Válka ve Vietnamu - bitva u Ap Bac (1963)

Válka ve Vietnamu - bitva u Ap Bac (1963)
16 / 11 / 2018, 10:00

28. prosince 1962 zjistila americká rozvědka, že poblíž vesnic Ap Bac a Ap Tan Thoi hluboko v jihovietnamském území je v provozu vysílačka a vyskytuje se zde asi 120 vojáků Vietkongu (Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu); 7. pěší divize Jihovietnamské armády vyzbrojená a vycvičená Američany dostala rozkaz je zničit; 2. ledna 1963 jihovietnamské jednotky na vesnice zaútočily, ale následovala katastrofa. Jihovietnamci byli poraženi, bylo zničeno pět amerických helikoptér, a další musely být nasazeny k záchraně přeživších vojáků Jihovietnamské armády. Spojené státy zjistily, že se budou muset angažovat přímo.

Aby jednotky Vietkongu zničili, naplánovali Jihovietnamci spolu se svými americkými poradci útok ze tří směrů, přičemž hodlali nasadit dva oblastní prapory Civilní stráže a jednotky 11. pěšího pluku 7. pěší divize. Pěší jednotky mělo podporovat dělostřelectvo, v záloze pak byly obrněné transportéry M113, transportní vrtulníky Shawnee a pět UH-1 Huey vyzbrojené kulomety a protizemními raketami.

Psali jsme: Tunelové krysy - elitní podzemní bojovníci z pekla vietnamské džungle

Ráno 2. ledna 1963, aniž by Jihovietnamci tušili, že jejich plány se dostaly do rukou nepřítele, vedly jednotky Civilní stráže útok pochodem k Ap Tan Thoi z jihu. Jakmile však dosáhly Ap Bac, byly okamžitě napadeny palbou 261. praporu Vietkongu a zastaveny. Brzy nato se do boje zapojily také tři roty 11. pluku na severu, ale ani těm se nepodařilo přes vojáky Vietkongu, kteří se v oblasti opevnili, projít. Před polednem byly letecky přisunuty z Tan Hiep posily, ale z 15 amerických vrtulníků, které jihovietnamské vojáky převážely, bylo pět sestřeleno, a ani bitevním vrtulníkům se nepodařilo protivníkovu palbu potlačit.

K vyproštění Jihovietnamských vojáků a amerických posádek vrtulníků, kteří uvízli jihozápadně od Ap Bac za linií nepřítele, měla být nasazena ze zálohy 4. střelecká mechanizovaná eskadrona 2. obrněného pluku Jihovietnamské armády. Její velitel se ovšem do místního terénu zdráhal své transportéry M113 vyslat; a kromě toho odmítal přijímat rozkazy od Američanů. Když byl k akci přinucen rozkazem ze štábu 7. divize, vojákům Vietkongu se jeho útok podařilo odrazit. Oproti dřívějším zkušenostem, na nichž stavěli svůj plán Američané, před obrněnými jednotkami neustoupili, ale zasypali je palbou ze všech zbraní. Rozhodli se tak kvůli obtížnému terénu, který činil ústup riskantním, ovšem současně komplikoval útok těžkých transportérů. K místu sestřelení vrtulníků přijely transportéry nikoli v bojové formaci, ale v koloně – což umožnilo Vietkongu postřelovat jeden za druhým. Nekrytí střelci M113 byli prakticky všichni vyřazeni z boje. Situaci nezvrátilo ani nasazení plamenometem vyzbrojeného transportéru. Protože nezkušená posádka špatně namíchala zápalnou směs. Eskadrona úkol nesplnila a s těžkými ztrátami ustoupila.

Později odpoledne na bojiště přibyl jihovietnamský 8. výsadkový prapor, ale nevedlo se mu o nic lépe než ostatním. Účinná palba Vietkongu jej přibila k zemi a obranu nebyl schopen prorazit. Se soumrakem se Vietkong z bojiště stáhl, a dosáhl u Ap Bac svého prvního velkého vítězství, které pro něj bylo velkým povzbuzením.

Psali jsme: Studená válka - B-52 Stratofortress nad Vietnamem (1965-1973)

Na severovietnamské straně se do boje navzdory zprávám americké rozvědky zapojilo odhadem až 350 bojovníků Vietkongu, z nich jen 18 padlo a 39 bylo zraněno, ačkoli na jeho pozice dopadlo mj. na 600 dělostřeleckých granátů. Armáda Jižního Vietnamu nasadila více než 1500 vojáků, 13 obrněných transportérů M113, podpořených patnácti americkými vrtulníky CH-21 Shawnee a UH-1C Iroquis. Přišla během dne o 83 padlých a více než sto zraněných, nadto padli také tři Američané, osm jich bylo raněno, 5 vrtulníků bylo sestřeleno a 10 poškozeno.

Tagy článku