Richard Sorge: Stalinův rozvědčík, který zachránil říši zla

Richard Sorge: Stalinův rozvědčík, který zachránil říši zla
Autor fotografie: Bundesarchiv, Bild 183-1985-1003-020 / CC-BY-SA 3.0|Popisek: Richard Sorge
31 / 05 / 2023, 10:00

Richard Sorge, špion, rozvědčík, přesvědčený komunista. Jeho zprávy varovaly Stalina před napadením Sovětského svazu německými vojsky v roce 1941. Stalin se mu tenkrát zdráhal uvěřit.

Špion, rozvědčík, přesvědčený komunista. tím vším byl ve svém životě Richard Sorge. Narodil se v roce 1895 v Baku do rodiny německého otce a ruské matky. Brzy se rodina přestěhovala do Berlína, který měl na malého Richarda poměrně velký vliv, stejně jako jeho starostlivá matka.

Za první světové války Sorge narukoval a bojoval po boku Německa proti Francouzům. Za statečnost, kterou v bojích projevil, dostal dokonce Železný kříž. Brzy po skončení války se z něho stal zapálený komunista, což dokázal tím, že v roce 1919 vstoupil do německé komunistické strany. Rok 1924 pak pro Sorgeho v jeho životě klíčovým předělem. Navštívil totiž Sovětský svaz, jehož ,,revoluční úspěchy" mu doslova učarovaly. Sověti v Sorgem viděli perspektivní kádr a naverbovali jej zakrátko do špionážních služeb.

Mladý rozvědčík měl operovat nejprve v Německu, kde žil dlouho předtím, nicméně před Sorgem stála záhy mnohem větší výzva - založení špionážní organizace v Číně, kde zaznamenal velké úspěchy, když zde navázal řadu důležitých kontaktů. Když se v mezidobí ,,naoko" stal členem NSDAP a ,,hrál" spořádaného a loajálního Němce, všiml si jej deník Frankfurter Zeitung, pro nějž Sorge začal psát.

Deník pak rozvědčíka poslala do Japonska, kde se měl stát jeho dopisovatelem. Zároveň zde Sorge budoval podobnou špionážní síť jako v Číně, kde se mu to podařilo na jedničku. V pravidelných intervalech zásoboval Sovětský svaz cennými informacemi, kdy například informoval o vzniku tzv. Paktu proti Kominterně v roce 1936. V probíhající druhé světové válce pak přispěchal s asi nejdůležitější informací, které se Stalin zdráhal uvěřit. Sorge informoval Sovětský svaz, že bude napaden Německem.

Zpravodajci alespoň uvěřili vytěžovanému rozvědčíkovi v srpnu 1941. Sorge informoval Sověty o tom, že Japonsko nechce na Sovětský svaz zaútočit, místo toho si ,,vyhlédlo" cíle v Jižním Pacfiku. To umožnilo Stalinovi přesunout klíčové divize stojící na mandžuské hranici na boj proti německým invazorům.

V tomto bodě se však začala chýlit Sorgeho kariéra elitního špiona ke konci. V roce 1941 mu totiž už byla japonská kontrarozvědka na stopě. Zakrátko byl Sorge zatčen a ,,patřičně" vyslýchán. Zároveň bylo jasné, jaký další osud čeká člověka, který spolupracuje s nepřítelem, tedy komunistickým Sovětským svazem.

Než 7. listopadu 1944 Sorgeho Japonci oběsili, prošel si stěží představitelným mučením. Sověti však na jeho služby nezapomněli, a i přes nedůvěru u některých hlášení mu udělili posmrtně titul Hrdiny Sovětského svazu.

Zdroj: history.com

Tagy článku