Synové Přemysla Otakara II. a jejich vzájemná spolupráce ve prospěch přemyslovského království (2. díl)

Synové Přemysla Otakara II. a jejich vzájemná spolupráce ve prospěch přemyslovského království (2. díl)
Popisek: rál Václav II. a Mikuláš I. Opavský
28 / 11 / 2018, 13:00

K výročí 700 let od smrti Mikuláše I. vévody opavského (1318-2018) přináší Security magazín exkluzivní seriál Synové Přemysla II. Otakara a jejich vzájemná spolupráce ve prospěch přemyslovského království. Dnes se zaměříme na politické plody spolupráce obou bratří, kteří z Českých zemí udělali jednu z nejmocnějších říší Evropy a pokračovali tak v tradici svého otce, a pak na vývoj přemyslovského rodu po smrti krále Václava II.

Další vztahy bratrů Václava a Mikuláše byly významné. Mikuláš svého bratra Václava seznámil se situací v rozhádaném polském území Piastovců. V Olomouci roku 1291 sjednal Mikuláš spojeneckou smlouvu mezi českým králem a knížaty Bolkem Opolským a Měškem Těšínským. Oba bratři spolu vytáhli do Polska, aby podpořili uvedenou smlouvu a získali Opolsko, Krakovsko a Malopolsko a vytvořili si předpoklady pro zisk polské koruny.

Významnou událostí bylo mimo jiné také založení cisterciáckého kláštera králem Václavem na Zbraslavi jako nového pohřebiště českých králů. Stalo se tak v roce 1292.

Následujícího roku vymřel uherský královský rod Arpádovců. Koncem roku 1294 připravil Mikuláš opět svůj dvůr k cestě krále Václava do Polska. Roku 1295 byl Mikuláš jmenován hejtmanem krakovským, maršálkem českým a místokrálem polským.

psali jsme: Synové Přemysla Otakara II. a jejich vzájemná spolupráce ve prospěch přemyslovského království (1.díl)

V roce 1297 se v pražském chrámu sv. Víta uskutečnila korunovace krále Václava II. a jeho ženy královny Guty Habsburské. Tři dny trvající oslavy byly velkolepé.

Spor mezi českým králem Václavem II. a Vladislavem Lokietkem byl nakonec urovnán právě samotným Mikulášem a to roku 1299. V roce 1300 byl král Václav II. v Hnězdně korunován polským králem, takže jeho říše sahala od Šumavy k Baltskému moři, přes Viselský Bug až k hranicím uherským a ruským.  

psali jsme: Čech, který dobyl Milán. Dnes uplyne 860 let od slavné korunovace Vladislava I

Václav byl na vrcholu své moci. V Kutné Hoře nechal razit pražské groše a byla to právě těžba stříbra, která udělala český stát velice bohatým. Kutat stříbro přišlo údajně na sto tisíc horníků.

Věhlas Mikuláše se také šířil. Avšak díky funkci polského místokrále se vévoda do své země dlouho nepodíval. V roce 1302 se Mikuláš I. stal hejtmanem Velkopolska.

Pro české království pak následovaly ještě osudné roky. Jednak rok 1305, kdy do Čech vtáhl král Albrecht Habsburský, který byl u Kutné Hory odražen Janem z Vartenberka, Jindřichem z Lipé a Mikulášem Opavským, a současně zemřel král Václav II. (dne 21. prosince 1305). Jeho tělo bylo po Vltavě převezeno na Zbraslav do, jím založeného cisterciáckého kláštera „Aula Regia“. Dalším osudným rokem byl rok 1306, kdy byl zavražděn Václavův syn a král Václav III., toho času král český, král polský a král uherský.

Byla to především politika Mikuláše Opavského a krále Václava II., která vytvořila tento velký státní útvar, vzkvétající pod vládou Přemyslovců. Po smrti Václava II. však Mikuláš o Opavsko znovu přišel. Král Jindřich Korutanský a posléze i král Rudolf I. Habsburský (první Habsburk na českém trůně) mu jeho vévodství odebrali.

Spolu s rodinou se tak Mikuláš v roce 1308 odebral na hrad svého otce Přemysla II., Plumlov. Odejít musel i proto, že na opavské území vstoupili ozbrojenci Boleslava Vratislavsko-Lehnického a činili si nároky na Mikulášovu zemi coby zástavu za nevyplacené věno jeho manželky Markéty Přemyslovny, sestry královny Anny a Elišky dcer krále Václava II.  

psali jsme: Stopa českého krále Přemysla II. Otakara v Rakousku – kromě sochy dostal Marchegg i ostatky krále

V roce 1310 se stal králem Lucemburský hrabě Jan. Ani tento panovník však Mikulášovi jeho majetek nevrátil. A to přestože jeho manželkou byla neteř Mikuláše Eliška Přemyslovna. Ta však o navrácení majetku Mikulášovi usilovala. Velice úzce spolupracovala se synem Mikuláše I. - Mikulášem II. (snad ho údajně i milovala) a připravovala postup.

Mikuláš II. byl oddaným diplomatem krále Jana od doby, kdy mu v roce 1312 v Brně složil slib věrnosti. Až 3. července roku 1318 byly staré křivdy odčiněny. Mikuláš I. se spolu s vlastními syny Mikulášem II., Václavem a Janem, setkal v Praze s králem Janem Lucemburským a královnou Eliškou Přemyslovnou.

Zde Mikuláš II. složil lenní přísahu a stal se tak právoplatným dědičným vévodou Opavským. Sen Mikuláše I. a jeho otce Přemysla II. Otakara byl konečně naplněn. Po 19. červenci roku 1318 vévoda Mikuláš I. v Brně zesnul, a byl zde v minoritském kostele posléze, po boku manželky Adelheid Habsburské, pochován.

Mikuláš se dožil 63 let, ale nikdy se nedočkal královské koruny. Václav se dožil jen 34 let, nicméně představoval naopak jednoho z našich nejschopnějších králů. Jeho dcera Eliška Přemyslovna, přivedla svým sňatkem s mladým Janem Lucemburským na svět krále a císaře Říše římské Karla IV., krví napůl Přemyslovce. Přemyslovský rod však vraždou krále Václava III. nevymřel. Právě potomci Mikuláše vévody Opavského jej udrželi až do šestnáctého století, kdy vymřeli teprve dne 13. listopadu roku 1521, a to Valentinem Ratibořským, který zemřel na svém hradě v Ratiboři ve Slezsku. Tehdy byl nad jeho rakví v místním klášteře dominikánek rituálně zlomen meč na znamení, že jeho rod s definitivní platností vymřel. Hrob i se zlomeným mečem byl objeven v roce 1997.

Právě bratři Mikuláš a Václav se nejen díky spolupráci, ale stejně tak i skrze vzájemnou důvěru, zasadili nemalou měrou o rozkvět českého království.

 

Autor: Augustin Karel Andrle von Sylor                 

Tagy článku