Výstava: Pochodem pod císařským praporem

Výstava: Pochodem pod císařským praporem
19 / 07 / 2018, 16:00

V Muzeu jihovýchodní Moravy dnes proběhne vernisáž výstavy nazvané Pochodem pod císařským praporem, která potrvá od 20. července do 14. října, a je věnována vojenským a válečným dějinám čtyř století, po něž byly země Koruny české součástí habsburské monarchie. Návštěvníci uvidí uniformy, zbraně a další sbírkové předměty ze Zlína, Olomouce, Brna či Prahy.

Výstava připomíná vznik samostatného Československa v r. 1918, ale i předchozích čtyři sta let, kdy jsme byli součástí rakouské monarchie. Válečné konflikty onoho období, význační vojevůdci, uniformy a palné zbraně připomenou bitvy, vnichž bojovali a umírali čeští vojáci. Vystaveny budou sbírkové předměty MJVM ve Zlíně, ale i z Olomouce, Brna či Prahy.

Na výstavě si návštěvníci mohou prohlédnout mnoho zajímavých předmětů, jako například zbroj používanou za třicetileté války, uniformu rakouského důstojníka z období napoleonských válek, součásti uniformy z pruské-rakouské války v roce 1866, uniformy rakousko-uherské armády z konce 19. století a výstroj rakousko-uherských vojáků a legionářů z první světové války. Vystavené stejnokroje doplňuje kolekce zbraní habsburské armády, která dokumentuje technický vývoj palných zbraní v průběhu čtyř století.

Psali jsme: Výstava: Československé legie za Velké války

Součástí výstavy je také prostor, kde se nejen děti mohou pobavit připravenými interaktivními prvky k tématu výstavy. Mimo to je možné se zde obohatit o doplňující informace a zajímavosti prostřednictvím počítačových programů. Na vernisáži výstavy bude vyhlášena výtvarná soutěž o nejzajímavější návrh československé bankovky z roku 1919.

Pochodem pod císařským praporem

Historická sbírka Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně zahrnuje předměty ze 17.-20. století. Základ fondu tvoří písemný a obrazový materiál, další fondy vytvořené zejména převzetím sbírek Městského muzea Napajedla, Krajinského muzea Vizovice a vlastní činností bývalého krajského muzea jsou fondy zbraní, militárií, uniforem, střeleckých terčů, užitého umění a kolekce výrobků.

Vernisáž výstavy proběhne 19. 7. v 17.00 v 1. NP budovy 14.

Facebooková událost
Web muzea

Tagy článku