Třicetiletá válka: bitva o Mníšek

Třicetiletá válka: bitva o Mníšek
Autor fotografie: reginleif.cz, fotogalerie|Popisek: Mušketýři, bitva o Mníšek
02 / 07 / 2018, 12:00

V sobotu 7. července se uskuteční velká bitva o zámek v Mníšku pod Brdy: dobývání zámku švédskými vojsky, které je velmi volnou rekonstrukcí bitvy, jež proběhla za třicetileté války roku 1639, kdy byl zámek dobyt a vypálen švédskými vojsky generála Banéra. Prohlédnete si ležení císařských i švédských vojsk před zámkem. V parku bude připraven bohatý program pro každého a přehlídka skupin historického šermu.

Píše se rok 1639, válka trvá již 21 let, ještě 9 let trvat bude, vstoupí do dějin jako válka třicetiletá. Velitel švédské armády Johan Gustafsson Banér (1596–1641), který před pár týdny porazil vojska katolíků u Saské Kamenice, vtáhl do Čech.  (Německy Chemnitz, my starší známe Saskou Kamenici spíše pod půvabným názvem Karl-Marx-Stadt.) Přestože vydal plamenné prohlášení o svobodě, kterou přináší českému lidu, Praha se mu postavila na odpor.

Co se přihodilo roku 1639? Jak došlo k dodnes nevyjasněnému vypálení zámku Mníšek pod Brdy švédskými vojsky generála Bannera ? Na to se Vám pokusí odpovědět 12 spolků a skupin historického šermu ve velmi volné rekonstrukci dobytí zámku Mníšek Švédy, která završí již 7. ročník této historické akce.

V zámecké zahradě Vás čeká od 11.00 do 16.00 nepřetržitý sled vystoupení skupin historického šermu, hudby a kejklíře, historické tržiště a občerstvení.

Před zámkem se budete moci projít vojenským táborem z období třicetileté války, kde vám jednotlivé skupiny rády předvedou svou výzbroj, včetně mušket a děl i vyšívané či malované prapory jednotek. Zatím co vojáci budou kontrolovat své zbraně a zbroje a probírat bitevní strategii, markytánky budou připravovat pokrmy na ohništi a obvazy pro raněné.

V 17.00 hodin pak bude celý den zakončen vlastní bitvou o zámek Mníšek. Předpokládaný konec bitvy je zhruba v 17.45 hodin. Po závěrečném defilé se všechny císařské i švédské jednotky svorně sesednou k jednomu stolu, aby při historické hostině společně pojedli, popili a vyprávěli o svých hrdinských skutcích.

Bitva o Mníšek

Autor scénáře k bitvě poznamenává: „Nejde nám tolik o věrnost historického děje ani o zlehčování všeho utrpení, co s sebou války a další ozbrojené konflikty přináší, jde nám o pokus nasměrovat diváka  směrem k dnes již téměř zapomenuté historii naší země.“ Podkladem pro volnou rekonstrukci bitvy je následující úryvek z čtivých Hradů, zámků a tvrzí království Českého od Augusta Sedláčka, kde  se dočteme: „Za panování Zdeňka z Mitrovic trpěla velice zdejší krajina, švédský vůdce Johan Gustafsson Banér zapálil a pokořil Mníšeckou tvrz, faru i kostel, panství několik let pustlo a bez obyvatel zůstávalo.“

Bitvu o Mníšek pořádá zámek Mníšek pod Brdy a město Mníšek pod Brdy, ve spolupráci s agenturou Reginleif Festivitates. Rekonstrukce bitvy je zdarma, vstupné do zahrady činí 90,- jednotné a 290,- skupinové.

Více na webu pořadatele: Reginleif Festivitates, Facebooková událost

Na akci najdete také stánek LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, aneb slovy Davida Karáska: „když dojde na flinty, jsme všichni na jedné lodi.“ V akci uvidíte zbraně doutnákové a kolečkové, a i jich se svým způsobem dotýká, zatím nepřímo, zpřísnění podmínek nabývání a držení zbraní podle v loňském roce schválené směrnice EU.

Psali jsme: Směrnice o zbraních a vojenská historie: aktuální situace

Tagy článku