Souboj tanků Sherman a Panther v ulicích Paříže – když to nejde granáty, musíš ho vyzvat na "kordy"

Souboj tanků Sherman a Panther v ulicích Paříže – když to nejde granáty, musíš ho vyzvat na &quote;kordy&quote;
Autor fotografie: chars-francais.net|Popisek: M4A2 Sherman "Douaumont" v Paříži, 1944
02 / 09 / 2020, 16:00

25. srpna 1944 došlo v Paříži na náměstí Svornosti (place de la Concorde) k souboji tanků Sherman a Panther, který měl zvláštní a hektický průběh připomínající šermířský duel. A pro obě strany také šťastné vyústění, byť francouzskou radost v následujících okamžicích zkalil německý odstřelovač. Paříž byla osvobozena, Německo poraženo. A členové osádek obou tanků se náhodně setkali během stahování spojeneckých sil z Bavorska.

Vrchní velitel západních spojeneckých sil generál Eisenhower původně s dobýváním Paříže nepočítal. Jeho záměrem bylo po vylodění vyrazit do Německa a Paříž obejít. Ustoupil však přesvědčování ze strany vůdce Svobodných Francouzů generála de Gaulla i spojeneckých tajných služeb. Paříž byla symbolicky příliš významná. A její silná německá posádka by beztak představovala pro postupující spojenecké síly riziko v bocích i týlu. Generál Leclerc, velitel francouzské 2. obrněné divize, protože dostal 22. srpna 1944 rozkaz k postupu na hlavní město.

2. obrněná divize byla součástí 1. francouzské armády. Ta vznikla z 2. svobodné francouzské divize 24. srpna 1943, jež byla původně jako "Force L" (podle iniciály svého velitele) součástí 8. britské armády. Do Francie byla přepravena na začátku srpna, 1. srpna bylo zahájeno její vyloďování na pláži Utah, a byla přiřazena ke 3. americké armádě generála Pattona, v jejímž rámci spolu s 5. obrněnou a 79. pěší divizí tvořila 15. armádní sbor pod velením generála Haislipa. Po osvobození Le Mans (8. srpna) a Alençonu (12. srpna) útočí divize na hrotu amerických sil směrem na Argentan a uzavírá Falaiskou kapsu, v níž byly sevřeny hlavní německé síly v Normandii a definitivně potvrzen úspěch spojeneckého vylodění.

Z politických důvodů pak také jako první vstupuje 24. srpna do Paříže a 25. srpna Leclerc přijme kapitulaci německého guvernéra Paříže, generála Dietricha von Choltitz. Než se tak ovšem stane, dojde k bojům, které si vyžádají na spojenecké straně na 1500 padlých v řadách hnutí odporu a 156 padlých v řadách pravidelných francouzských jednotek, a 3200 padlých na německé straně. Jedno ze střetnutí proběhne na náměstí Svornosti.

video: youtube

25. srpna 1944 v jednu hodinu odpoledne ve směru k hotelu Meurice, hlavního stanu generála von Choltitz, útočí pod velením komandanta La Horie 1. tanková sekce poručíka Bénarda, 3. rota, 501. tankový pluk, s podporou dvou sekcí čadské pěchoty. Francouzi postupují po ulici Rivoli. Pěšáci využívají podloubí ke krytí a postupují od domu k domu, zatímco tanky prorazí protitankovou barikádu a vjedou na náměstí Svornosti. Útok vede vozidlo pojmenované DOUAUMONT. Jde o americký střední tank M4A2 Sherman s taktickým číslem 40, jemuž velí seržant Marcel Bizien. Je mu 21 let. Ovšem na náměstí narážejí na nebezpečného protivníka: německý střední tank Panther, který má ve všech ohledech nad Shermanem převahu. Němci naštěstí svádějí palebný souboj s jinými francouzkými tanky, které přijíždějí na náměstí po Champs-Élysées.

Střelec Miguras, dobrovolník z Chile, má pro účely boje ve městě nabitý tříštivý granát. Proti německému tanku by byl z jejich pozice nyní velmi pravděpodobně neúčinný i protipancéřový, ale není na vybranou. Panther je velmi blízko, nelze minout. Zásah, exploze. Zcela bez účinku. Tedy kromě toho, že na sebe DOUAUMONT nepřítele upozornil a věž německého tanku se pomalu, zřejmě ručním pohonem, začíná otáčet jeho směrem. Protipancéřové granáty již Francouzi stejně nemají. Od rána byli v akci a zbývají už jen kouřové, a ty "nejsou lepší než nic", ale za těchto okolností použijete cokoli. Poslední nadějí Shermanu, který zásah z výkonného německého kanónu nemůže přežít, je rychlost. Jediný směr, který má smysl, je směr přímý, rovnou proti Pantheru. Řidič Campillo, který nahradil Maurice Gatora zabitého před necelými dvěma týdny, vyráží vpřed plnou rychlostí a do německého tanku naráží.

Dlouhý kanón Pantheru se zasekne o věž Shermanu a vypadá to přeneseně jako souboj na kordy, kdy jeden z protivníků mechanicky zadržel nepřítelovu zbraň. Z této strany již Francouzům nebezpečí nehrozí. Situace se obrací. Německá osádka využívá mraku dýmu, který se kolem obou tanků vznáší po posledním francouzském výstřelu kouřovým granátem, své vozidlo opouští a ustupuje branou do Tuilerijské zahrady. Seržantu Bizienovi a celé osádce DOUAUMONTu se ulevilo. Sherman vycouvá od Pantheru, když v tom velitele, který kontroluje situaci ze svého poklopu, přímo do hlavy zasáhne německý odstřelovač z jedné z okolních střech. Bizien je na místě mrtev.

DOUAUMONT seržanta nepřežije ani o měsíc a bude zničen 17. září u Chatel po zásahu dvěma granáty ráže 88 mm.

Jak bylo obvyklé, přeživší osádka pojmenovala nový tank DOUAUMONT II. O deset měsíců později, v červenci 1945, již cestou zpět domů, má tank poruchu a je nakládán na podval. Shodou okolností kolem prochází voják v uniformě německé Panzerwaffe. Dokumenty od Američanů má v pořádku a Francouzi ho požádají o kolegiální výpomoc při nakládání Shermanu, Němec ochotně souhlasí. Během konverzace vyjde najevo, že Němec byl řidičem Pantheru, s nímž se utkali na náměstí Svornosti 25. srpna.

Zdroj: chars-francais.net

Tagy článku