Volyňský masakr - stěží představitelná řež nevinných Poláků rukama fanatických banderovců

Volyňský masakr - stěží představitelná řež nevinných Poláků rukama fanatických banderovců
Autor fotografie: Władysława Siemaszków https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lipikach.jpg|Popisek: Volyňský masakr
09 / 09 / 2019, 13:00

Od února 1943 do února roku následujícího probíhalo drastické vraždění hlavně polské menšiny, ale i Rusů, Židů a dalších na Volyni, které páchali ukrajinští nacionalisté - banderovci (UPA - Ukrajinská povstalecká armáda). Nešetřili vůbec nikoho, ani děti, ani těhotné ženy.

Historie pamatuje mnoho masarků, při nichž byly prolity hekatomby krve. Jedním z nich je i tzv. Volyňský masakr z února 1943, který pokračoval do února 1944. Spáchali jej ukrajinští nacionalisté - banderovci, kteří chtěli systematicky ,,vyčistit" oblast Volyně, kde žila i významná polská menšina, Rusové, Židé a ,,opoziční" Ukrajinci.

Banderovci se však při systematické etnické čistce zaměřovali na polskou menšinu, která zažila jedny z nejkrušnějších časů ve své historii. Na Volyni pracovali převážně v zemědělství a terčem útoků se stávali už před plánovaným masakrem. Banderovci se však rozhodli ke kroku, který měl předznamenat genocidu - k systematickému vyvraždění polské menšiny.

Podle směrnice jednoho z inicátorů masakru Dmytra Kljačkivského měl být zcela zlikvidována celá mužská populace ve věku 16-60 let. Jenže příslušníci UPA šli ještě mnohem dál. Plán, který byl následně realizován a konzultován, byl až krutě jednoduchý: Banderovci měli obklíčit polské vesnice a kolonie a zabít každého, na koho přijdou. To se týkalo i starých lidí, dětí, kojenců, těhotných žen, zkrátka každého, protože ukrajinští nacionalisté neznali slitování.

Své oběti zpravidla mučili a znetvořili tím nejbrutálnějším způsobem. Svého vrcholu dosáhlo vraždění v červenci 1943, kdy banderovci uspořádali ,,hon" na civilisty v 99 polských městech a obcích. Polské ženy byly navíc znásilňovány, svlékány do naha a veřejně ponižovány. Kromě toho banderovci stejně jako nacisté vypalovali vesnice na Volyni a bezostyšně plenili.

Historikové se nemohou shodnout, kolik Poláků padlo za oběť nelidskému běsnění. Podle některých zemřelo 50 000, jiní badatelé uvádějí údaj 80 000, ale i 100 000. Tato čísla každopádně řadí Volyňský masakr k těm největším v historii.

V roce 2016 polský parlament označil vyvraždění několika desítek tisíc Poláků rukama banderovců za genocidu, s čímž nelze než souhlasit. Dva roky předtím označil ukrajinský prezident Petro Porošenko banderovce za ,,příklad hrdinství a vlastenectví na Ukrajině". Rozpoutal tím velkou vlnu nevole nejen ze strany Polska.

 

Zdroj: sott.net

Tagy článku