednosměrnému) rasismu tím, že svými nesmysly počmárali pomník Roberta Goulda Shawa a 54. massachusettského dobrovolnického pluku v Bostonu. Plukovník Shaw byl zastáncem práva z jihu uprchlých otroků bojovat za svobodu a 54. pluk byl plukem černošským, druhou jednotkou svého druhu, postaveným na základě Emancipačního prohlášení prezidenta Lincolna. Jakkoli americká občanská válka nebyla válkou za osvobození otroků, autentický a skutečný boj proti nelidskému zacházení s lidmi probíhal a vítězství Severu bylo prvním významným krokem k rovnoprávnosti. Poničení pomníku bývalým otrokům, kteří v uniformě bojovali za svá skutečná lidská práva, je zřejmě nejvýraznějším ze všech nepochopitelných násilných a necitlivých politických aktů, které poslední roky ve Spojených státech sledujeme, při nichž jsou ničeny nebo úředně odstraňovány pomníky jižanským generálům a vojákům, a dokonce jejich hroby.

(na spodní fotografii je Rota E, 4. „Barevného“ pluku ve Fort Lincoln; vojáci 54. pluku ale nebyli jiní)

Dokladem toho, že občanská válka vlastně neproběhla tak dávno, jakkoli je to již více než 150 let, je kromě politických vášní příběh Irene Triplettové. Veřejnost se o ní poprvé více dozvěděla v roce 2011 díky článku Wilkes Genealogical Society, který ji zmiňoval jako jednoho ze dvou posledních příjemců penze z občanské války. Penzi dostávala od 80. let, v důsledku svého zdravotního stavu nebyla soběstačná. Narodila se v roce 1930, jejímu otci, Moseovi Triplettovi, bylo 83 let. Když se jí v rozhovoru novináři na otce ptali, neměla na něj žádné vzpomínky. Zemřel v roce 1938.

Pozornost k Irene Triplettové přitáhl tisk opět v roce 2013. Spojené státy v té době vyplácely celkovou sumu více než 40 miliard dolarů ročně jako kompenzace veteránům a pozůstalým španělsko-americké války, první a druhé světové války, války v Koreji, ve Vietnamu, Iráku a Afghánistánu. A jako poznámka pod čarou bylo uvedeno: "Platby z občanské války jsou zasílány dvěma dětem veteránů - jednomu v Severní Karolíně a jednomu v Tennessee, každému 876 dolarů ročně."

Mose Triplett se narodil 4. února 1846. V roce 1862 nastoupil službu u konfederačního pluku v Severní Karolíně a 26. června 1863, krátce před rozhodující bitvou u Gettysburgu, dezertoval. Jeho pluk utrpěl v bitvě těžké ztráty, jakkoli jistě ne 734 padlých, jak se lze dočíst v článcích příběhu věnovaných (celkově ztratila Armáda Severní Virginie na 4400 padlých, 13 tisíc raněných a přes 5 tisíc nezvěstných, tj. 33 % výchozího stavu). Nezdá se však, že by dezertoval ze strachu: 1. srpna 1864 nastoupil k 3. Severokarolínské (dobrovolnické) jízdní pěchotě podplukovníka George Washingtona Kirka záhy známé jako Kirk's Raiders a proslulé svou neortodoxní gerilovou taktikou, malou válkou. Působila v letech 1864-1865 v týlu nepřítele proti jeho zásobovacím trasám, skladům a železničnímu spojení. Pluk byl rozpuštěn v srpnu 1865. Kromě Tripletta v jeho řadách mimochodem bojovala jedna z mála doložených žen, Malinda Blalocková, která zde sloužila po boku svého manžela.

Po dvaceti letech se pak Mose Triplett přihlásil v Severní Karolíně o svou vojenskou penzi. S první ženou, která zemřela v roce 1920, neměl děti. V roce 1924 se v 78 letech oženil se sedmadvacetiletou Elidou Hall. První tři děti zemřely, a Irene se narodila 9. ledna 1930 s mentálním postižením. Mose Triplett zemřel 18. července 1938. Na jeho náhrobním kameni je napsáno "Byl vojákem občanské války." Malé Irene v dětství údajně spolužáci vyčítali otcovu dezerci jako zradu. Elida zemřela v roce 1967 a Irene prožila život odkázaná na pomoc v pečovatelských domech.

Zdroj: washingtonpost.com/history; wikipedia.org

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.