Sedmiletá válka - Josefínské slavnosti 2018

Sedmiletá válka - Josefínské slavnosti 2018
01 / 10 / 2018, 16:00

V pátek 5. a v sobotu 6. října proběhnou tradiční oslavy založení města Terezína se zaměřením na jeho vojenskou historii. Uvidíte vojenské přehlídky, ukázky vojenského výcviku, a především odpolední a noční bitvu o pevnost z období sedmileté války (1756-1763) v podání členů klubů vojenské historie.

Program

Pátek 5. října 2018

  • 18:00 Varhanní koncert v kostele Vzkříšení Páně v Terezíně
  • 19:00 Vojenský průvod městem
  • 19:30 Pietní akt na hřbitově k 220. výročí úmrtí prvního velitele pevnosti

Sobota 6. října 2018

  • 10:00-11:00 Slavnostní průvod a zahájení slavností
  • 10:00-19:00

Staročeský jarmark v prostoru parkoviště Retranchementu 5
Pouťové atrakce v zadní části parkoviště Retranchementu 5
Ukázky starých řemesel v prostoru Litoměřické brány
Dobový život v táboře na Kavalíru 6
Ukázky techniky Policie ČR na Retranchementu 5
Přehlídka vojáků a techniky z období 1. světové války na Ravelinu a Reduitu 19

  • 11:00-15:00

Střelba z podzemních dělostřeleckých kasemat v kontragardě 22
Jafar železný muž - silácké vystoupení na podiu Retranchementu 5
Zlý sen pruského důstojníka
Vystoupení "skotských" dudáků Pipes & Drums z polské Czestochowé na Retranchementu 5
Kat Pawouk - ukázky katovského řemesla na podiu Retranchementu 5
Ukázka čených husarů - výcvik kavalerie v příkopě
Vznešené umění lovu - sokolnictví Falconia - ukázky tradičního způsobu lovu v příkopě

  • 15:00-16:00

Odpolední bitva: Boj o pevnost

  • 16:30-18:30

Vystoupení "skotských" dudáků Pipes & Drums z polské Czestochowé na Retranchementu 5
Jafar železný muž - silácké vystoupení na podiu Retranchementu 5
Kat Pawouk - ukázky katovského řemesla na podiu Retranchementu 5
Střelba z podzemních dělostřeleckých kasemat v kontragardě 22

  • 19:00-19:30

Večerní bitva: Noční přepad pevnosti

  • 19:30-20:00

Zakončení slavností ohňostrojem

Bastionová pevnost Terezín byla založena v roce 1780 císařem Josefem II.  Dokončena a schopna obrany byla v roce 1790. Jejím účelem bylo chránit přístupové cesty do Čech, které mohla využít a v minulosti využila pruská vojska. Celková délka pevnostního valu silného 30 m činí 3770 metrů. V době míru měla pevnost mít posádku v síle 11 tisíc mužů. Z nich část byla tvořena jezdectvem – to se může při obraně pevnosti zdát nepříliš užitečným, nicméně pevnost musela být schopna ovládat širší okolí, posádka musela být schopna provádět průzkum a v případě potřeby zasahovat v celém regionu. Terezín nikdy dobýván nebyl. Smutnou úlohu sehrál v průběhu druhé světové války, kdy hlavní pevnost sloužila jako židovské ghetto, odkud byli lidé odváženi do likvidačních táborů, a Malá pevnost jako věznice pražského gestapa.

Ač dobou založení i uvedení do provozu odpovídá Terezín době pozdější, vojensko-historické akce v rámci slavností se inspirují sedmiletou válkou. Bastionová pevnost z 20 milionů cihel pojmenovaná po císařovně Marii Terezii, která během sedmileté války úspěšně vzdorovala pruskému králi Fridrichu Velikému, jim dodává skvělou kulisu.

Tagy článku