Z Hitlerova generála špionem CIA a zachráncem tisíců nacistů

Z Hitlerova generála špionem CIA a zachráncem tisíců nacistů
Autor fotografie: Bundesarchiv, Bild 183-27237-0001 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de|Popisek: Reinhard Gehlen
02 / 04 / 2022, 10:00

Seznamte se s Reinhardem Gehlenem, Hitlerovým oblíbeným špiónem, který použil zdroje CIA k osvobození nacistických válečných zločinců.

Reinhard Gehlen, zkušený špionážní mistr, se na konci druhé světové války vzdal Spojencům, aby mohl spolupracovat se CIA, než založil moderní německou zpravodajskou službu se stovkami bývalých nacistů, jako byl on.

O půlnoci 8. května 1945 skončila vláda nacistů v Německu. Datum, nyní nazývaný Stunde Null nebo Zero Hour, zůstává jedním z nejvýznamnějších okamžiků moderní německé historie.

Drtivá porážka nacistického Německa Spojenci mnohé Němce zaskočila. Jiní však zvážili možnost jeho zániku a provedli vlastní přípravy, aby zajistili, že bez ohledu na vítěze může nacistická vláda znovu povstat z popela poraženého národa.

Jedním z nich byl Reinhard Gehlen.

Gehlen, expert na špionáž a politický oportunista, vytvořil plány, jak zajistit, že Třetí říše bude žít i po Stunde Null, a vytvořil síť bývalých nacistických špionů, kteří by dále tvořili moderní německou zpravodajskou komunitu – a učinil tak podvodem na CIA.

Reinhard Gehlen se narodil do rodiny loajálních pruských militaristů 3. března 1902. Většina mužů v jeho rodině byla kariérními armádními důstojníky a Gehlen šel podobnou cestou. Jakmile složil zkoušky, byl zařazen do Reichswehru. Gehlen byl údajně tichý, ale přesto se osvědčil svým mimořádně bystrým myšlením pro fakta, čísla a organizaci. V roce 1935 byl povýšen na kapitána a přidělen k německému generálnímu štábu. Zde rozvinul své dovednosti pro práci v terénu a špionáž.

V roce 1942 byl major Reinhard Gehlen povýšen na velitele Fremde Heere Ost (FHO), neboli Foreign Armies East, což byla vojenská zpravodajská organizace zaměřená na pronikání sovětskými liniemi, když Třetí říše ovládala Evropu. Gehlen, horlivý antikomunista, se vrhl do práce a vytvořil klíčové zprávy, které vedly k prvním úspěchům Německa při vytlačování Sovětského svazu z jeho území.

Ale již v roce 1942, začal Gehlen zvažovat možnost porážky své země. Jak se vlna druhé světové války posunula a Spojenci postupně odráželi nacisty, Gehlen vypracovával zprávy, které odhalily selhání německé armády. Tyto věcné analýzy rozzuřily Adolfa Hitlera, který Gehlenova zjištění nazval poraženeckými.

V dubnu 1945 se Třetí  říše a Hitler Gehlena, který byl v té době jeho nejschopnějším špiónem vyhodil. Gehlen, nyní generálmajor, nad propuštěním pokrčil rameny a pokračoval ve své práci kopírováním všech útržků zpravodajských informací o Sovětech, které našel.

Podle jeho memoárů The Service z roku 1972, pouhé dny předtím, než Spojenci vyrazili do Německa, Gehlen a jeho oddaní důstojníci zakopali 52 ocelových sudů plných mikrofilmů, obsahujících výsledky šestileté špionážní práce.

Poté nařídil svým mužům, aby počkali na jeho signál, a vzdal se jednotkám Spojených států.

Po rozhovorech s vysokými americkými důstojníky uazvřel Reinhard Gehlen dohodu, která ho chránila před stíháním za válečné zločiny výměnou za shromažďování zpravodajských informací o Sovětech pro USA.

