Velmi ojedinělý zázrak na západní frontě. Vánoční příměří roku 1914 z pohledu jeho aktérů

Velmi ojedinělý zázrak na západní frontě. Vánoční příměří roku 1914 z pohledu jeho aktérů
Autor fotografie: bswise / Flickr|Popisek: Německý voják zapaluje cigaretu Britovi při Vánočním příměří v roce 1914
26 / 12 / 2023, 18:15

V čase, kdy se nám zdá, že jsme na světě sami, lidé kolem nás umírají a nám zbývá jen několik málo chvil, někdy přicházejí zvláštní okamžiky naděje. Jeden z takových momentů se stal vojákům v zákopech na západní frontě na Vánoce v roce 1914.

První světová válka je z mnoha důvodů často hodnocena jako jeden z nejzbytečnějších a nejkrvavějších konfliktů historie. Velká válka je tímto způsobem hodnocena především z důvodu, že ji většina vojáků strávila v zákopech s podlomenou morálkou, kde v podstatě čekali na smrt. Vojáci odjížděli na frontu plni nadějí, že brzy vše skončí, ale zpět domů se vrátila jen hrstka z nich. V tomto strašném a zbytečném utrpení však nastalo několik světlých momentů naděje, mezi které patřilo také Vánoční příměří v prosinci 1914.

O těchto okamžicích jsme se dozvěděli z dopisů, zpráv v tisku a z očitých svědectví jejich účastníků. Člen britských kulometných jednotek vojín Frederick Mallard poznamenal, že brzy po setmění na První svátek vánoční 25. prosince 1914 uviděl, jak se z německých zákopů line světlo. To ihned vnímal jako souhlas s prosbou o dočasné přerušení bojů, o kterém se mezi generály již nějakou dobu mluvilo. Chvíli se proto dál díval směrem k nepřátelské linii a nevěřil vlastním očím. Přizval proto další muže, ať se také podívají a ti jeho domněnky potvrdili. Němečtí vojáci ve svých zákopech totiž ozdobili vánoční stromky a na ně umístili hořící svíčky tak, jak to dělávali se svými rodinami a bližními doma. 

 

Britové se chvíli radili, jak se se situací vypořádají, ale byli v rozpacích. Gesto nepřátel sice obměkčilo jejich srdce, ale stále si nebyli jistí, zda Němci opravdu souhlasili s příměřím. Mohlo by se totiž jednat o léčku a pokud by britští muži přišli k německému zákopu, protivník by na ně mohl rychle zaútočit a celou jednotku zneškodnit. Mallard a ostatní vojáci se proto obrátili na svého důstojníka, který jim řekl, že situaci zkusí nejprve projednat s velitelem německých jednotek. Po chvíli netrpělivého čekání Mallard a další britští vojáci konečně získali od důstojníka odpověď: „německá strana s příměřím souhlasí”. 

Překvapení a unavení muži se proto rozhodli vystoupit ze svých „nor” a vydali vstříc do „území nikoho” mezi oběma zákopy. V napřažených rukou přitom drželi jediné poklady, které s sebou na frontě měli, tedy trochu tabáku a alkoholu. Když německé jednotky viděly přicházet britské vojáky, osvítily jim cestu reflektorem. Mallard byl světlem oslepen a trochu vyděšen, ale najednou rozeznal podivný zvuk, který už několik měsíců neslyšel. Z německých řad se totiž linul veselý smích a pobídky k tomu, aby si britští muži pospíšili. Společně pak Němci a Britové pili alkohol, kouřili a vzpomínali na své milované. 

Němečtí vojáci v zákopech

Smích a zpěv utkvěl v paměti také dalšímu britskému vojínovi Ernestu Morleyovi v jiné části západní fronty. Ten popsal, že po západu slunce 25. prosince 1914 všechny muže v jeho pluku zachvátil velký stesk po domově a přátelích. Aby si alespoň trochu připomněli příjemnou domácí atmosféru, rozhodli se rozveselit se zpěvem vánočních koled. Když však muži dozpívali všechny písně, které znaly, rozhostilo se na bitevním poli nepříjemné ticho. Tento stav najednou prolomil německý zpěv a výkřiky „šťastné Vánoce” linoucí se z nepřátelského německého zákopu.

Typ jednání, který vojáci obou stran zažili 25. prosince 1914, společenští vědci označují jako „žij a nech žít”, který se vyznačuje rozhodnutím přestat bojovat a konat jakékoli násilí během válečného konfliktu. Toto jednání je tím spíše specifické, protože za první světové války k němu došlo hned několikrát. Vědci se domnívají, že bylo pravděpodobně výsledkem otřesných podmínek v zákopech na frontě, které měly obrovský dopad na psychiku bojujících mužů. Vánoční příměří proto bylo jedním z mnoha takových okamžiků, které byly zaznamenány. 

 

Tagy článku