Umíral v bolesti a na postupné ochrnutí. Tak byl završen život vzdorokrále Matyáše Korvína

Umíral v bolesti a na postupné ochrnutí. Tak byl završen život vzdorokrále Matyáše Korvína
Autor fotografie: flickr.com (CC BY 2.0) |Popisek: Matyáš Korvín
20 / 11 / 2018, 13:00

V brzkých ranních hodinách 6. dubna roku 1490 po několika týdnech nekonečných muk zemřel král Matyáš Korvín. Přibližme si život tohoto, jak píše kronikář Bartoš Písař, nevelkého avšak velkými tužbami a divokostí naplněného uherského a českého krále.

Matyáš Hunyady nepocházel z významného a starého rodu. Jeho otec získal šlechtický titul za své služby ve vojsku teprve za krále Zikmunda Lucemburského. I přesto ale Matyáš svůj původ odvozoval od starobylého římského rodu Corviniů, od kterých odvodil i své přízvisko Korvín. Jelikož znamená latinské corvinus v češtině havran, nesl Matyáš ve svém erbu černého havrana.

Korvín byl díky matce velmi vzdělaný a plynně psal i četl latinsky, česky, chorvatsky a německy. I přesto byl ale znám svou hrubostí a agresivním chováním. Bez okolků se nebál popravit svého kancléře a svému krejčímu kvůli chybě na šatu dal useknout nos. I v milostných otázkách si nebral servítky a dal v zemi rozkázat, že pokud bude mít jakákoli panna v zemi styk s králem, nijak to neposkvrní její nevinnost.

psali jsme: Nadměrná tloušťka a stres – dva faktory, které zabily krále Jiřího z Poděbrad

I v politice byl Matyáš velmi hrubý a nevděčný. Jiří z Poděbrad jej oženil za svou dceru a dopomohl mu k získání uherské koruny. Když však Matyášova manželka v pouhých čtrnácti letech při porodu i s dítětem zemřela, král ihned zapomněl na své příbuzenské vazby s Jiřím a s pověřením papeže Pia II. se vydal na křížovou výpravu proti kališnickému a kacířskému Českému království. Zanedlouho po vpádu do Čech byl zajat, ale velkorysý král Jiří jej nechal propustit. To však neměl dělat, jelikož Matyáš ihned využil problematické situace a nechal se katolickými stavy zvolit českým vzdorokrálem. Od té doby začal Korvín fakticky ovládat Moravu.

Po smrti krále Jiřího z Poděbrad se Matyáš Korvín snažil získat celé české území, ale sněm si díky dohodám Jiřího za krále zvolil mladého Vladislava Jagellonského. Situace se však znovu opakovala a Matyáš se nechal opět katolíky zvolit českým králem. Mezi Vladislavem a Matyášem se rozhořel válečný spor, který byl nakonec vyřešen mírovou smlouvou v Olomouci. Matyáš byl dost oslaben výpady proti králi a navíc přestával mít v zemi vliv.

psali jsme: Holubičí povaha Vladislava Jagellonského

Za své intriky byl nakonec Matyáš až trochu příkře potrestán. Nejenže mu Bůh nedal syna a následníka trůnu, ale ještě k tomu uherský král několik týdnů ve strašných bolestech umíral. Nejdříve ho kvůli jeho ohromné tloušťce skolila mozková mrtvice, a poté mu ochrnuly ruce a nakonec tělo. Posledních několik dní král vydával nepopsatelné zvuky a jen si stěžoval na bolest. Tak tedy nakonec skonal vzdorokrál Matyáš Korvín.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.