Válka v krajkách - bitva u Kolína (1757-2019)

Válka v krajkách - bitva u Kolína (1757-2019)
13 / 06 / 2019, 16:00

Během nadcházejícího víkendu proběhne u Křečhoře na Kolínsku velká vzpomínková akce věnovaná 262. výročí jedné z největších a nejvýznamnějších bitev sedmileté války, bitvy u Kolína (18. června 1757), v níž 44 tisíc mužů císařského maršála Leopolda Dauna porazilo 32 tisíc mužů pruského krále Fridricha Velikého. Rakouské vítězství přinutilo Prusy ukončit obléhání Prahy a vyklidit Čechy.

Návštěvníci vzpomínkové akce uvidí stovky vojáků (re-enactorů, nadšenců) v dobových uniformách císařsko-královské (rakouské), saské a pruské armády, pěchotu řadovou, lehkou, jezdectvo i dělostřelectvo. Projekt „Válka v krajkách – bitva u Kolína 1757“ se svým rozsahem, pravidelností a významem historické události, jíž je věnován, řadí mezi přední aktivity svého druhu v Evropě.

Program vzpomínkových akcí u příležitosti 262. výročí bitvy u Kolína

Pátek 14. 6. 2019

Nová Ves I.
18:00 hraje kapela Starostova dvanáctka
20:30 ukázka nočního střetu předsunutých stráží
21:00 hraje kapela Unikát

Sobota 15. 6. 2019  
Radovesnice I.
10:00 „Černí husaři přijíždí“

Nová Ves I – vrch Bedřichov
16:30 – 22:00 podívejte se na bojiště očima Friedricha II. z nové vyhlídky na vrchu Bedřichov, občerstvení zajištěno
– 22.00 ohňostroj z vyhlídky

Křečhoř
14:00 průvod vojska obcí k památníku, položení věnců, čestná salva
15:00 doprovodný program „Kratochvíle pruského důstojníka“
16:30 bitevní ukázka „Jak tenkrát Fridrich k úhoně přišel“
20:00 taneční zábava s živou hudbou
22:00 noční dělostřelecké salvy

Neděle 16. 6. 2019

Lošany
10:00 pietní akt u hrobů padlých a zemřelých vojáků z bitvy u Kolína

Rakouské vítězství v bitvě přinutilo pruského krále Fridricha Velikého přerušit obléhání Prahy a zásadně ovlivnilo další průběh sedmitelé války, jež byla mezi oběma zeměmi pokračováním konfliktu, jehož předmětem bylo Slezsko. Daunova armáda byla početně silnější, a nadto si maršál vybral bojiště, které znal - protože zde rok před bitvou pořádala rakouská armáda manévry. Průběh bitvy (v angličtině) velmi obsáhlým a poutavým způsobem přibližuje na svém blogu obscurebattles.blogspot.com Jeff Berry, a výklad doprovází přehlednými a velmi vkusnými mapami, které ocení jistě i ti, kdo anglicky nehovoří: //obscurebattles.blogspot.com/2014/11/kolin-1757.html

Jeff Berry, Kolín 1757

Tagy článku