Vzepřel se samotnému Stalinovi, o život nakonec nepřišel. Isaac Žorov a jeho statečný boj proti sovětské mašinérii

Vzepřel se samotnému Stalinovi, o život nakonec nepřišel. Isaac Žorov a jeho statečný boj proti sovětské mašinérii
Autor fotografie: Segunda Guerra Mundial, flickr, public domain|Popisek: Josif Stalin
03 / 05 / 2023, 10:00

Známý sovětský anesteziolog Isaac Žorov si dovolil vzepřít se diktátorovi Josifu Stalinovi, nicméně ho nakonec nečekal exemplární trest.

Sovětský lékař židovského původu se specializací anesteziologie žil tvrdý, avšak bezpesporu zajímavý život. Ve svém oboru, který v totalitní zemi nebývale rozvinul,  to dotáhl až na skutečný vrchol a stal se členem mnoha prestižních vědeckých společností,  například i v Československu. Žorov je ostatně také autorem skoro 200 odborných prací.

Během druhé světové války sloužil u 33. armády, s ní byl i obklíčen německým nepřítelem v únoru 1942 blízko Moskvy. Byl Němeci zajat a už se připravoval kvůli svému židovskému původu na smrt, ale zachránil si život tím, že se vtělil do ,,role" Gruzínce.

Na okupovaném území, jehož se zmocnili Němci, se mohl starat o sovětské zajatce a současně jim pomáhal uprchnout, pokud se naskytla možnost. Sám Žorov si získal i určitou svobodu, protože zachránil život německému důstojníkovi. Po osvobození zabraného území sověty Žorov působil u 1. běloruského frontu pod velením Konstantina Rokossovského. Právě s ním lékaře pojily vřelé vztahy.

Po skončení války si Žorov mohl sice na chvíli oddechnout, ale ne na příliš dlouho. Stalinovy paranoidní představy o spiknutí ,,bílých plášťů" pro něho i další kolegy představovaly bezprostřední nebezpečí, protože měly mimo jiné zřetelný protižidovský osten. Hrozba vězení či možná horší trest Žorova sice minuly, ale nyní již známý lékař nechtěl rozhodně stát stranou a svých kolegů se veřejně zastával proti absurdním obviněním ze strany státního aparátu. Na lékařských fórech plédoval za lékaře, kteří museli čelit šikaně, a označoval je za pýchu Sovětského svazu.

Protože se Stalinova mašinérie rozjela naplno, nebyl nyní ušetřen perzekuce ani Žorov, který byl záhy zatčen a obviněn z protisovětské propagandy. Lékařský institut, v němž Žorov pracoval, se nezalekl možných následků a se svým váženým kolegou veřejně solidarizoval. Zejména studenti jej měli ve značné oblibě a požadovali jeho propuštění.

Za Žorova se postavil Rokossovskij, s nímž se znal již od doby války, a také maršál Georgij Žukov. Stalin však odmítl učinit potřebné kroky k propuštění ,,vzpurného" lékaře. Nicméně Žorov měl nakonec štěstí - po Stalinově smrti v březnu 1953 byl z vězení propuštěn a následně rehabilitován. Žorov zemřel v roce 1976, měl syna Vladimira, který bojoval ve druhé světové válce. Stejně jako jeho otec i on zasvětil svůj život medicíně a stal rovněž známým lékařem.

Zdroj: Russia Beyond

Tagy článku