Vznik Informbyra byl součástí Stalinova plánu na ovládnutí Evropy

Vznik Informbyra byl součástí Stalinova plánu na ovládnutí Evropy
Popisek: Josif Stalin
15 / 07 / 2018, 10:00

Informbyro - informační byro komunistických a dělnických stran mělo koordinovat a synchronizovat postup těchto politických subjektů v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Jeho součástí bylo kromě 9 stran v tomto regionu též nejsilnější komunistické strany západní Evropy - italská (vedená P. Togliattim) a francouzská (vedená M. Thorezem). Do roku 1948, do stranické roztržky s KSSS, byla členem organizace též komunistická strana Jugoslávie.

Kominforma byla založena ve městě Szklarska Poreba (polská strana Krkonoš) a měla nahradit Kominternu, kterou v roce 1943 zrušil Stalin jako akt vstřícnosti směrem k západním politikům. Na ustavující schůzi Informbyra vystoupil sovětský ideolog A. Ždanov a prohlásil, že svět je rozdělen na dva protichůdné tábory - ,,pokrokový" v čele se Sovětským svazem, a ,,imperialistický", vedený USA. Byl to jasný důkaz toho, že protifašistická koalice se rozdrolila, neboť ústřední cíl porážka nacismu byl splněn a koalici už nespojoval žádný společný jmenovatel. Obě mocnosti si byly vědomi faktu, že druhá světová válka sice skončila, současně ale začíná nový geopolitický boj o ovládnutí poválečného světa.

psali jsme: Specifická československá cesta k socialismu byla dočasnou iluzí KSČ. Brzy narazila na Stalinův odpor

SSSR si po vyhlášení Marshallově plánu v roce 1947 uvědomil, že Spojené státy z Evropy neodejdou, naopak, že zde chtějí nadále udržovat svůj vliv. Na druhé straně se domníval, že USA chtějí Sověty připravit o jejich válečnou kořist v podobě Rudou armádou osvobozených států střední a jihovýchodní Evropy, na níž mají jakožto vítěz války ,, právo". Tento fakt byl jedním z hlavních faktorů, proč v polovině roku 1947 začaly některé komunistické strany v regionu opouštět tzv. specifickou cestu k socialismu, to znamená nastolení komunistické moci bez diktatury proletariátu a v rámci daných demokratických pravidel vpodstatě ústavními prostředky. Tyto závěry Stalinova vedení se plně projevily na jednání Informbyra.

psali jsme: Jak jde dohromady komunismus a demokracie? Soudružka Semelová ráda vysvětlí

Zde byla zejména KSČ podrobena ostré kritice za to, že podléhá parlamentním iluzím o dobytí moci, neorganizuje masové demonstrace a nesoustředí se na mimoparlamentní boj. Českoslovenští komunisté dostali ,,shora" jasné direktivy, že mají boj o moc výrazně urychlit a nastolit svůj mocenský monopol bez ohledu na použité prostředky. Vedení KSČ operativně promítlo závěry schůzky Informbyra do svých strategických plánů a hodlalo se jimi napříště řídit. Na počátku roku 1948 bylo Československo jedinou zemí v rodícím se sovětském bloku, kde ještě s konečnou platností nebyla vyřešena otázka politické moci. V ostatních státech regionu většinou o tomto rozhodla přítomnost Rudé armády a spojenecká kontrolní komise, jíž většinou ovládala sovětská generalita, která také dodávala místním komunistům potřebné směrnice.

psali jsme: Jak ,,Krvavý pes" Josip Broz Tito vzdoroval Stalinovi. Ten ho chtěl nechat zavraždit falešným diplomatem

Informbyro jako koordinační orgán však po likvidaci oponentů a převzetí moci komunisty v regionu střední a jihovýchodní Evropy postupně ztrácel na významu. Organizace fungovala až do roku 1956, kdy byla rozpuštěna. Stejně jako to kdysi učinil Stalin, sovětský vůdce N. Chruščov rozhodl v rámci ,,deténte" čili oteplování vztahů se Západem o zrušení Kominformy v rámci první destalinizační vlny, jež probíhala od XX. sjezdu KSSS v roce 1956

 

Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky. Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace