Výstava Napoleon Bonaparte 1769-1821 – dosud nevystavené uniformy a zbraně

Výstava Napoleon Bonaparte 1769-1821 – dosud nevystavené uniformy a zbraně
Autor fotografie: Jacques-Louis David, Wikimedia Commons, volné dílo|Popisek: Přísaha armády po udílení orlic, 5. prosince 1804
15 / 07 / 2021, 16:00

V prostorách Památníku Mohyla míru na slavkovském bojišti, nad obcí Prace v místech, kde byly 2. prosince 1805 svedeny rozhodující boje bitvy u Slavkova, je zpřístupněna výstava Napoleon Bonaparte 1769-1821, která při příležitosti 200. výročí Napoleonova úmrtí (5. května 1821) nabízí řadu dosud u nás nevystavených originálních předmětů, především uniforem a zbraní z doby napoleonských válek. Všechny pocházejí ze soukromých sbírek.

Životní příběh Napoleona Bonaparta nepřestává dvě století po jeho smrti přitahovat pozornost. Lhostejno zda svých obdivovatelů, kritiků, nebo lidí fascinovaných dobou bohatou na mimořádné a zásadní události jeho doby ovlivňující další vývoj společnosti. S ohledem na protiepidemická opatření platná na jaře byla výstava a její včerejší vernisáž přesunuty do letních měsíců, mezi 14. červenec, výročí pádu Bastily a státní svátek Francouzské republiky, a 15. srpen, letošní 252. výročí Napoleonova narození, kdy také u Památníku Mohyla míru proběhnou Napoleonské dny Projektu Austerlitz ve spolupráci s Muzeem Brněnska a dernisáž výstavy formou přednášek a diskusí.

Jádrem výstavy jsou vitríny a pulty nabízející vzácnou příležitost seznámit se s exponáty, které všechny pocházejí ze soukromých sbírek, a nejsou tedy ani pravidelně, ani často dostupné. Jde o uniformy, jejich součásti a zbraně. Přese vše, čeho Napoleon a jeho administrativa či jeho současníci díky němu, a někdy i jemu navzdory, dosáhli v mnoha ostatních oblastech, patří Napoleonovi samozřejmě především pozice jednoho z nejúspěšnějších vojevůdců nejen moderních dějin. Z armády vzešel a armáda mu byla zcela nepostradatelným nástrojem.

Frak kapitána voltižérů 1. pluku, foto redakce

Na první pohled zaujmou fraky uniforem dvou kapitánů Napoleonovy řadové pěchoty. Ten patřící kapitánovi voltižérů 1. pluku řadové pěchoty je v těchto dnech vystaven poprvé od roku 1934. Tehdy byl veřejnosti, ve Francii, přístupný jeden týden. Druhý, frak důstojníka 85. řadového pluku, si možná budou pamatovat pozorní návštěvníci výstavy z roku 2019 věnované 200. výročí Napoleonova posledního rozhodujícího vítězství, bitvě u Znojma. Během dvou let se ovšem jeho majiteli podařilo získat vzácné původní knoflíky, které chyběly na zadní části, a uniforma je nyní kompletní. Součástí uniformy jsou kapitánské epolety, náhrudní štítky pro důstojníky pěších jednotek ve službě a jsou doplněny o čáky vz. 1812.

Frak kapitána 85. pluku, foto redakce

Mezi zbraněmi jde v první řadě o francouzské pěchotní pušky vz. 1777/An 9. Vystaveny jsou čtyři ze čtyř různých manufaktur ve Francii, Belgii a Německu. Jedna z nich je puška určená pro pěchotu Císařské gardy, vyrobena manufakturou ve Versailles. Všechny jsou v dokonalém stavu a střelbyschopné. Návštěvník na výstavě najde také dva páry jezdeckých pistolí, dragounskou pušku vz. 1777/An 9, šavle Napoleonova gardového jezdectva. A množství epolet a dalších detailů. Mezi vzácné předměty patří buben s paličkami, rovněž ve vynikajícím stavu.

Pěchotní pušky vz. 1777/An 9, foto redakce

Výstavu doplňují panely nabízející stručnou chronologii Napoleonova života, vybrané citáty, stavějí proti sobě historii, legendu a kontroverzní skutky či výsledky Napoleonovy politiky, nebo popisují nejcennější vstavené předměty. A také dva obrazy. Zajímavý portrét Napoleona pocházející ze sbírky známého malíře Edouarda Detaille (1848-1912) a neméně vzácný portrét poručíka granátníků národní gardy z let 1790-1792, který v roce 1794 zdobil prostory pařížské Vojenské školy. Ve vitríně s puškou gardové pěchoty a šavlí gardových jízdních myslivců je umístěna také kopie jedné z mnoha Napoleonových posmrtných masek.

Rozdíly mezi různými posmrtnými maskami a další souvislosti zavdávají příčinu k diskusím o různých teoriích týkajících se Napoleonova osudu. Vystavena je kopie jedné z pěti posmrtných masek, které měl 7. května 1821 sejmout tým doktora Antommarchiho, Napoleonova lékaře na ostrově Svaté Heleny. Originál je ve sbírkách národního muzea na zámku Malmaison a veřejnosti byl představen v roce 1833.

Gardová pěchotní puška, šavle jízdních myslivců, Napoleonova posmrtná maska, foto redakce.

Výstava svým způsobem navazuje na předchozí projekty, loňskou výstavu Napoleonský re-enactment 2005-2020 v Památníku Mohyla míru, a předloňskou výstavu Znaim/Znojmo 1809 na Znojemském hradě. Autory výstavy jsou Vladimír Kočan a Jakub Samek, a jejich dík patří Památníku Mohyla míru, Muzeu Brněnska a Jihomoravskému kraji, který realizaci výstavy financoval. Oslovuje-li vás napoleonská historie a vojenská historie obecně, rozhodně si ji nenechte ujít.

Tagy článku