Znojmo-Znaim 2019 – 210. výročí bitvy u Znojma (10.-14.7.2019)

Znojmo-Znaim 2019 – 210. výročí bitvy u Znojma (10.-14.7.2019)
18 / 07 / 2019, 18:00

Od středy 10. července do neděle 14. července 2019 probíhala ve Znojmě a v Únanově velká vzpomínková akce věnovaná 210. výročí poslední bitvy 5. koaliční války, posledního rozhodujícího vítězství císaře Napoleona, poslední bitvy vojenské kariéry arcivévody Karla – bitvy u Znojma (10.-11. července 1809). Navazovala na vzpomínkovou akci v rakouském Deutsch-Wagramu uspořádanou 5. a 6. července. Oba programy sdílely množství účastníků a mezi nimi představitele Napoleona, Marka Schneidera. Bezmála 300 re-enactorů přijelo z 15 zemí světa, na programu znojemské a únanovské akce byla unikátní výstava, přednášky na téma vojenské historie, pietní akty a bitevní ukázka.

Vzpomínková akce Znojmo-Znaim 2019 byla pátou, kterou Projekt Austerlitz a Středoevropská napoleonská společnost v souvislosti s velkými dějinami neprávem opomíjenou bitvou připravily. První tři proběhly v letech 2004, 2008 a 2009 – mimořádně úspěšné 200. výročí, ve spolupráci s obcí Dobšice. V roce 2018 byla připravena pilotní akce v Únanově a letos proběhla od 10. do 14. července akce Znojmo-Znaim 2019 za účasti bezmála 300 re-enactorů z 15 zemí světa (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Itálie, Německo, Francie, Belgie, Velká Británie, Spojené státy, Malta, Rusko, Rumunsko a Argentina).

Její program byl zahájen ve středu odpoledne v prostorách unikátní výstavy Znaim/Znojmo 1809, která je od května do konce září 2019 přístupná na Znojemském hradě, a kterou připravili a realizovali Vladimír Kočan a Jakub Samek ve spolupráci s Jiřím Kacetlem, historikem Jihomoravského muzea ve Znojmě. Nabízí stovku originálních předmětů, především francouzských a rakouských součástí uniforem a zbraní z období napoleonských válek.

Následujícího dne se účastníci a zájemci z řad veřejnosti sešli na semináři v sále Znojemské Besedy. V dopoledním bloku byly na pořadu přednášky týkající se re-enactmentu, oživované historie, vzpomínkových akcí, jejich historie, vývoje a vhodných prostředků a postupů. V odpoledním bloku byly přednášky věnovány různým vojensko-historickým aspektům války roku 1809.

V sobotu dopoledne nepřálo účastníkům počasí a vytrvalý déšť zabránil v možnosti uspořádat plánované manévry. Řada účastníků využila situace k návštěvě zmíněné výstavy. Prvním odpoledním bodem programu bylo odhalení kamenného kříže věnovaného obětem války roku 1809, který je umístěn u Únanova v místech tradovaného hromadného hrobu z roku 1809. Následovalo defilé obcí Únanov a po krátké přestávce pak přehlídka na návsi věnovaná v mírném předstihu 250. výročí Napoleonova narození (15. srpen 1769).

V neděli dopoledne proběhla příprava na bitevní ukázku, a od 11:30 do 12:30 pak mohly stovky diváků sledovat komentovanou „bitvu“, jejíž scénář byl inspirován bojem mezi francouzskou a rakouskou armádou z 11. července 1809, včetně Napoleonova příjezdu na bojiště a závěrečného vyhlášení klidu zbraní. Program uzavřel pietní akt na starém vojenském hřbitově ve Znojmě na Horním předměstí.

Akce Znojmo-Znaim 2019 ve Znojmě a Únanově proběhla hladce a důstojně, bez zranění lidí i zvířat nebo jiných ztrát. Těšíme se na setkání při další příležitosti. Cílem akce bylo mj. a především přispět k povědomí o historii bitvy u Znojma jako o zásadním střetnutí, které definitivně určilo výsledek 5. koaliční války. Díky velkému ohlasu a široké mezinárodní účasti se nám to snad podařilo, a budeme v této snaze dále pokračovat.

Pořadatelé děkují účastníkům za disciplinovanou účast, a všem, kdo uspořádání vzpomínkové akce Znojmo-Znaim 2019 podpořili a umožnili: Jihomoravskému kraji za poskytnutou finanční podporu, Jihomoravskému muzeu ve Znojmě a Jiřímu Kacetlovi za podporu a spolupráci při realizaci výstavy, Znojemské Besedě za možnost uspořádat čtvrteční seminář, obci Únanov a panu starostovi Jindřichu Bulínovi, Sboru dobrovolných hasičů v Únanově a jeho starostovi Lukáši Tomáškovi za veškerou podporu, spolupráci a pohostinnost, Kláře Čudrnákové, nadaci Ztracení lidé: oběti napoleonských válek na území dnešní ČR a SR a Okrašlovacímu spolku ve Znojmě za úsilí směřující k obnově pietního a důstojného charakteru vojenského hřbitova na Horním předměstí. Boris Nezbeda se zasloužil o vznik nového pomníku v Únanově věnovaného obětem roku 1809; o náklady se podělili účastníci akce.

Tagy článku