Royal Navy: expert na ničení lodí bývalých spojenců - ruský admirál zbaběle ustoupil a stanul před soudem

Royal Navy: expert na ničení lodí bývalých spojenců - ruský admirál zbaběle ustoupil a stanul před soudem
Autor: Navy Records Society, volné dílo|Popisek: Vsevolod a Implacable
05 / 02 / 2021, 10:00

K vážnému střetnutí válečných plavidel Ruska a Velké Británie došlo v Baltském moři. Ruská loď třídy Jaroslav podlehla v souboji se dvěma britskými protivníky. Fregata Poluks ji vzala do vleku, ale poškozený Vsjevolod najel na mělčinu, kde ji Britové přiměli ke stažení vlajky. Posádku zajali, poraženou loď zapálili. Stalo se v srpnu léta páně 1808.

Vztah Ruska a Francie prošel na přelomu 18. a 19. století několika přemety. Vůči republice vystoupilo Rusko v koalici s ostatními mocnostmi vojensky a v dodnes je právem hrdé na způsob, jímž k problému přistoupil během svého italského a posledního tažení v roce 1799 maršál Suvorov. Po brumairovém státním převratu k sobě hledali a nacházeli konzul Bonaparte a imperátor Pavel cestu. Tomu ovšem učinila přítrž vražda v roce 1801 a nový car Alexandr velmi rychle otočil mezinárodní politiku své země hnán mimořádnými ambicemi zcela opačným směrem. Musel se ovšem obrnit trpělivostí a spolknout nemálo hořkých plodů. Napoleon ho doslova k slzám dohnal svým vítězstvím u Slavkova. A o rok a půl později, u východopruského Friedlandu, mu pak dokonce vnutil spojeneckou smlouvu.

A než mladý car pochopil, že teatrální obětí s francouzským císařem na prámu uprostřed Němenu má svou pro Rusko velmi nevýhodnou cenu, vystoupil po boku dosavadního nepřítele vojensky. A to, byť trochu nepřímo, proti Velké Británii, díky jejímuž zlatu si mohl dovolit postavit a do Evropy vyslat armádu v rámci třetí a čtvrté koaliční války (1805-1807).

Konfliktu se říká Finská válka. Byl sveden mezi únorem 1808 a zářím 1809 mezi Ruskem a Dánskem na jedné straně, s podporou Francouzského císařství, a Švédskem na druhé straně, jež podporovala Velká Británie. Výsledkem války bylo ustavení Finského velkoknížectví, autonomního v rámci Ruské říše, a existující až do roku 1917 s dalšími mezinárodním vývojem, který ovšem nyní ponecháme stranou. Podstatné pro rok 1808 bylo, že v zájmu ruského zapojení do systému kontinentální blokády, která měla hospodářsky položit Velkou Británii na lopatky, Napoleon podporoval ruskou expanzi na úkor Švédska. Ostatně Švédska, které bylo Francii nakloněno nepřátelsky a od října 1805 svádělo s Francouzi tzv. Pomořanskou válku. Do roku 1807 a tylžského míru s podporou cara Alexandra, který ovšem poté svou pozici poněkud přehodnotil.

V červenci 1808 v rámci operací proti Švédům vyplulo z Kronstadtu loďstvo pod velením admirála Chanikova. Chanikov velel devíti řadovým lodím a jedenácti fregatám a nejen na poměry Baltského moře šlo o značnou sílu. Švédský admirál Cederström jí mohl postavit do cesty jedenáct řadových lodí a pět fregat. Dánové neměli moc čím svým ruským spojencům přispět, protože o většinu svého loďstva přišli koncem léta 1807 během druhé bitvy o Kodaň s Brity. Francouzi také ne, protože jejich lodě byly Královským námořnictvem účinně blokovány v přístavech. Zato Britové Švédy podpořit samozřejmě mohli, a také tak učinili, a již v květnu 1808 vyslali do Baltského moře loďstvo viceadmirála Saumareze.

Jeho dvě lodě, 74dělové řadové HMS Centaur a HMS Implacable (ex-francouzská Duguay-Trouin dobytá Brity v bitvě u mysu Ortegal v listopadu 1805), se připojily ke Švédům a vyrovnaná bitva s Rusy byla na spadnutí. Chanikov však odmítl pokoušet štěstěnu a ustoupil. Obě britské lodě byly nejrychlejšími ve spojenecké sestavě. V té ruské se naopak začala opožďovat 74dělová loď Vesvolod. Mezi 24. a 26. srpnem se pak odehrálo drama, během kterého Vsjevolod dvakrát najede na mělčinu a dvakrát bude nucena stáhnout vlajku.

Poprvé se tak stane hned na úvod střetnutí, kdy přesně mířené salvy z HMS Implacable způsobí na palubě ruské lodi těžké ztráty. Chanikov však obrátil své loďstvo a se Švédy daleko vzadu museli naopak ustupovat Britové. Ruská fregata Poluks pomohla Vsjevolodu vyprostit se a vzala ji do vleku. Řadová loď ovšem najela o den později nedaleko estonského přístavu Paldiski na mělčinu podruhé. Toho využili Britové. Palbu zahájil Centaur, ale sám se dostal do potíží a uvízl. Situaci vyřešila Implacable, která desetiminutovou drtivou palbou přinutila ruského kapitána spustit vlajku podruhé.

Implacable poté vyprostila Centaura, Britové vzali na palubu ruskou posádku a nešťastný Vsjevolod zapálili. Za několik hodin zanikne výbuchem skladu střelného prachu. Švédy následně posílila celá Saumerezova eskadra a úspěšně po několik měsíců blokovali Chanikova v přístavu. Po válce ruského admirála čekal válečný soud. Byl degradován a před přísnějším trestem jej uchránily jen předchozí zásluhy.

Vztahy mezi Francií a Ruskem postupně ochladnou a spory povedou k Napoleonově invazi, která bude začátkem jeho pádu. Car Alexandr, který ze spojenectví s Francií vytěžil Finsko, opět změní strany, a v roce 1814 se kozácký kůň napije v Paříži ze Seiny. Navzdory opatrným Rakušanům prosadí Napoleonův exil nikoli ještě na Svaté Heleně uprostřed jižního Atlantiku, ale na nedaleké Elbě, a ponese tak z určitého úhlu pohledu odpovědnost za poslední dějství napoleonských válek během Stodenního císařství v roce 1815.

Zdroj: wrecksite.eu, dawlishchronicles.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace