Vojenská muzea Dunkerque - památníky operace Dynamo i odvahy a obětí československých vojáků

Vojenská muzea Dunkerque - památníky operace Dynamo i odvahy a obětí československých vojáků
Autor fotografie: Petr Blahuš|Popisek: Značný část muzea umístěného v Bastionu 32 je věnována Čechoslovákům z 1. samostatné obrněné brigády
10 / 05 / 2018, 10:00

V těchto dnech si připomínáme kapitulaci fanatického německého admirála Frisuse, velitele pevnosti Dunkerque, obléhané československými vojáky. Jen málokteré evropské město toho vytrpělo během německé agrese více, jak tento francouzský přístav: nejprve bylo ničeno Luftwaffe a wehrmachtem v létě 1940, aby pak bylo od září 1944 až do německé kapitulace schválně zatopeno Němci, sevřenými 1. československou obrněnou brigádou. Intenzitě bojů odpovídá i hustota válečných památek i vojenských muzeí.

Nejvýznamnější mezi nimi je bezesporu to v pevnosti Bastion 32 postavené v roce 1874 jen kousek od pláží, nakterých probíhalo naloďování prchajících Britů a Francouzů v červnu 1940. Právě v těchto kritických dnech zde sídlil štáb obrany Dunkerque pod velením admirála Abriala. Pro Čechy je tato expozice navíc zajímavá hned ze dvou důvodů: jednak je v ní logicky věnována značná pozornost 1. československé samostatné obrněné brigádě, která pevnost Dunkerque obléhala od 7. října 1944 až do 9. května 1945 (a jmenovitě jejímu veliteli, brigádnímu generálu Aloisu Liškovi) a navíc v sekci věnované historii a výzbroji německého Atlantského valu tu vystavují i předválečný majstrštyk“ domácího zbrojního průmyslu: pevnostní dvojče L1. Tento protitankový kanón vz. 36 v ráži 47 mm, spřažený s těžkým kulometem vz. 37 ráže 7,92 mm se sem dostal vinou německé okupace Československa.

psali jsme: Lucké vojenské muzeum nabízí průřez historií sovětské a ukrajinské armády

Díky svým skvělým vlastnostem (mj. kadencí 20 ran za 29 sekund!) ho Němci hojně využívali ve výzbroji pevností Atlantického valu stavěných od Norska až po jižní Francii. V této „německé“ části expozice nalezneme kromě okupační periody 1940-45 také ještě materiály a trojrozměrné exponáty z doby příprav německé operace Lvoun, tedy Hitlerova snu o invazi do Británie. Mezi další zajímavé exponáty muzea, ve kterém je možné zakoupit i řadu zajímavých suvenýrů, je i podzemní sál věnovaný letectví. Vedle modelů letadel zde najdeme i zachráněné součástky sestřelených letadel, např. motor z Wellingtonu.

Bastion 32 a čs. kanon L1

Hlavním motivem muzea v Bastionu 32 o velikosti 700 metrů čtverečních je ale neuvěřitelný příběh bitvy a evakuace z „dunkerské kapsy“ téměř 400000 spojeneckých vojáků (v drtivé většině Britů, kterým Francouzi a hrstka Belgičanů kryli ústup). K tomu slouží také řada dioramat, kopií rozkazů, originálních map a dalších dokumentů. Rozsáhlá je i sbírka unikátních, někdy i velmi syrových fotografií z obléhání Dunkerque německými agresory. Součástí muzea je i kinosál, ve kterém lze shlédnout 15minutový vzácný dokument, přibližující celkový pohled na události z května a června 1940.

Dunkerque

Další pevností v Dunkerque, která přečkala do dnešních dnů jako vojenské muzeum, je Fort des Dunes, ústřední bod obrany města, který byl postaven jako vůbec nejsevernější francouzský fort až v letech 1878-80 v reakci na francouzsko- pruskou válku na okraji rozlehlých zalesněných dun severovýchodně od centra města. V létě 1940 zde bylo centrum obrany východního sektoru obrany města a přístavu a proto bylo jako štáb velitele francouzské elitní 12. mechanizované divize generála Louis Jannsena opakovaně bombardována německými Ju-87 Stuka. Při jednom z náletů 2. června 1940 generál Janssen padl a je pochován spolu s dalšími francouzskými a šesticí neznámých československých vojáků pod prostým křížem na malém válečném hřbitově u pevnosti.

Fort des Dunes

Ta byla během německé okupace zahrnuta pod kódovým názvem Dahlia do soustavy Atlantického valu, takže se stala opakovaným cílem spojeneckým náletů. Ještě 6. září 1944, těsně před obklíčením Dunkerque Spojenci, Němci v pevnosti popravili osm francouzských odbojářů. I během blokády města čs. 1. obrněnou brigádou zažila Fort des Dunes několikrát bombardování spojeneckými stíhačkami a stíhacími bombardéry, z nichž několik jich bylo poblíž sestřeleno. Dnes je pevnost ukryta před zraky zvenčí v husté vegetaci, vstupní galerie je ale dobře zachovalá a navazuje věrně atmosféru zuřivé bitvy. Poblíž ní se v dunách nacházejí volně přístupné další osamocené pevnostní objekty Atlantického valu a v blízké čtvrti Leffrinckouke také tzv. Leffrinckoucke Blockhouses).

Hřbitov se šesticí pohřbených Čechoslováků

Poblíž Fort des Dunes se také natáčel slavný film Víkend na Zuydcote s Jean Paul Belmondem v hlavní roli, velké sekvence se snímali např. v nedalekých Bray- Dunes a sanatoriu Zuydcoote, kde bylo během bojů v roce 1940 operováno a ošetřeno přes 10000 raněných spojeneckých vojáků a které hrdinně bránil 8. zouávský pluk a 5. dělostřelecký prapor 15. dělostřeleckého pluku francouzské armády, zatímco za jejich zády britští námořníci odmítali evakuovat jejich krajany. V pevnosti je od roku 1998 umístěné nedávno modernizované o expozici Od míru k válce, věnované málo známým událostem „podivné války“ let 1939-40 tzv. Středisko výkladu dějin konfliktů 20. století. Vzhledem k historii fortu je ale jasné, že většina jeho expozic je věnována operaci Dynamo a evakuaci spojeneckých vojáků v roce 1940, včetně unikátních animovaných modelů operace Dynamo a spoustou fotografií.

psali jsme: Muzeum špionáže v USA vystaví cepín, kterým zavraždili Trockého

Od roku 2014 si mohou návštěvníci díky nabízeným audioprůvodcům prohlédnout pevnost v klidu a sami. I díky tomu tak lépe pochopí strategický obranný systém pevnosti, včetně Němci vybudovaných postů během okupace. Z vrcholu pevnosti se jim navíc naskytne nádherný rozhled na Severní moře, okolní duny a směrem na jih i pobřeží a kopečky Flander.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Survival  - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

 

Tagy článku