Skon posledního rytíře Jana Lucemburského: Slepý český král šel statečně vstříc smrti

Skon posledního rytíře Jana Lucemburského: Slepý český král šel statečně vstříc smrti
Autor fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Viktor_Barvitius_Bitva_u_Kres%C4%8Daku.jpg|Popisek: Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku
31 / 05 / 2019, 16:00

Bitva u Kresčaku, která se odehrála 26. srpna 1346, byla poslední bitvou v životě ,,krále cizince" a českého krále Jana Lucemburského.

Bitva u Kresčaku (francouzsky Crécy) byla prvním velkou konfrontací mezi Francouzi a Angličany, jež se zde střetli v probíhající stoleté válce (1337 - 1453). Účastníkem bitvy byl i český král, kterému bylo přezdíváno ,,král cizinec", protože české země často opouštěl. 

V bitvě u Kresčaku prokázal Jan pravou rytířskou odvahu, což dokládá i slavný francouzský básník a kronikář Jean Froissart. Jan Lucemburský, který bojoval tehdy po boku Francouzů proti Angličanům, byl navíc od roku 1339 slepý, což mu však nezábránilo v tom, aby šel statečně do bitevní vřavy, byť musel dobře věděl, že jde vstříc smrti.

psali jsme: V bitvě u Nikopole Zikmund Lucemburský a křižáci selhali

26. srpna 1346 se stala vesnice Kresčak místem střetu 12 000 těžkooděnců, 6 000 Janovanů a blíže neurčeného počtu mužů bojujích pod vlajkou francouzského krále Filipa VI. Proti této síle stál anglický král Eduard III. s 2 300 těžkooděnci, 5 200 lučištníky, které podporovalo tisíc Velšanů. Jan Lucemburský se 26. srpna zeptal svých několika svých mužů , jak vypadá situace na bojišti. Ti mu odpověděli, že Francouzi, po jejichž boku Jan věrně stál, jsou nepřítelem masakrováni.

,,Jste moji muži, společníci a přátelé na této cestě. Žádám vás, abyste mě zavedli do bitevní vřavy, abych mohl zasadit jeden úder mečem," prohlásil tehy český král, který trval na tom, že jeho muži se musí zúčastnit bitvy. Jan Lucemburský pak šel vstříc jisté smrti s nejlepšími českými rytíři přímo do nejhustší bitevní vřavy. Jeho poslední slova zněla: ,, „Toho bohdá nebude, aby král český z boje utíkal!“ Bylo však na druhé straně jasné, že svůj poslední bitvu vyhrát nemůže. Angličané hlouček českých rytířů v čele s českým králem obklopili a do posledního muže pobili.

psali jsme: Zikmund Lucemburský: král, kterého se báli husité i Turkové

Král Eduard III. po vítězné bitvě projevil k českému králi úctu. Jeho syn, princ Waleský, který v bitvě u Kresčaku také bojoval, pak mohl převzít do svého znaku dvě supí křídla ze znaku českého krále, i jeho heslo.

Jan Lucemburský projevil v boji nebývalou odvahu. Je považován za jednoho z posledních pravých rytířů, kteří neváhali položit za svou věc vlastní život.

Nepřehlédněte na Security magazínu: Defence - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

 

 Zdroj: warfarehistorynetwork.com

 

Tagy článku