Zastavil mongolského chána Bátú před Vídni a zachránil tak Moravu. Zapomenutý jednooký český král Václav I.

Zastavil mongolského chána Bátú před Vídni a zachránil tak Moravu. Zapomenutý jednooký český král Václav I.
Popisek: Hrobka v Anežském kláštěře
23 / 09 / 2018, 18:00

Dnes tomu je 765 roků, co ve svých 48 letech 23. září roku 1253 zemřel zapomínaný český přemyslovský král Václav I. Založil Jihlavu a začal zde těžit stříbro. Stalo se tak dávno před tím, než začala těžba v Kutné hoře. Na přání své sestry, později svatořečené Anežky České, nechal tento panovník postavit dnešní Anežský klášter.

Poté, co Mongolové porazili u Lehnice polského knížete Jindřicha II Pobožného, zastavil postup Tatarů do střední Evropy. Jak uvádí Wikipedie: "Václavovi a jeho německým spojencům, když zamrzlý Dunaj dovolil Tatarům přejít na druhý břeh, se podařilo zabránit postupu Tatarů vedeným chánem Bátú k Vídni. Touto úspěšnou obranou výrazně vzrostla jeho prestiž."

Václav I. jako bojovník

Vděční Vídeňané se tehdy stali jeho velkými příznivci a nemálo pak přispěli k tomu, že nakonec Václavův syn, slavný ,,král železný a zlatý" Přemysl Otakar II, se stal i knížetem rakouským, štýrským a korutanským a připojil tak dnešní Rakousko k českým zemím. Nakonec však Habsburk Rudolf Otakara na Moravském poli porazil a od té doby je historie obráceně. To je však jiný příběh.

psali jsme: Přemysl Otakar II. ovládl Rakousko a zvítězil nad Uherskem

Král Václav I odpočívá v Anežském klášteře, kde je i prázdný hrob jeho sestry svaté Anežky. Kdybyste včera navštívili místo odpočinku přemyslovského krále, nenašli byste zde věnec ani květinu. Škoda, že si na krále Václava nevzpomněla alespoň Národní galerie, která tato místa spravuje.

Čtvrtý český král Václav I. byl jednookým králem. O své oko nepřišel v bitvě, ale při lovu v křivoklátských lesích. Byl vášnivým lovcem a na Křivoklátě choval první historicky zaznamenanou loveckou smečku psů v Čechách. Dostal ji až z Anglie a to od své matky, uherské princezny Konstancie. Když si tuto princeznu z Uher přivezl Václavův otec Přemysl Otakar I., byl z toho skoro celoevropský skandál, neboť v té době byl stále ženat a dokonce měl z prvního manželství dospělého syna. Zakladatel nezávislosti českých zemí na Svaté říši římské (tedy především na dnešním Německu a Itálii) se do uherské princezny zjevně vášnivě zamiloval. Díky svým válečnickým a diplomatickým vlohám si však na několika císařích a papežovi si vymohl nejen řadu privilegii o nezávislosti našeho království, především dnes známou Zlatou bulu sicilskou, ale i uznání rozvodu, zavržení syna z prvního manželství, a svatbu s uherskou princeznou a nástupnictví jejich syna Václava na královský trůn. Václav dokonce dostal za manželku dceru římského císaře.

psali jsme: Svatý Václav - symbol české státnosti a křesťanské Evropy

Václav I. kromě Jihlavy založil Olomouc, Staré Město pražské, Loket, Stříbro, Přerov a řadu dalších měst. Jeho největší význam však je bezesporu v tom, že po svém otci dokázal uhájit a potvrdit nezávislost Českého království na Svaté říši římské a ukončit tak staletí nestability způsobené hádkami Přemyslovců posilující vliv císařů na českou politiku. Stabilita vlády pak umožnila přípravu expanze do Rakouska jeho synům a do Polska jeho vnukovi Václavu II.

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.