Roma - jak byla největší italská bitevní loď zničena Hitlerovou tajnou zbraní

Roma - jak byla největší italská bitevní loď zničena Hitlerovou tajnou zbraní
Autor fotografie: By unattributed, Public Domain|Popisek: Bitevní loď Roma
15 / 04 / 2022, 16:30

Největší italská válečná loď všech dob byla zničena nacistickým Německem jen den po vyhlášení italského příměří z roku 1943, které znamenalo pád fašistického režimu pod vedením Benita Mussoliniho. 9. září 1943, byla jedna z největších a nejmodernějších bitevních lodí Itálie potopena svými bývalými partnery pouhý rok poté, co vstoupila do služby.

Italská flotila pod velením admirála Carla Bergaminiho na bitevní lodi Roma měla podle plánu vyplout směrem k Salernu, aby zaútočila na spojenecké lodě během invaze na Sicílii. S náhlou kapitulací se plány změnily a Bergamini plánoval odplout na Sardinii, zatímco italský král Viktor Emmanuel III. nastoloval „svobodnou vládu“, která byla přátelská ke Spojencům. Po příjezdu na Sardinii se italská flotila vydala na cestu na Maltu.

Video: YouTube

Znamenalo to první velkou plavbu pro nově zprovozněnou bitevní loď od té doby, co se připojila k italské flotile jen o rok dříve.

Roma byla elegantní bitevní lodí třídy Littorio, třetí v řadě a poslední dokončená z plánovaných 4 jednotek třídy. Její trup byl vybaven důmyslným systémem přepážek a expanzních válců a plánem konstruktérů bylo, aby bitevní loď odolávala jako mohutné římské hradby, které po staletí odrážely útočníky. Originální konstrukce využívala systému deformačních válců Pugliese, kdy se po celém středu lodě pod čarou ponoru táhl válec naplněný palivem. Případný výbuch měl být roztažen na delší plochu. Pancíř na čáře ponoru měl tloušťku 350 mm, nad muničními sklady 162 mm. Třída Littorio byly velmi pohledné a rychlé bitevní lodě dosahující během zkoušek rychlostí přes 31 uzlů.

Hlavní výzbroj tvořila děla ráže 381 mm umístěná po třech ve třech věžích a Littorio byla jako první vybavena v září 1941 radarem Gufo EC 3. Vittorio Veneto a Roma dostaly radar až v roce 1943.

Nic z toho však nestačilo k záchraně válečné lodi. Stejně jako římské hradby nakonec nedokázaly barbary zastavit, ukázalo se, že dělený trup se německým bombám nevyrovná.

Když se Itálie s Mussoliniho pádem stáhla z Osy, nacistické Německo nechtělo riskovat, že by bitevní lodě třídy Littorio Spojenci použili proti nim a snažilo se je potopit. Snaha Němců potopit italské bitevní lodě nebyla tak rozsáhlá jako snaha Britů potopit Bismarck. Ve skutečnosti byli Němci schopni italskou flotilu rychle lokalizovat.

Když se Roma a její sestry vydaly na moře, německá Luftwaffe vyslala Dorniery Do-217 vyzbrojené rádiem řízenými klouzavými bombami Fritz X, aby zničily italské bitevní lodě. Eskadra bombardérů našla svůj cíl v průlivu u města Bonifacio, mezi Itálií kontrolovanou Sardinií a francouzskou Korsikou.

Bombardéry zaznamenaly dva přímé zásahy a ochromily Romu, která se převrhla, rozlomila na dvě části a potopila během několika minut. Z téměř 1 900 námořníků, kteří sloužili na lodi Roma, spolu s 200 muži z Bergaminiho štábu přežilo méně než 600. Byla to největší ztráta na životech na italské válečné lodi během druhé světové války. Fritzem byla zasažena i loď Littorio (po příměří přejmenována na Italia), ale těžce poškozená loď se Maltu nakonec dostala, kde byla následně italská flotila internována.

Vrak bitevní lodi Roma byl nalezen v červnu 2012, necelých 50 kilometrů od severního pobřeží Sardinie.

První dvě plavidla třídy, Littorio a Vittorio Veneto tvořily páteř italské flotily. Spolu s lodí Roma byly všechny poškozeny při sérii spojeneckých leteckých útoků v přístavu La Spezia. Čtvrtá bitevní loď Impero třídy Littorio byla ve výstavbě, zmocnili se jí Němci a později ji potopily americké bombardéry.

Zdroj: 19fortyfive.com, War History Online

Tagy článku