Významný filozof, nebo otec komunistických diktatur? Karl Marx jitří emoce i 200 let po svém narození

Významný filozof, nebo otec komunistických diktatur? Karl Marx jitří emoce i 200 let po svém narození
Autor fotografie: flickr.com (CC BY 2.0) |Popisek: Karl Marx
15 / 05 / 2018, 13:00

V německém Trevíru byla odhalena socha filozofa, ekonoma a revolucionáře Karla Marxe. Jeho jméno stále jitří velké emoce, a to jak pozitivní, tak negativní.

Karel Marx, ,,otec" I. Internacionály, autor známého spisu Kapitál, spolupracovník Fridricha Engelse a především teoretik dělnického hnutí a komunismu. Marxovi mnozí jeho odpůrci zazlívají, že on ,,duchovně" stojí za pozdějšími komunistickými diktaturami, které mají za sebou nespočet mrtvých, uvězněných a jinak perzekvovaných. Má tutu nálepku oprávněně?

Marx koncipoval svou doktrinu v podmínkách poloviny 19. století, kdy sociální a ekonomické podmínky dělnictva byly opravdu nuzné. Rozdělil společnost na majitele výrobních prostředků - buržoazii, a na ty, kteří je nevlastní - dělnictvo, námezdní pracovníci. Marx tak došel k ,,nezpochybnitelnému" závěru, že kapitalismus prostřednictvím těchto výrobních prostředků vykořisťuje dělníky, kteří podle Marxe mají ,,historickou" úlohu kapitalismus svrhnout a nastolit beztřídní, vrcholně samosprávnou společnost, kde už bude mít každý podle své práce. Diktatura proletariátu jakožto přechodová fáze mezi kapitalismem a nastolením komunismu se pak vypořádá s třídními nepřáteli, tedy buržoazií v čele s ,,nenáviděnými továrníky".

psali jsme: Politika KSČM je netřídní a reformistická, zlobí se komsomolci. Dojde k válce mladých a ,,vysloužilých" revolucionářů?

Tolik stručně značně zkrácený historický exkurz pro ilustraci. Nemá cenu zakrývat, že marxistické učení bylo aplikováno na úplně jinou společnost, než existuje dnes. Kdyby se narodil Marx dnes a hlásal svou doktrinu, kdy ,,dělnická třída" (rozuměj zaměstnanci) má naprosto nesrovnatelné podmínky, než měla v polovině 19. století, asi by se mu všichni vysmáli, o co že to vlastně usiluje. Z pohledu filozofa a teoretika žijícího v 19. století však jistě Marxovo učení jako ucelená doktrina mělo svůj smysl a chtělo zlepšit sociální podmínky nejnižších vrstev obyvatelstva, především dělníků. Současně nebyl schopen překročit svůj myšlenkový horizont, protože se domníval, že nedojde k liberalizaci kapitalismu. K té ovšem došlo zejména kvůli aktivnímu působení sociálně demokratických stran. 

psali jsme: Dědictví Velké říjnové socialistické revoluce? Potoky krve a miliony mrtvých

Zejména komunisté v Rusku po roce 1917 a soudruzi v evropských státech po skončení druhé světové války však aplikovali marxistické poučky po svém, a výsledek jsme viděli včetně čínské maovské, polpotovské a dalších ,,mutací" sami - desetimiliony lidí zaplatily svými životy za komunistické hrůzovlády v různých částech světa. Za hekatomby mrtvých v důsledcích nepodařeného komunistického experimentu, který v roce 1989 skončil, však neviňme Karla Marxe, ale právě jednotlivé komunistické strany a jejich představitele, kteří jsou přímo za své dílo zkázy zodpovědní.

psali jsme: Jak jde dohromady komunismus a demokracie? Soudružka Semelová ráda vysvětlí

Marx ve své době výstižně pojmenoval sociálně ekonomickou realitu kapitalistické společnosti, v níž skutečně některé vrstvy živořily, a proto je nutné jeho učení vnímat v kontextu doby, v níž žil. Nezatracujme proto samotného Marxe, ale ani jej na druhé straně neadorujme, jak to někteří západní politikové někdy přehnaně dělají.

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Defence - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

Tagy článku