Úspěch jezdecké divize "SS Maria Theresia": Hitlerův obersturmbannführer vyhnal z hradu Hortyho

Úspěch jezdecké divize &quote;SS Maria Theresia&quote;: Hitlerův obersturmbannführer vyhnal z hradu Hortyho
22 / 01 / 2020, 13:00

22. SS dobrovolnická jezdecká divize (neoficiálně nazývaná "Maria Theresia") vznikla na jaře roku 1944, byla postavena především z maďarských Němců (Volksdeutsche), a ač měla v označení slovo dobrovolnická, byla tvořena odvedenci - je tedy jedním z dalších příkladů formace SS, na jejíž příslušníky nelze paušálně pohlížet jako na zločince. Kádry poskytla starší jezdecká formace: 8. SS jezdecká divize Florian Geyer. V říjnu 1944 se její složky podílely na operaci Panzerfaust, kterou Otto Skorzeny přiměl admirála Horthyho abdikovat a udržet Maďarsko mezi Hitlerovými spojenci.

Divize byla ustavena podle rozkazu z 1. května 1944 na základě 17. SS jezdeckého pluku divize Florian Geyer v Kisbéru v Maďarsku. Důstojnický a poddůstojnický sbor tvořili zkušení esesáci z původní jednotky, u níž velká část příslušníků byli srbští a rumunští Němci, a mužstvo dodalo Maďarské království - své odvedence německé národnosti. Název nové divize odkazující na (mj.) maďarskou královnu Marii Terezii prameny jako oficiální nedokládají. Divize měla ve znaku slunečnici, původně symbol udělený 18. pluku - údajně císařovninu oblíbenou květinu. Romantické. Divize Florian Geyer a její jádro, původní jezdecká brigáda SS, proslula zejména protipartizánským bojem a masakry desítek tisíc civilistů.

Prvotní utajení vzniku nové formace spolu s odlehlostí oblasti, v níž byla ustavována, vedlo část důstojníků k dojmu, že se účastní programu zázračných zbraní, raket V-3, a o své divizi mluvili jako o "22. SS jezdecké divizi zázračné zbraně" - těžko mohli být dál pravdě.

Nová divize byla formována a cvičena v Kisbéru, poté v Györu a v Budapešti. Vyzbrojena byla maďarskými zbraněmi, vozidly a dalším vybavením, a v Maďarsku také byli nakoupeni její koně. V červnu 1944 dosáhla síly 4900 mužů. Její 52. SS dobrovolnický jezdecký pluk byl odeslán na frontu do Rumunska, a 17. (později jako 54.) do jižního Maďarska, spolu s 22. dělostřeleckým plukem. Další jednotky byly formovány, především 53. jezdecký pluk. V Rumunsku byl 52. pluk součástí Kampfgruppe Widemann přidělené ke III. pancéřovému sboru v okolí Debrecínu, kde se střetl s jednotkami 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského, a byl prakticky celý zničen nebo zajat.

15. října 1944 v šest hodin ráno byla zahájena operace Panzerfaust, jejímž cílem bylo udržet Maďarsko na straně Německa. Byla důsledkem informace, že admirál Horthy, regent království, které Německo již v březnu preventivně vojensky obsadilo, tajně vyjednává s Rudou armádou. Hitler nařídil vyslat obávaného Oberstumbannführera Skorzenyho, specialistu na speciální operace, aby Horthyho zbavil vlády. Již ve dvě hodiny ráno Horthy v rádiu oznámil, že Maďarsko podepsalo se Sovětským svazem smlouvu o separátním příměří.

Skorzenyho skupina měla na čele čtyři tanky Tiger II, a její součástí byly také v Budapešti v tu chvíli všechny dostupné a bojeschopné součásti divize "Maria Theresia". Dobyly Vídeňskou bránu hradu, Horthy vydal rozkaz neklást odpor a byl zajat. Pod pohrůžkou zabití syna a namířenou hlavní samopalu odvolal prohlášení o příměří a abdikoval ve prospěch němcům loajálního Ference Szálasiho.

Operace Panzerfaust v představě filmařů (seriál Vojáci svobody, 1977)

22. divize pak byla přidělena IX. SS horskému sboru a nasazena od listopadu 1944 k obraně Budapešti - kde byla také obklíčena a zničena. Uniklo jen 170 mužů.

Tagy článku