Žil byl jednou král… Artuš?

Žil byl jednou král… Artuš?
Autor: You Tube|Popisek: Legenda o králi Artušovi byla už mnohokrát předmětem zájmu filmařů
05 / 02 / 2018, 13:00

Legenda o králi Artušovi a jeho zázračném meči Excaliburu patří mezi nejznámější pověsti na světě. Jisté je, že má reálný, pravdivý historický základ. Třeba o jeho slavném vítězství nad Germány přesně před 1500 roky. Co se ale na něj v průběhu staletí nabalilo a co je pravda?

Je zřejmé, že ten, který dal vzniknout legendě o králi Artušovi, žil na území dnešní Británie někdy v 5. nebo 6. století po Kristu, v éře, kterou britští historici nazývají „Dobou temna“: Bylo to po odchodu římských legií, které v zemi jakž takž udržovaly pořádek a kdy byly ostrovy čím dál více znepokojovány a sužovány nájezdy pirátů ze severu a předsunutými silami germánských Sasů, Jutů a Anglů. Musel to být udatný keltský válečník, možná náčelník či král. V nejméně 12 doložených bitvách, včetně té největší a historicky zaznamenané u Badon Hill v roce 518 n.l. , se mu podařilo porážet přesilu nájezdních hord germánských agresorů a tak vybojovat více jak padesát let svobody a samostatnosti keltské Anglie – to vše ještě předtím, než sám „někde“ padl a zbytky Keltů se před záplavou Germánů uchýlily zčásti do francouzské Bretaně (kterou nostalgicky pojmenovali po své staré vlasti, Británii), na poloostrov Cornwall a do waleských hor.

psali jsme: Polák našel středověký meč ze 13. století. Povaloval se v bažině

Podle samotné legendy došlo k početí Artuše na hradě Tintagel na pobřeží moře (doložené místo, navíc u města Camelford, což je podobné názvu Camelot z Artušovy legendy). Doložený je i náčelník Uther Pendragon, jeho biologický otec. Pravdivá bude i ta část legendy o Artušových věrných rytířích Kulatého stolu; jednalo se o sbor náčelníků a rodových stařešinů keltských kmenů v jižní a jihozápadní Británii, jejichž bojovníci tvořili Artušovu družinu, res. vojsko. Někteří historici se domnívají, že Artuš byl vnukem prvního doloženého náčelníka britských Keltů na sklonku 5. století po Kristu, jménem Ambrosius Aurelianus.

První zmínky o Artušovi a jeho vítězstvích pocházejí z tzv. Velikonočních análů, kde je u roku 518 zmínka, že: „Bitva u Badonu, v níž Artuš nesl na ramenou po tři dny a tři noci kříž za Pána Ježíše Krista a v níž Britové zvítězili.“ Rozborem starého textu lze vydedukovat, že se jednalo o dlouhou, třídenní bitvu, ve které tehdy už díky Římu vesměs pokřtění britští Keltové porazili pohanské Germány. O této bitvě se zmiňuje ve svých pergamenech z poloviny 6. století také kněz Gildas, ale tvrdí, že k ní došlo už kolem roku 500 n.l. S pomocí archeologů se také podařilo vytipovat pravděpodobné místo bitvy (v Británii se dnes žádná lokalita Badon nevyskytuje, jazykově příbuzných Badbury a Bath s archeologickými nalezišti z té doby je nejméně pět), který je Badbury u Liddinghton castle ve Wiltshire u města Swindon, kde se na temeni kopce nachází staré oppidum o rozloze asi 170x120 metrů, střežící prastarou, už za Římanů používanou obchodní silnici Ridgeway. Pravděpodobně právě zde Artuš porazil přepaden ze severu saské kolony náčelníka Aelleho.

psali jsme: Žízeň a obdivuhodné gesto Saladina. Před 830 lety začala klíčová bitva u Hattínu. Muslimové dobyli zpět Jeruzalém

Většinu dnešních informací o této bitvě i o samotném králi Artuši známe z 800 let starých spisů biskupa Geoffreye z Monmouthu, který je podle vlastní předmluvy získal a opsal z prastarého a tajemného keltského rukopisu. Byl to on, kdo do staré legendy o nepřemožitelném válečníkovi, který jako jediný dokázal vytáhnout zázračný meč Excalibur zaražený v kameni na břehu jezera, přidal další báje - například tu o Svatém grálu. Jednou z prvních tištěných knih o Artušovi je ta s názvem Smrt Artuše od Thomase Maloryho z roku 1486. Podle všech legend se Artušův hrob, hrob krále keltské Anglie, nachází na ostrově Avalon v oblasti Glastobury, které bylo ještě před 1500 lety zatopené mělkým mořem, nad nímž čněl pahorek, na kterém později vyrostlo slavné opatství. V něm prý mniši v roce 1190 objevili Artušův hrob a slavnostně vykopali jeho kosti, aby je znovu pohřbili do černé mramorové hrobky pod hlavním oltářem opatství (po zániku kláštera ale odtud záhadně zmizely). Glastonbury je také mystické místo, spojené s legendou o Josefu z Arimatie a skvostném Ježíšově kalichu, ze kterého pil - o Svatém grálu. V Glastonbury totiž jako na jediném místě v Británii roste vzácný trnitý keř, který má svůj domov ve Svaté zemi… A vše potvrzuje i fakt, že nedaleké oppidum na vrchu u South Cadbury bylo historiky identifikováno jako sídlo významného keltského velmože z doby krále Artuše a tak se s největší pravděpodobní jedná v tomto případě o onen bájný Artušův hrad Camelot.

Místní lidé ve West Country dodnes věří- že Artuš nezemřel, ale spí se svým vojskem někde v podzemní jeskyni a ž bude Británii nejhůře, vyjede ven se svým nepřemožitelným mečem Excaliburem- podobně jako máme my Češi pověst u Bruncvíkově meči a Blanických rytířích (což je mimochodem také keltské legenda).

 

Nepřehlédněte na Security magazínu:  Survival - jak se chovat, abyste přežili v pustině nebo džungli? A kam se schovat před teroristickým útokem? S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace