Sedm sester vládlo světu ropy

Sedm sester vládlo světu ropy
Autor fotografie: Public domain|Popisek: Standard Oil Company
02 / 01 / 2018, 10:00

28. srpna 1928 na skotské Vysočině se na hradě Achnacarry setkali tři muži. Reprezentovali tři největší ropné společnosti světa, a dohodli se na ukončení bojů a na vzájemné spolupráci. Jejich vizí bylo, že se dohodnou a budou sdílet vše. Od těžby, dopravy až po prodejní ceny výsledných produktů. Velká kartelová dohoda, ke které se časem přidaly další firmy, mohla začít.

Holanďan Henry Deterding přezdívaný jako „ropný Napoleon“, těžící ropu na Sumatře, který společně s bohatým vlastníkem lodí založil společnost Royal Dutch Shell. Američan Walter C. Teagle reprezentoval Standard Oil Company založenou Johnem D. Rockefellerem (budoucí Exxon). Angličan Sir John Cadman byl ředitelem společnosti Anglo-Persian Oil Company, která se měla brzy stát známou British Petroleum, neboli BP.

Tento den se tři největší ropné společnosti světa dohodly na ukončení bojů a na vzájemné spolupráci. Jejich vizí bylo, že se dohodnou a budou sdílet vše. Od těžby, dopravy až po prodejní ceny výsledných produktů. Velká kartelová dohoda, ke které se časem přidaly další firmy, mohla začít.

Sedm sester bylo tvořeno ropnými společnostmi Exxon, Mobil, Gulf, SoCal, Texaco, Shell a British Petroleum, které až do 60. let minulého století ovládaly 85% světových zásob ropy.

psali jsme: Co se stane, až dojde ropa?

Společnost Exxon byla největší nástupnickou společností rozpuštěného trustu Standard Oil Johna D. Rockefellera. Společnost brzy expanduje na mezinárodní trhy díky malým vlastním zásobám ropy, což bylo dáno zhoršením spolupráce s ostatními členy bývalého trustu.

Tisíce vedoucích pracovníků byly soustavně rekrutovány z chemických fakult univerzit a vše bylo přísně plánované. Exxon vydával každý rok svou Zelenou knihu s předpověďmi dlouhodobé nabídky a poptávky. Přesto všechno měla tato společnost svoje slabiny a inženýři ve vedení odsunuli marketingová oddělení do pozadí a tím došlo k chybným rozhodnutím s katastrofickými následky, jako například v roce 1960 po nástupu OPEC. Je paradoxní, že tito ropní obři se svými zdroji vlastně ropu nijak skvěle prodávat neuměli.

Mnohem vážnějším problémem Exxonu ale byl nedostatek mezinárodní perspektivy a absence světového názoru, když docházelo k styku společnosti s reálnou politikou a to jak na Středním východě, tak ve Washingtonu.

Mobil byl dlouhou dobu považován za menší sestru Exxonu, závisející na ní jak co se týče rad a zkušeností, tak co se týče těžby ropy. Před druhou světovou válkou dokonce obě sestry prodávaly společně ropu přes dceřinou společnost Stanvac ve více než 50 zemích světa. Tuto praxi ale musely po antimonopolním rozhodnutí v roce 1960 ukončit a Mobil se stává na Exxonu zcela nezávislým. Název Socony-Mobil se v roce 1966 mění na Mobil a stává se jednou z nejagresivnějších a i nejdokonalejších amerických sester.

Ropná společnost Gulf manifestovala svou sílu obrovské soběstačné rodinné firmy kamenným art-deco mrakodrapem „The Gulf Building“, který byl symbolicky až do roku 1970 nejvyšší budovou v Pittsburghu. Gulf, rodina Mellonů a město Pittsburgh prosperovaly společně. Největším zdrojem bohatství se pro tohoto člena Sedmi sester stala ropná pole v Texasu a Kuvajtu. Gulf jako samostatná společnost zanikla v roce 1984, kdy se sloučila se Standard Oil of California a jejich spojením vzniknul Chevron.

psali jsme: Saúdská Arábie a Rusko chtějí omezit těžbu ropy až do března 2018

Prosperita další se Sedmi sester, společnosti SoCal, byla zcela postavena na zemi vzdálené tisíce kilometrů daleko od sídla společnosti v San Franciscu. Prakticky polovina veškeré ropy SoCalu v 70. letech minulého století pocházela z ropných polí Saúdské Arábie a jejího podílu v Aramcu. Ropy tedy byl dostatek, ale problémem této společnosti bylo najít pro ni odbytiště.

