Úspěšné zářezy ponorky U-775: Britská fregata se poroučela pod vodu. Stejně dopadla i americká loď

Úspěšné zářezy ponorky U-775: Britská fregata se poroučela pod vodu. Stejně dopadla i americká loď
Autor fotografie: Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: U-110 (ilustrační obrázek)
13 / 11 / 2022, 16:30

V dnešním článku se povíme něco více o úspěšných plavbách ponorky U-775.

Německá ponorka U-775 byla položena až 22. ledna 1943 v Kriegsmarinewerft (KMW), Wilhelmshaven. Spuštěna na vodu byla 11. ledna 1944 a do služby uvedena 23. března s velitelem Oblt. Erichem Taschenmacherem. K boji vyplula až 31. října z Kielu do norského Hortenu a poté mezi 7. a 11. listopadem do Bergenu. Na první hlídkové plavbě byla od 11. listopadu, kdy zamířila kolem Shetland na sever Skotska. Tam se nacházela HMS Bullen. Tuto novou fregatu vytvořila Bethlehem Shipbuilding Corporation v Hingham, Masschusetts.

Spustila ji na vodu 17. května 1943 a dokončila 25. října. Loď byla zařazena k 6th Escort Group. Tato eskortní skupina z Bermud pak doprovodila první konvoj 11. ledna 1944, kdy nebezpečí ze strany ponorek bylo blízké nule. V únoru prošla opravami a v červnu doprovázela bitevní loď HMS Nelson. V červenci se pak zapletla s eskortní letadlovou lodí HMS Vindex a utrpěla škody na lodních šroubech, načež putovala do Liverpoolu k opravám. V říjnu došlo k jejímu zařazení pod novou 19th Escort Group v Belfastu.

Dne 5. prosince 1944 bylo této skupině, vedené Cdr. G. V. Legasssickem na HMS Hesperus, rozkázáno hlídkovat oblast Cape Wrath, kde byla zahlédnuta německá ponorka. V noci nenalezly fregaty HMS Hesperus, Bullen, Goodall, Antigua a HMS Loch Insh. V 08.00 6. prosince dostala HMS Bullen rozkaz vyměnit si pozici s HMS Goodall. Jakmile se zařadila na vnitřní pozici, zachytil asdic HMS Hesperus kontakt, který byl ovšem pokládán za skály u pobřeží. V té době se U-775 nacházela v kvadrantu AM 3639 s klidným mořem stupně 2, zataženým počasím za průměrné viditelnosti. V 08.30 ukončila šnorchlování a v 09.37, když se rozednilo, zachytily hydrofony zvuk třech různých cílů. Velitel rozkázal přejít do periskopové polohy.

V 09.41 byl zahlédnut „torpédoborec“ na 355o na vzdálenost 3000 metrů. V 09.47 byl doplněn záznam o tom, že cíl kličkuje. V 09.49 za moře 2-3 v kvadrantu AN 1541 bylo vypáleno torpédo G7 a z trubice č. 2 na vzdálenost 1000 m, hloubkou 4 m a nejnižší rychlostí. V 09.50 po minutě a 15 s. byl zaznamenán zásah asi 10 m od zádě. Objevil se vysoký sloup vody a kouř a o minutu později byl cíl v plamenech. Ponorka šla zpočátku jen do 20 m a posádka poslouchala zvuky potápění. Kapitán v 09.52 znovu vystoupil do periskopové polohy,  nic neviděl, a tak šel znovu do pouhých 30 m. Hydrofony totiž zachytily další kontakt.

Nejtišším chodem se U-775 odplížila podél pobřeží jihovýchodním směrem a v 10.07 zaslechla výbuchy hlubinných náloží. HMS Bullen byl trefen do strojovny na pravoboku a radista ohlásil na HMS Hesperus, že jde po torpédování rychle ke dnu. Železný žralok byl totiž nastaven na hloubku, která lodi zlomí vaz, což bylo ostatně velmi dobře slyšet. Lt. Cdr. Parish se nahnul přes okraj můstku a rozkázal opustit loď, která se nakláněla doleva. Zajímavostí je, že vyšetřovací komise konstatovala, že bylo otevřeno příliš mnoho těsnících dveří a pravděpodobnou příčinou byla spíše mina než torpédo, byť většina svědectví tvrdila opak.

Následné útoky HMS Goodall a Loch Insh přinesly olej a trosky, takže se Cdr. Legasssick domníval, že potopil ponorku. Na HMS Bullen to vypadalo jako v márnici s mrtvolami s knihami v křečovitých rukou a dalšími tak těžce zraněnými, že neměli šanci být odtáhnuti. Na jeden z uvolněných vorů spadl stožár a šel ke dnu. HMS Hesperus a Goodall začaly zachraňovat. Ta ovšem skončila jednou tragédií, když vlna z Hesperuse potopila jeden člun. Dva muži z HMS Goodall a asi 7 z HMS Bullen bylo utopeno nebo vtaženo pod šrouby Hesperuse. Celkový počet obětí byl tak 71 z HMS Bullen a ti dva z Goodallu.

U-775 se 21. prosince vrátila do Bergenu a na druhou hlídkovou plavbu se vydala 7. února 1945. Opět byla úspěšná, když v 10.15 28. února zasáhla uprostřed lodi na pravoboku neeskortovanou Soreldoc (1,926 t, Master John W. Hamilton). Ta se jižně od Barsey Island rozlomila na dvě poloviny, přičemž zahynul kapitán a 14 námořníků. Zachránilo se jich 21. Ti byli po pouhé hodině ve vodě vyzvednuti rybářským člunem Loyal Star. Ve 14.30 6. března byla vedoucí loď konvoje MH 44 zasažena torpédem z U-775 na pravé straně. Stalo se tak severovýchodně od St. Govan’s Light Vessel, Pembrokeshire při rychlosti 7 uzlů. Loď vlastní silou doplula do Angle Bay a 26. dubna, po vyložení, se vydala k opravám. Ponorka dorazila 30. března do Trondheimu, kde se 9. května vzdala.  


Autor: Mgr. Tomáš Bouzek, vojenský historik

Zdroj: history.com

Tagy článku