Třicetiletá válka - Dobývání Kroměříže Švédy

Třicetiletá válka - Dobývání Kroměříže Švédy
06 / 05 / 2019, 16:00

V květnu se Kroměříží opět rozezní střelba a ozve se řinčení zbraní. Již pošesté se můžete přenést na bitevní pole války třicetileté. Válka zuří již dvacet pět let, obyvatelstvo Evropy sužují neustále boje, hlad a nemoci. Vojáci táhnou krajem a hledají, kde by ještě sehnali něco málo k jídlu. Císařský oddíl hraběte Gallase se utáboří nedaleko Kroměříže a jeho zvědové, unaveni úmorným hladem a neustálými přesuny bez viditelného cíle, se rozhodli utábořit také. Zprávy o nepřátelském oddílu generála Torstenssona nejsou prozatím žádné. Zdá se, že se unavili také a mohli by dát pár dní pokoj.

Jestli to tak opravdu bylo, to už se dnes nedozvíme. Kroniky však píší o tom, že v roce 1643 přitáhlo k hradbám Kroměříže švédské vojsko pod velením generála Torstenssona. Ve městě se nacházelo jen 250 vojáků, přesto se měšťané rozhodli bránit. Kroměřížané doufali v pomoc vojska hraběte Gallase, které se utábořilo sotva 20 kilometrů od města. Přestože Gallas měl díky své jízdě dvojnásobnou převahu nad Švédy, nechal Kroměříž svému osudu. Po prolomení Kovářské brány se do města dostali i vzbouření Valaši, kteří se rozhodli přidat na stranu Švédů. Dobyvatelé město vydrancovali, sebrali cennosti a zanechali jej v plamenech. Zničená Kroměříž se z porážky vzpamatovávala bezmála dvacet let.V pátek 10. května začne program ve 20.00 hodin průvodem vojáků od Pionýrské louky. Můžete se k nim přidat a projít s nimi celou trasu po Kojetínské ulici na ulici Třebízského, Na Sladovnách, Na Kopečku až na Velké náměstí. Tam začne ve 20.30 hodin koncert skupiny Tempus, která hraje žánr zvaný středověký rock, nebo chcete-li gothic rock.

V sobotu 11. května se vojáci vydají na další průvod. V 10.00 hodin vyjdou z ulice Vejvanovskéo a půjdou do Moravcovy ulice, odtud Farní a Vodní ulicí na Velké náměstí. V 10.30 vypukne menší ozbrojená šarvátka na Sněmovním náměstí. Samotný program v Podzámecké zahradě pak začíná ve 13.30 hodin představením vojenských jednotek třicetileté války a v 15.00 hodin propukne samotná bitevní ukázka.Akci pořádala spolek Biskupští manové z Kroměříže ve spolupráci s městem Kroměříží a Arcibiskupským zámkem a zahradami.

Tagy článku