Staré dámy italského námořnictva - bitevní lodě třídy Conte di Cavour a Andrea Doria

Staré dámy italského námořnictva - bitevní lodě třídy Conte di Cavour a Andrea Doria
Autor fotografie: CC BY 2.5 it|Popisek: Conte di Cavour koncem 30. let
03 / 01 / 2021, 16:00

V důsledku námořních dohod z 20. let, které omezovaly tonáž válečných lodí, byla v Itálii, tak jako jinde, rozebrána řada starších bitevních lodí, pre-dreadnoughtů tříd Ammiraglio di Saint Bon a Regina Elena. V roce 1928 také první italský dreadnought: Dante Alighieri. A Itálie ruší projekt velkých lodí třídy Francesco Caracciolo. Do druhé světové války vstupuje Itálie vyhlášením války Francii 10. června 1940 a její námořnictvo disponuje šesti bitevními loděmi, z nich čtyři vstoupily do služby před nebo v průběhu první světové války: bitevní lodě tříd Conte di Cavour a Andrea Doria.

Nejstaršími bitevními loděmi Italského královského námořnictva, které se účastnily operací v průběhu 2. světové války, byla dvě plavidla třídy Conte di Cavour. Jejich stavba byla zahájena v létě roku 1910 v odpovědi na francouzskou třídu Courbet. Byly to na svou dobu silné lodě o výtlaku bezmála 25500 tun s účinně rozmístěnou hlavní výzbrojí v ose lodi. Ve třech tříhlavňových a dvou dvouhlavňových věžích celkem 13 děl ráže 305 mm, doplněných o 18 děl ráže 120 mm. Dosahovaly rychlosti 21,5 uzlu. Třetí loď třídy, Leonardo da Vinci, se potopila v srpnu 1916 po explozi ve skladu munice. Zbývající, Conte di Cavour a Giulio Cesare, prošly modernizací, při níž byly prodlouženy, byla odstraněna prostřední dělová věž a počet děl střední ráže snížen na 12, a díky modernímu pohonu byly schopné vyvinout rychlost 27-28 uzlů.

Conte di Cavour se účastnil bitvy či spíše přestřelky u Calabrie v červenci 1940, která skončila po prvním britském zásahu italským ústupem, a byl potopen leteckým torpédem během britského náletu na Taranto z 11. listopadu 1940. Loď sice byla vyzdvižena a měla být modernizována, ale práce zastavila v roce 1943 kapitulace, vrak převzali Němci a znovu se potopila během spojeneckého náletu na Terst v únoru 1945. Giulio Cesare byl po bitvě u Calabrie opraven a nálet na Taranto přežil bez úhony. V letech 1941-1942 doprovázel konvoje a stal se cvičnou lodí. Po italské kapitulaci byl neúspěšně napaden ponorkou U-596, byl internován na Maltě a až do roku 1948 pak kotvil v Tarantu. Tehdy byl předán v rámci reparací Sovětskému svazu, kde sloužil k výcviku jako Novorossijsk a potopil se v říjnu 1955 patrně po najetí na minu u Oděsy se ztrátou 608 mužů.

Video: youtube

Velmi podobné byly dvě lodě třídy Andrea Doria, Andrea Doria a Caio Duilio, jejichž stavba byla zahájena z kraje roku 1912 a do služby vstoupily v březnu 1916 a květnu 1915. Byly objednány jako odpověď na francouzskou třídu Bretagne, a podobně jako třída Conte di Cavour prošly ve 30. letech významnou modernizací týkající se výzbroje, pohonu i pancéřování. Hlavní výzbroj byla složena rovněž z děl ráže 305 mm, ale sekundární tvořily kanóny ráže 152 mm. Výtlak po modernizaci vzrostl z necelých 25 tisíc tun na bezmála 29 tisíc, a nové stroje dávaly lodím rychlost 26 uzlů.

Caio Duilio byl poškozen zásahem torpéda při náletu na Taranto a opravy trvaly do května následujícího roku. Andrea Doria zasažena nebyla. Lodě pak doprovázely konvoje, a účastnily se operací proti britským hladinovým silám - ale bez úspěchu. Andrea Doria si vyměnila několik salv s britskými křižníky během 1. bitvy u Sirty. Jedním z problémů, s nimiž se italské námořnictvo potýkalo, byl nedostatečný letecký průzkum. A postupně a stále naléhavěji také nedostatek paliva. Aby mohly operovat alespoň lehké jednotky, přišly bitevní lodě o palivo docela a zůstávaly v záloze. Po kapitulaci byly internovány na Maltě. Byly to jediné dvě bitevní lodě, které spojenci dovolili Italům nadále užívat - obě sloužily do roku 1956, kdy byly vyřazeny a následujícího roku rozebrány.

Zdroj: Mark Stille, Italian Battleships of World War II; historynet.com

Tagy článku