Texaco bylo založeno v texaském městě Beaumont v roce 1901 dvěma muži – Texasanem Josephem S. Cullinanem a průmyslníkem Arnoldem Schlaetem. Texaco se profilovalo jako společnost, jejíž cílem je pouze dosažení zisku bez ohledu na následky. "Všichni nenávidíme Texaco," řekl muž z firmy Exxon. "Kdybych umíral v čerpací stanici Texaco," řekl zaměstnanec Shellu, "Přeplazil bych se přes silnici." A na dokreslení Texaca - Joseph S. Culinan měl ve své kanceláři pirátskou vlajku s lebkou a zkříženými hnáty. Společnost jako první v USA prodávala ropné produkty po celém území Spojených států. Konec nezávislého Texaca nastal v roce 2001, kdy byl koupen konkurenčním Chevronem.

Evropská Royal Dutch/Shell se prezentovala spíše jako mezinárodní instituce a díky svému chování společnost nebyla v Nizozemí a Británii napadána anti-trustovými zákony nebo kritikou. Marcus Samuel Jr., syn zakladatele společnosti (dovážel orientální mušličky do Evropy) exportoval do Japonska a na Dálný Východ britské stroje a během cesty do Japonska se začal zajímat o obchod s ropou v ázerbajdžánském Baku. Rothschildové masivně investovali do železnice a tunelů, aby překonali problémy spojené s transportem ropy do přístavů u Černého moře. Lodní doprava ropy představovala velký problém díky skladování ropy v sudech. Bratři Marcus a Sam učinili riskantní rozhodnutí a roku 1892 proplul jejich první moderní velkoobjemový tanker jménem Murex Suezským průplavem. Společnost byla pojmenována na Shell Transport.

V roce 1890 byla pro těžbu ropy v holandské kolonii ve východní Indii, na ostrově Sumatra vytvořena společnost Royal Dutch Petroleum Company.

Obě společnosti se roku 1907 spojily, aby byly schopné konkurovat Rockefellerově Standard Oil Company. Skupina se rychle rozšiřovala po celém světě a těžila na ropných polích v Rusku, Rumunsku, Venezuele, Mexiku a USA.

Základy společnosti British Petroleum byly položeny během expedice vedené průzkumníkem Georgem Reynoldsem a financované Williamem D´Arcy, který získal licenci na těžbu ropy v Íránu. Vrty ale byly neúspěšné a proto bylo nutné se spojit se společností BurmahOil Company, které výzkum podpořila a 26. května 1908 ve 4 hodiny ráno vychrlil vrt první litry íránské ropy. Roku 1909 tak vznikla Anglo-Persian Oil Company, která byla v roce 1954 přejmenována na The British Petroleum Company.

Ale každá legrace jednou končí a v roce 1961 dochází ke zlomení monopolu Sedmi sester. 14. září 1960 na konferenci v Bagdádu vzniká Organizace zemí vyvážejících ropu, anglicky Organization of the Petroelum Exporting Countries, zkráceně OPEC. Zakládajícími členy jsou arabské státy, na jejichž území se většina ropných zásob nachází (Irák, Irán, Saúdská Arábie, Kuvajt) a jediný zástupce nearabského světa - Venezuela. 

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Historie - vnímáme dějiny v souvislostech a nadhledem. Sledujte nejdůležitější okamžiky historie. S námi víte více

 

Zdroj: OPEC, SMITH, Robert Palmer. Darkest Truths of Black Gold: An Oil Industry Executive Breaks the Industry's Code of Silence. Lincoln: iUniverse, 2007. ISBN 0595425976

Tagy článku