Zabijte Tita! Před 74 lety spustili nacisté operaci Rösselsprung s cílem zlikvidovat jugoslávské partyzány

Zabijte Tita! Před 74 lety spustili nacisté operaci Rösselsprung s cílem zlikvidovat jugoslávské partyzány
Autor fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marshal_Tito_during_the_Second_World_War_in_Yugoslavia,_May_1944.jpg|Popisek: Josip Broz Tito a partyzánské velení
25 / 05 / 2018, 14:00

Operace Rösselsprung byla německá ofenziva v roce 1944, jejímž cílem bylo zlikvidovat jugoslávské hnutí odporu na území Balkánu v čele s Josipem Brozem Titem, budoucím komunistickým vůdcem Jugoslávie. Jako den ofenzivy byl určen symbolicky 25. květen, kdy se Tito narodil.

Cíl operaci byl jasný: zlikvidovat velení jugoslávských partyzánů, které vedl Jozip Broz na území Balkánu. I když bylo nejvyšší partyzánské vedení primárním cílem operace, dalším neméně důležitým bodem bylo zajetí příslušníků zahraničních misí působících u partyzánů, zejména sovětských, britských i amerických. Pokud by se to podařilo, došlo by k přerušení styků mezi Spojenci a Titovými bojovníky a na Balkán by tak nemohla proudit žádná pomoc partyzánům.

psali jsme: Jak ,,Krvavý pes" Josip Broz Tito vzdoroval Stalinovi. Ten ho chtěl nechat zavraždit falešným diplomatem

Ofenziva proběhla výsadkem parašutistů v několika vlnách a do akce se posléze zapojilo asi 20 000 německých vojáků, kteří soustředili svůj útok na jugoslávskou vesnici Drvar, kde se měl v té době Tito skrývat. Vojáci vesnici doslova zdecimovali, když zde vraždili muže, ženy i děti v zoufalém pokusu najít budoucího komunistického vůdce Tita.

Nejvyšší velení partyzánů včetně Tita se ukrylo v jeskyni, která se nacházela nedaleko Drvaru. Vojáci sice jeskyni obklíčili, a už se zdálo, že Tito a další partyzáni neujdou svému osudu, ale jak Titovi, tak partyzánskému velení se podařilo uprchnout. Operace Rösselsprung tak skončila neúspěchem, protože nesplnila svůj cíl. Partyzány podpořila v rozhodnou chvíli akce britského a amerického letectva, kteří bombardovali města Bihać a Bosanska Krupa, kde byla shromážděna vojska osy.

psali jsme: Král hrdlořezů 2. světové války byl vystudovaný kněz

Na druhé straně alespoň částečný úspěch představovalo dočasné ochromení partyzánského odporu a relativně vysoký počet obětí ze strany partyzánů a civilistů v Drvaru. Sami Němci při operaci ztratili přibližně 800 mužů. Tito 3. června 1944 se dostal za pomoci amerického letounu do přístavního města Bari v Itálii a posléze se vrátil zpět na ostrov Vis, kde pokračoval v nesmlouvavém protinacistickém odboji.

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Defence  - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

 

Zdroj: history.com

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.