Do konce roku 1946 americká armáda poskytla Gehlenovi finanční prostředky na vybudování takzvané Gehlenovy organizace neboli „Org“, kterou Gehlen obsadil 350 bývalými nacistickými důstojníky, z nichž někteří byli považováni za válečné zločince.

Gehlen a jeho kumpáni pak mohli prosazovat vlastní agendu na obou stranách západoněmecké hranice – a to vše pod dohledem zpravodajské služby americké armády. V roce 1949 CIA oficiálně pohltila Gehlenovu skupinu a dala jim 5 milionů dolarů ročně na jejich vlastní zpravodajské projekty.

Přestože měl Org hodnotu pro americkou zpravodajskou komunitu, americká armáda se ho přesto zoufale snažila zbavit. Nejenže byl Org krátce po svém vzniku rychle prošpikován sovětskými krtky, ale američtí důstojníci byli ostražití vůči veteránům Wehrmachtu a SS.

Ve skutečnosti pro CIA pracovalo nejméně pět spolupracovníků Adolfa Eichmanna „architekta holocaustu“, který navrhl systematickou genocidu evropských Židů. CIA údajně také oslovila 23 dalších nacistů pro nábor a nejméně 100 důstojníků v rámci Org byli bývalí důstojníci SD nebo gestapa.

Armáda se snažila ovládnout skupinu, zatímco Gehlenovi muži pokračovali ve svých vlastních programech, jako je pomoc jiným nacistickým válečným zločincům uprchnout z Evropy prostřednictvím podzemní únikové sítě. Tento vedlejší projekt financovaný CIA pomohl více než 5 000 nacistů uprchnout z Evropy do Jižní a Střední Ameriky.

„Nechtěli jsme se [Gehlenovy organizace] dotknout,“ poznamenal Peter Sichel, šéf německých operací CIA. "Nemělo to nic společného s morálkou nebo etikou a všechno to souviselo s bezpečností."

Ačkoli CIA Gehlenovi nedůvěřovala, jejich pokušení zaútočit na Moskvu rostlo a Gehlen ujistil americké zpravodajské důstojníky, že může uspět tam, kde oni selhali.

"Vzhledem k tomu, jak těžké to pro nás bylo," poznamenal jeden z pracovníků CIA, "připadalo mi hloupé to nezkusit."

Po osm let shromažďoval Gehlen některé spolehlivé informace od válečných informátorů z východní Evropy. Měl také určitý úspěch s infiltrací do východního Německa a shromažďováním cenných informací o sovětských vojenských jednotkách pro Američany.

Ale celkově se Gehlen a jeho organizace často musel uchýlit k fantazírování, aby byla CIA spokojena s jeho prací. Vymýšleli divoké příběhy na základě „přiznání“ válečných zajatců vracejících se ze Sovětského svazu a vyprávěli příběhy o pokročilé vojenské technologii a jaderném programu daleko před Západem.

Tváří v tvář tomuto fantomovi mocného Sovětského svazu měli američtí zpravodajští agenti pocit, že nemají jinou možnost, než se držet svých německých špionů, navzdory jakýmkoliv výhradám, které mohli mít k mužům, kteří byli v jejich řadách.

V roce 1956 byla Gehlen Organization legitimizována jako nový Bundesnachrichtendienst neboli „Federální zpravodajská služba“, která byla a zůstává německým ekvivalentem CIA. Ale triumf neměl dlouhého trvání. V roce 1968 bylo ve skupině odhaleno mnoho sovětských krtků a mnozí z nich údajně spolupracovali s Gehlenem po celá desetiletí. Mezi krtky byl dokonce Heinz Felfe, Gehlenův dlouholetý zástupce. Šokující odhalení vyústilo v Gehlenovo propuštění.

Zatímco ostatní bývalí nacisté byli za své zločiny uvězněni a souzeni, Reinhardu Gehlenovi se podařilo vyhnout se dopadení nebo stíhání. Ačkoli byl Gehlen v kruzích tajných služeb známý, unikl pozornosti a tiše zemřel v roce 1979.

Zdroj: ATI

 

Tagy článku